Anda di halaman 1dari 26

Sumbangan Khalifah

4 khalifah :
Syaidina Abu Bakar
Syaidina Umar
Umar Bin Abdul Aziz
Haruan Al Rasyid
Abu Bakar Al Siddiq

Bagaimana perlantikan beliau ?


Apakah jasa-jasa dan sumbangan beliau ?
Apakah cabaran beliau ?
Proses perlantikan
 Nabi S,A.W tidak meninggalkan sebarang
wasiat siapa bakal pengganti baginda.
 Isyarat umum deberi oleh baginda dalam
sebuah hadisnya iaitu iman-iman khalifah
hendaklah di kalangan quraisy.
 Melahirkan 3 aliran pemikiran mengenai
perjawatan khlaifah:
 penyokong ali dari bani hasyim(syiah)
 suku-suku quraisy bukan bani hasyim
 golongan ansar.
SAQIFAH BANI SAIDAH
 Peristiwa di saqifah bani saidah:Berita kewafatan Nabi
Muhammad S.A.W dihebahkan.
 Puak ansar pilih calon Khalifah Sa`d Bin Ulbadah dari suku khazraj
 Tidak diketahui kaum keluarga nabi yang berada di rumah
sayidah aisyah.
 Abu Bakar Dan Umar Al-khatab diberitahu tentang
perlantikan itu oleh Uwaim Bin Saidah dan Man Bin Adi
 Abu Bakar cadang khalifah dipilih daripada golongan
muhajirin
 Cadangan Hubab Al-mundhir (khazraj) melantik dua orang
ketua iaitu seorang muhajirin dan seorang ansar ditolak oleh
umar.
 Tiba-tiba umar mengangkat tanagan abu
bakar dan membaiahnya
 diikuti oleh orang-orang lain di Saqifah
Bani Saidah-membaiah Abu Bakar
 Ali Bin Abi Talib baiah abu bakar sebaik
sahaja diberitahu.
Cabaran Syaidina Abu Bakar
1.Menangani masalah Al Riddah iaitu
kemunculan Nabi Palsu spt Musailamah Al
Khazab
2.Memerangi golongan yang enggan
membayar zakat
3.Memerangi golongan murtad
4.Mengumpul ayat ayat aklquran
Jasa abu bakar as-siddiq
• Menghapuskan golongan murtad, nabi palsu, dan
golongan yang enggan membayar zakat

• Membebaskan negeri-negeri yang berada di


bawah cengkaman Rom dan Parsi

• Mengumpul tulisan-tulisan Al-Quran supaya tidak


dipermainkan oleh pihak yang tidak
bertanggungjawab
Umar Al Khatab
Latar belakang saidina Umar Al-khattab

a.Khalifah ke-2 zaman khulafa Al- Rashidin


b.terkenal seorang yang berani, warak, dan mempunyai siasah
politik yang baik. Dikenali sebagai Al-Farouk/Amir al-Mukminin
.Sahabat baik Nabi Muhammad s.a.w.
c.Memerintah selama 10 tahun dari 13- 23H.
d.Perlantikan sebagai khalifah telah dicalonkan oleh Abu Bakar dan
dipersetujui oleh umat Islam.
e.Melakukan banyak pembaharuan dalam pentadbiran Islam dan
perluasan wilayah Islam serta mengembangkan dakwah Islamiah.
f. Zamannya berlaku kegemilangan Islam ( Dalam bidang politik,
ekonomi , sosial dan Agama
g.Meninggal dunia pada 23H.
Jasa / Sumbangan Khalifah Umar
 
a. Sistem Syura.

 Majlis syura berperanan sebagai tempat perbincangan


masalah yang berhubung dengan politik, ekonomi, social
dan kebajikan serta masalah dalaman/ luar Negara.
 Keputusan diambil atas persetujuan sebulat suara ahli majlis
syura yang terdiri daripada para sahabat.
 Membahagikan majlis syura kepada 2 jenis, iaitu Majlis
Syura Tinggi dan Majlis Syura Am.
 Bagi hal-hal yang kurang penting khalifah Umar
mengadakan perbincangan di Masjid
b. Perluasan wilayah Islam
 Islam berkembang melalui proses penaklukan /
perluasan kuasa.
 Kawasan pengaruh Islam meliputi Hijaz, Syria, Iran,
Iraq, Mesir, Palestin.
 Bagi memudahkan pengawasan, pentadbiran
wilayah diperkenalkan dan dilengkapi dengan pusat
pemerintahan. Contoh Mekah, Damsyik, dan Kufah.
 Kota Madinah dijadikan pusat pemerintahan
keseluruhan wilayah Islam
c. Perlantikan pegawai wilayah.
 Memperkenalkan jawatan Wali/ Gabenor sebagai ketua pemerintah peringkat
wilayah dan bertindak sebagai panglima tentera.
 Melantik Sahib Bait-Al-Mal yang bertanggung jawab atas perbendaharaan
wilayah.
 Sahib Al-Kharaj berperanan memungut hasil percukaian wilayah Islam.
 Ketua polis (Sahib Al-Ahdath) untuk mengawasi keamanan.
 Jawatan Kadi diwujudkan untuk melicinkan sistem kehakiman.
 Khalifah telah menentukan kriteria pemilihan pegawai yang layak memegang
jawatan di wilayah.
 Surat pelantikan pegawai yang mengandungi garis panduan/ tanggungjawab
yang wajib dipatuhi.
 Setiap Wali/ gabenor wilayah wajib memberikan laporan perkembangan di
wilayah setiap tahun selepas musim haji.
 Rakyat diberi penerangan tentang tanggungjawab pegawai yang dilantik, dan
berhak untuk membuat pengaduan kepada khalifah.
 Khalifah berhak melantik dan memecat pegawai yang tidak amanah/ tidak cekap
melaksanakan tugas.
d. Pengurusan Tanah
 
 Setiap wilayah Islam diperkenalkan undang-undang pengurusan tanah tersendiri,
- Di Iraq tanah menjadi hak milik kerajaan contoh:
 Tanah yang asalnya dimiliki oleh pemerintahan Parsi.
 Tanah yang tiada waris.
 Tanah yang pemiliknya melarikan diri apabila kawasannya ditakluk oleh tentera
Islam.
 Hasil pungutan tanah digunakan oleh pemerintah Islam untuk membangunkan
wilayah masing-masing.
 Undang-undanh pengurusan tanah di Syria dan Mesir memperuntukkan tanah
yang dimiliki oleh golongan bangsawan dan pemerintah Rom diserahkan kepada
petani.
 Tentera Islam dan orang Islam tidak dibenarkan mengambil tanah di wilayah Islam
ini kecuali jika dibeli untuk melindungi kebajikan penduduk asal wilayah Islam
yang baru ditakluki.
d.Sistem percukaian tanah dan tanaman
 Memperkenalkan sistem percukaian tanah
berdasarkan jenis tanaman. Contoh:
 Gandum dikenakan cukai= 2 dirham,
Barli=1dirham, Anggur =10 dirham.
 Tanah yang subur dikenakan cukai yang
lebih tinggi berbanding dengan tanah yang
kurang subur
f. Memajukan sektor pertanian

 Memperkenalkan peraturan yang membenarkan


rakyat memiliki tanah sekiranya mereka meneroka
tanah baru untuk tujuan pertanian.
 Tanah yang dibiarkan tanpa diusahakan dalam
tempoh 3 tahun akan menjadi milik kerajaan semula.
 Bagi menggalakkan pertanian sistem pengairan dan
terusan telah dibina –dikenali terusan Amirul-
Mukminin di Mesir dan empangan Abu Musa.
g. Struktur pentadbiran ketenteraan.
 Memperkenalkan pasukan tentera tetap dan sukarela.
 Pasukan tentera tetap dibayar gaji- Mereka tidak
dibenarkan melibatkan diri dalam kegiatan sampingan
seperti bertani bagi mengelakkan gangguan tumpuan
terhadap tugas.
 Tentera tetap diberi latihan intensif. Contoh-Berjalan tanpa
pengalas kaki, menunggang kuda dan memanah.
 Setiap tentera direkodkan nama dan nombor pendaftaran.
 Pusat ketenteraan ditubuhkan, di Bandar-bandar utama
seperti Madinah, Kufah, Basrah, Fustat dan Hims.
 Membina kubu-kubu pertahananan sebagai langkah
berjaga-jaga.
h. Kehakiman
 Menetapkan syarat-syarat perlantikan kadi atau hakim yang
ketat. Seperti berilmu, berperibadi tinggi, dikenali oleh
masyarakat.
 Jabatan kehakiman ditubuhkan dan dipisahkan dari Jabatan
lain untuk menjamin keadilan.
 Prinsip kehakiman berlandaskan syariat Islam.
 Gaji Kadi/ hakim dibayar tinggi (500 dirham sebulan) untuk
mengelakkan berlaku tidak adil.
 Kadi/ hakim tidak digalakkan untuk terdedah kepada umum
seperti di pasar atau tempat tumpuan ramai bagi menjamin
keadilan perundangan.
Khalifah Umar Bin Abdul Aziz
1.Kerajaan Bani Umaiyyah diasaskan oleh
Muawiyah bin Abu Suffian berikutan Saidina
Hasan menyerahkan jawatan khalifah kepadanya
demi perpaduan umat Islam.
2.Kerajaan ini memerintah hampir satu abad.telah
melahirkan beberapa pemimpin seperti
Muawiyah, Abdul Malik bin Marwan. Al Walid bin
Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz.
3.Khalifah Umar Abdul Aziz merupakan Khalifah ke
8, dari keturunan Umar Al Khattab.
Pemerintahan Berdasarkan Al Quran

1.Khalifah Umar menjalankan polisi


pemerintahan berdasarkan Al Quran
dan Hadis.Baginda menghidudkan semula
konsep musyawarah dalam membuat
segala keputusan khasnya hal-hal yang
menyentuh dasar-dasar Negara serta
perkara yang berkaitan kepentingan
rakyat.
Mengubah Dasar Luar Negara

Baginda mengubah dasar luar


Negara,sebelum baginda kerajaan bani
Umaiyyah kerap mngadakan eskpedisi
ketenteran baginda mean untuk meluaskan
empayar dan meluaskan Islam,semasa
zaman baginda,menggunakan kaedah
diplomasi unruk meluaskan pengaruh
kerajaan Islam
Menghapuskan Jawatan Pegawai
Peribadi
Beliau menghapuskan jawatan pegawai
peribadi Khalifah yang diperkenalkan oleh
Muawiyah,kerana baginda menganggap
jawatan ini menyukarkan rakyat untuk
menemuinya dan membuat sebarang aduan
dan mengemukakan pendapat mereka
Hapuskan Cacian terhadap
Khalifah Ali bin Abi Talib

Cacian terhadap Khalifah Ali bin Abi Talib dan


kaum kelauarganya iaitu bani Hashim di Mimbar-
mimbar jumaat telah dihapuskan. Kerana
tindakan ini mencemarkan maruah seseorang
dan mendedahkan kelemahan Umat Islam yang
berbalah sesama sendiri.Cacian digantikan
dengan seruan agar umat Islam berbaik antara
satu sama lain dengan itu dapat menghidupkan
semula roh ukhuah Islamiyah yang diasaskan
oleh Rasulullah.
Menggalakan Perkembangan Ilmu

Beliau menggalakan perkembangan ilmu.


Khususnya ilmu-ilmu keagamaan,masjid
menjadi pusat perkembangan ilmu,ilmu
dunia tidak diabaikan asalkan tidak
bertentangan dengan Syarak.Zaman ini
telah melahirkan tokoh-tokoh ulama seperti
Imam Maliki dan Imam Haniffa
Memulihkan Institusi Baitulmal

Dalam bidang ekonomi baginda telah


memulihkan institusi baitulmal.Baginda
mengambil balik harta rampasan perang yeng
dimiliki oleh keluarga bani Umaiyyah dan
diletakkan semula dalam baitulmal.Sistem
pemungutan cukai dikemaskinikan dengan tujuan
menghapuskan kegelisahan dan penindasan
yang dihadapi oleh rakyat tanpa mengira
agama.Cukai Jizyah ke atas golongan Mawali di
hapuskan.Kadar Cukai Kharaj diturunkan.
Menjaga Kebajikan Rakyat

Untuk menjaga kebajikan rakyat,baginda


telah berusaha membaiki taraf kedudukan dan
pendapatan bertujuan untuk menghapuskan
jurang social ekonomi di kalangan
rakyat.,menaikkan gaji golongan
buruh,sehingga tidak ada rakyat yang layak
menerima zakat.melaksanakan kemudahan
social iaitu hospital,rumah tumpangan,biasiswa
untuk pelajar,sistem pengairan untuk pertanian.
Khalifah Harun Al rasyid
• Harun Ar-Rasyid lahir di Rayy pada tahun 766
dan wafat pada tanggal 24 Maret 809, di Thus,
Khurasan.
• Harun Ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari
kekalifahan Abbasiyah dan memerintah antara
tahun 786 hingga 803.
• Era pemerintahan Harun dikenali The Golden
Age of Islam iaitu Baghdad menjadi salah satu
pusat ilmu pengetahuan dunia.
Jasa dan sumbangan
* Mewujudkan keamanan, kedamaian serta kesejahteraan rakyat.
* Membangun kota Baghdad dengan bangunan-bangunan megah.
* Membangun tempat-tempat peribadatan.
* Membangun sarana pendidikan, kesehatan, dan perdagangan.
* Mendirikan Baitul Hikmah, sebagai lembaga penerjemah yang
berfungsi sebagai perguruan tinggi, perpustakaan, dan penelitian.
* Membangun majlis Al-Muzakarah, yakni lembaga pengkajian
masalah-masalah keagamaan yang diselenggarakan di rumah-
rumah, mesjid-mesjid, dan istana.

Anda mungkin juga menyukai