Anda di halaman 1dari 15

PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN

LITERASI 2020
SAINS TAHUN 6
ANALISIS ITEM
DAN
INTERVENSI
UNIT 6: PENYU PANTAI SEGARI
ITEM Unit 6 : Item 2 (SAINS T6) 2020
FORMAT ITEM ANEKA PILIHAN
PROSES/ Mengaplikasi
KOMPETENSI
ARAS ITEM Sederhana
5.1 Ancaman kepupusan haiwan dan tumbuhan

5.1.3 Menjelaskan melalui contoh faktor ancaman


menyebabkan kepupusan haiwan dan tumbuhan
KSSR
DSKP SAINS
TAHUN 6
STANDARD
PEMBELAJARAN

BILANGAN PERATUS (%)


KOD SKOR CALON CALON
Berikut faktor yang menyebabkan corak bilangan penyu mendarat untuk bertelur diPantai Segari MENJAWAB MENJAWAB
daripada 2003 hingga 2006 kecuali?
KOD 0 JAWAPAN SALAH 14 100%
A. Pencemaran air di Pantai Segari. PENSKORAN
B. Aktiviti penjualan telur penyu berleluasa di Pantai Segari. KOD 1 JAWAPAN BETUL 0 0%
C. Terlalu banyak aktiviti manusia di Pantai Segari
D. Pihak berkuasa melepaskan anak penyu ke Pantai Segari.
ULASAN Calon tidak dapat menjelaskan faktor yang
ITEM mempengaruhi corak bilangan penyu mendarat.
Unit 6 : Item 2 (SAINS TAHUN 6) 2020
• Cadangan Intervensi:
• Mendedahkan murid pelbagai bentuk soalan mengenai topik.
• Penerangan semula mengenai topik.
• Guru memperbanyak soalan KBAT semasa sesi PdPC.
UNIT 4: JOM BUAT IKAN MASIN
ITEM Unit 4 : Item 1 (sains T5) 2020
FORMAT ITEM ANEKA PILIHAN
PROSES/
Mengetahui
KOMPETENSI
ARAS ITEM SEDERHANA
8.0 Pengawetan makanan

8.1.4
Menjelas dengan contoh kaedah pengawetan
KSSR makanan
DSKP SAINS
TAHUN 6
STANDARD
PEMBELAJARAN

BILANGAN PERATUS (%)


KOD SKOR CALON CALON
MENJAWAB MENJAWAB
KOD 0 JAWAPAN SALAH 13 93%
PENSKORAN
KOD 1 JAWAPAN BETUL 1 7%

ULASAN Calon tidak mengetahui kaedah pengawetan ikan dengan


ITEM betul.
ITEM Unit 4 : Item 3 (sains T5) 2020
FORMAT ITEM Aneka Pilihan
PROSES/
Mengaplikasi
KOMPETENSI
ARAS ITEM Sederhana
1.1 Kemahiran proses sains

1.1.10 Mengawal pembolehubah

KSSR
DSKP SAINS
TAHUN 6
STANDARD
PEMBELAJARAN

BILANGAN PERATUS (%)


KOD SKOR CALON CALON
MENJAWAB MENJAWAB
KOD 0 JAWAPAN SALAH 13 93%
PENSKORAN
KOD 1 JAWAPAN BETUL 1 7%

ULASAN Calon tidak dapat menyatakan pembolehubah


ITEM dimalarkan dalam penyiasatan
ITEM Unit 4 : Item 4 (sains T5) 2020
FORMAT ITEM Aneka Pilihan
PROSES/
Mengaplikasi
KOMPETENSI
ARAS ITEM Sederhana
1.1 Kemahiran proses sains

1.1.10 Mengawal pembolehubah

KSSR
DSKP SAINS
TAHUN 6
STANDARD
PEMBELAJARAN

BILANGAN PERATUS (%)


KOD SKOR CALON CALON
MENJAWAB MENJAWAB
KOD 0 JAWAPAN SALAH 11 79%
PENSKORAN
KOD 1 JAWAPAN BETUL 3 21%

ULASAN Calon tidak dapat menyatakan pembolehubah dalam


ITEM penyiasatan
ITEM Unit 4 : Item 6 (sains T5) 2020
FORMAT ITEM Aneka Pilihan
PROSES/
Mengaplikasi
KOMPETENSI
ARAS ITEM Sederhana
1.1 Kemahiran proses sains

1.1.10 Mengawal pembolehubah

KSSR
DSKP SAINS
TAHUN 6
STANDARD
PEMBELAJARAN

BILANGAN PERATUS (%)


KOD SKOR CALON CALON
MENJAWAB MENJAWAB
KOD 0 JAWAPAN SALAH 11 79%
PENSKORAN
KOD 1 JAWAPAN BETUL 3 21%

ULASAN Calon tidak dapat menyatakan pembolehubah


ITEM dimalarkan dalam penyiasatan
Unit 4 : Item 1,3,4,6 (SAINS TAHUN 6) 2020
• Cadangan Intervensi:
• Calon menjawab set soalan pemboleh ubah bagi mengenalpasti maksud
pemboleh ubah yang pelbagai.
• Penggunaan kata kunci yang sesuai dalam menjawab soalan pemboleh
ubah.
• Penerangan semula mengenai topik.
• Guru memperbanyak soalan KBAT semasa sesi PdPC.
• Memberi pemahaman mengenai istilah Sains yang digunakan.
• Gunakan teknik hafalan untuk mengingati istilah SAINS.
UNIT 2: ANGKAT SAYA
ITEM Unit 2 : Item 1 (SAINS T6) 2020
FORMAT ITEM ANEKA PILIHAN
PROSES/ Menyatakan
KOMPETENSI
ARAS ITEM Sederhana

12.1 Mesin ringkas

12.1.1 Menjelas dengan contoh jenis dan


KSSM kegunaan mesin ringkas iaitu:
DSKP SN    satah condong;
   tuas;
TAHUN 5    baji;
STANDARD    gear;
PEMBELAJARAN    skru;
   takal;
   roda dan gandar;

BILANGAN PERATUS (%)


KOD SKOR CALON CALON
MENJAWAB MENJAWAB
KOD 0 JAWAPAN SALAH 9 64%
PENSKORAN
KOD 1 JAWAPAN BETUL 5 36%

ULASAN Calon keliru kedudukan fulkrum, daya dan beban.


ITEM .
Unit 2 : Item 1 (SAINS TAHUN 6) 2020
• Cadangan Intervensi:
• Mendedahkan murid pelbagai jenis mesin ringkas dan mesin kompleks.
• Dedahkan murid dengan formula yang boleh murid mengingat kedudukan
fulkrum , daya dan beban.
Unit 1 : Item 1 (SAINS TAHUN 5) 2020
• Cadangan Intervensi: