Anda di halaman 1dari 1

PAKEJ MATA PELAJARAN MENENGAH ATAS ELEKTIF SASTERA IKHTISAS

ELEKTIF BAHASA ELEKTIF PENGAJIAN ISLAM DAN KEMANUSIAAN


Bahasa Melayu
• Bahasa Cina • Pend. Al-Quran dan Al-Sunnah • Prinsip Perakaunan
Bahasa Inggeris • Bahasa Tamil • Pend. Syariah Islamiah • Ekonomi
MATA • Bahasa Kadazandusun • Tasawur Islam • Perniagaan
PELAJARAN Sains • Bahasa Iban • Usul Al-Din • Pendidikan Seni Visual
• Bahasa Semai • Al-Syariah • Pendidikan Muzik
TERAS •
• Bahasa Perancis • Al-Manahij Al-Ulum Al-Islami Geografi
Matematik • Bahasa Jepun • Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah • Kesusasteraan Melayu
• Bahasa Jerman • Al-Adab Wa Al-Balaghah • Kesusasteraan Inggeris
• Bahasa Korea • Hifz Al-Quran • Kesusasteraan Cina
Sejarah • • Maharat Al-Quran • Kesusasteraan Tamil
Bahasa Cina Komunikasi
• Bahasa Arab • Turath Dirasat Al-Islamiah • Pengajian Keusahawanan
Pend.Islam/Pend.Moral • Turath Al-Quran Wa Al-Sunnah
• Turath Bahasa Arab
* Pengecualian MP Pend. Islam

MATA PELAJARAN KESENIAN (SSeM)


MATA
PELAJARAN • Lukisan
WAJIB Pendidikan Jasmani & • Sejarah & Pengurusan Seni
Pendidikan Kesihatan • Reka Bentuk Kraf
• Reka Bentuk Industri
ELEKTIF STEM • Seni Halus 2D
MATA PELAJARAN VOKASIONAL • Seni Halus 3D
* Minimum : 64 Jam Setahun
MATA PELAJARAN • Reka Bentuk Grafik
SAINS TULEN & MATEMATIK • Multimedia Kreatif
• Produksi Reka Tanda • Aural & Teori Muzik
TAMBAHAN
• Hiasan Dalaman • Alat Muzik Utama
• Kerja Paip Domestik • Muzik Komputer
Bahasa • Fizik • Pembinaan Domestik • Produksi Seni Persembahan
• Kimia • Pembuatan Perabot • Tarian
MATA • Biologi • Reka Bentuk Grafik •
Pengajian Islam • Matematik Tambahan •
Koreografi Tari
Produksi Multimedia • Apresiasi Tari
PELAJARAN *Pengecualian MP Sains • Lanskap Dan Nurseri • Lakonan
ELEKTIF Kemanusiaan & Sastera • Pemprosesan Makanan • Sinografi
Ikhtisas • Asuhan & Pendidikan Awal Kanak- • Penulisan Skrip
Kanak
MATA PELAJARAN • Kimpalan Arka Dan Gas
* Maksimum 5 Mata Pelajaran Elektif STEM SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI • Gerontologi Asas dan Geriatik
* KECUALI : SBP / KBD / KBT • Menservis Peralatan Elektrik
* 64 – 480 Jam Setahun Domestik
• Sains Tambahan • Menservis Automobil* Pihak sekolah diberi autonomi
• Grafik Komunikasi Teknikal • Menservis Motosikal*

dalam menyediakan mata pelajaran
Asas Kelestarian • Menservis Peralatan Penyejuk* Dan
• Pertanian Penyaman Udara*
pilihan dengan mengambilkira
• Sains Rumah Tangga • Tanaman Makanan* kemudahan sekolah dan
• Reka Cipta • Akuakultur Dan Haiwan Rekreasi* ketersediaan guru opsyen mata
• Sains Komputer • Katering dan Penyajian* pelajaran berkaitan.
• Sains Sukan • Rekaan dan Jahitan Pakaian*
• Pengajian Kejuruteraan Awam* • Penjagaan Muka dan Penggayaan
• Peng. Kej. Mekanikal* Rambut*
• Sumber :
Peng. Kej. Elektrik & Elektronik* • Pendawaian Domestik* SPI Bil. 6/2019 Bertarikh : 14 November 2019
• Lukisan Kejuruteraan* * Tidak ditawarkan dinegeri Johor : Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Menengah
* hanya ditawarkan SM Teknik (Menengah Atas) dan Pelaksanaan Pakej Mata Pelajaran
Mulai Tahun 2020

PAKEJ MATA PELAJARAN MENENGAH ATAS