Anda di halaman 1dari 8

Imam Malik bin Anas

Disediakan oleh:Athirah Sufiah binti Abdul Rasid


Pensyarah:Ustaz Mubarak bin Ab Razak

START!
Biodata
Nama: Malik Bin Anas Bin
Amir Asbahi
Tempat lahir: Madinah
Tarikh lahir: tahun 93
hijrah=712 masihi
Tarikh wafat:tahun 179
hijrah=798 masihi
Usia wafat:86 tahun
Tempat
dimakamkan:perkuburan
NEXT!
Baqi’ madinah
Pendidikan imam malik

● Mengahafal ayat-ayat al quran dan hadis sejak kecil dan mendapat pendidikan di kota madinah dengan

beberapa ulama terkenal dunia

● Guru pertama: abd Rahman bin Harman, seorang ulama besar Madinah yang memberi pendidikan kepada

beliau selama 8 tahun

● Akibat kecerdasan akalnya yang luar biasa,beliau pernah mengahafal 29 hadis daripada 30 hadis yang

dibacakan oleh gurunya dalam satu hari sahajaPernah belajar daripada 500 orang guru dari kalangan tabiin dan

tabi’tabiin
• Mendalami ilmu pengajian fiqh dengan mengkaji pendapat ulama lain untuk dirumuskan
menjadi pendapat aliran pemikirannya

• Gurunya: Imam Abdullah bin yazid dikenali ibnu Hurmuz

• Guru lain:

Imam Nafi’ maula ibnu Amru

Imam Ibnu Syihab az-Zahra

Imam Ja’far Al-sadiq


Murid imam Malik bin Anas

● mempunyai ramai anak murid yang terdiri daripada para ulamak.


Direkodkan bahawa beliau memiliki lebih dari 1000 orang alim
terkenal yang menjadi murid beliau.
● Antaranya, Muhammad bin Nuskim al-Auhri, Ra’biah bin
Abdurrahman, Muhammad bin Anjal, Imam Syafie,Salim bin Abi
Umayah, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Ziab, Abdul Malik
bin Juraih, Muhammad bin ishak.
● Imam Malik juga mempunyai anak murid yang datang dari Mesir,
Afrika Utara dan Sepanyol.
SUMBANGAN

Kitab muatta’ Khalifah harun ar-


Menghafaz lebih mengandungi rasyid beri kedudukan
kurang 100000 hadis sahih tertinggi terhadap
hadis dan memilih sahaja kitab ini
5000 hadis sahaja
untuk ditulis
dalam kitab Menjadi
Muatta’ rujukan utama
dalam kajian
ilmu hadis dan
fiqh
Kitab imam
Malik

penamaan kitab al-Muwatta’ tersebut adalah kerana kitab tersebut


memudahkan khalayak umat Islam dalam memilih dan menjadi
pegangan hidup dalam beragama
• Al muwatta’ bererti: ‘yang disepakati atau ‘tunjang’
atau ‘panduan’ tentang ilmu dan hukum-hukum agama
• Mengandungi hadis-hadis hukum yang dikumpulkan oleh
imam malik serta pendapat para sahabt dan ulama’ ulama’
tabiin
• Lengkap dengan pelbagai masalah agama merangkumi ilmu
hadis,ilmu fiqh dan sebagainya
• Semua hadis dalam kitab ini adalah sahih kerana imam
malik terkenal dengan sifatnya yang tegas dalam
penerimaan hadis tertentu
• Kitab lain :, Kitab An-Nujum, risalah fi al-Aqdhiyah,

Kitab al-Manasik