Anda di halaman 1dari 1

Nama :

Tandakan ( / ) pada jantina lelaki dan ( X ) pada jantina perempuan. Kemudian warnakan gambar.