Anda di halaman 1dari 10

PENGADIL DAN

PENGADIL KEDUA
PENGADIL
Kuasa Pengadil
 Setiap perlawanan di kawal oleh seorang
pengadil yang mempunyai kuasa untuk
menguatkuasakan undang-undang
permainan berkaitan dengan perlawanan
yang dia ditugaskan itu, dari mula dia
masuk ke persekitaran di mana gelanggang
itu ditetapkan sehingga dia keluar.
KUASA DAN TUGAS
PENGADIL
 Menguatkuasakan undang-undang
 Meneruskan permainan apabila pasukan yang dikasari
beruntung dari advantej ini dan menghukumkan
kesalahan yang asal jika advantej yang di jangkakan itu
tidak berhasil
 Membuat cacatan tentang perlawanan dan menyediakan
kepada pihak berkuasa laporan perlawanan yang
mengandungi semua keterangan tentang sebarang
tindakan disiplin terhadap pemain-pemain dan pegawai
pasukan dan sebarang kejadian yang berlaku
sebelum, semasa, selepas permainan itu.
 Bertindak sebagai penjaga masa sekiranya
pegawai berkenaan tidak hadir.
 Memberhentikan, menangguhkan atau
menamatkan permainan bagi sebarang
kesalahan undang-undang atau disebabkan oleh
sebarang gangguan yang tidak sepatutnya.
 Mengambil tindakan disiplin terhadap pemain
yang bersalah untuk kesalahan-kesalahan diberi
amaran atau perintah keluar.
 Memastikan bahawa hanya orang lain tidak
dibenarkan masuk ke padang.
 Berhentikan permainan jika, pada
pendapatnya; seorang pemain cedera parah
dan pastikan pemain itu dikeluarkan dari
gelanggang secepat mungkin.
 Teruskan permainan sehingga bola di luar
permainan jika seorang pemain ,pada
pendapatnya tercedera ringan.
 Menentukan bahawa bola yang di sediakan
memenuhi kehendak undang-undang II.
KEPUTUSAN-KEPUTUSAN
PENGADIL
 Keputusan-keputusan pengadil terhadap sebarang
fakta berkaitan dengan permainan adalah
muktamad.

KEPUTUSAN 1:
 Jika pengadil dan pengadil kedua mengisyaratkan
kesalahan serentak dan terdapat perselisihan
pendapat pasukan yang sepatutnya dihukumnya,
keputusan pengadil diutamakan.
KEPUTUSAN 2:
 Kedua-dua pengadil dan pengadil kedua
berhak untuk memberikan amaran atau
perintah keluar seseorang pemain, tetapi
jika terdapat perselisihan
pendapat,keputusan pengadil diutamakan.
PENGADIL KEDUA
TUGAS-TUGAS:
 Seorang pengadil kedua hendaklah dilantik untuk
bertugas di sebelah gelanggang yang bertentangan
dengan pengadil. Dia dibenarkan menggunakan
wisel.
 Pengadil kedua membantu pengadil untuk
mengawal mengikut undang-undang permainan.
 Mempunyai kuasa budibicara untuk
memberhentikan permainan jika berlaku
perlanggaran undang-undang.
 Memastikan penggantian dilakukan dengan betul.

Jika berlaku gangguan yang tidak sewajarnya,


pengadil akan menamatkan tugas pengadil kedua
dan mendapatkan penggantinya serta melaporkan
kejadian itu kepada pihak berkuasa yang
bertanggungjawab.

KEPUTUSAN-KEPUTUSAN:
Untuk perlawanan antarabangsa penggunaan
pengadil kedua adalah diwajibkan.
MD.AFANDI BIN HASAN 10155
MOHD ASRI BIN IBRAHIM 10157
MOHD AZMAN BIN HUSIN 10158
MOHD AZRI BIN AZIZ 10160
MOHD NOWAWI BIN SULONG 10164
ZULKEFLY BIN NORDIN 10185

Anda mungkin juga menyukai