Anda di halaman 1dari 14

CIRI-CIRI

KEPIMPINAN
NABI MUHAMMAD
BERAKIDAH
Berteraskan tauhid dan aqidah iaitu beriman kepada Allah
Mementingkan kesejahteraan dunia dan akhirat
Berpaksikan alquran dan sunnah
BERAKHLAK MULIA
Memilik akhlak mulia
Contoh :
i. Menyelesaikan pergaduhan dalam peristiwa hajarul
aswad
ii. Digelar al Amin ( orang jujur )
iii. Memaafkan musuh-musuh
Menunjuk contoh yang baik : Baginda sentiasa menunjukkan
cth yg baik kpd org Islam & bukan Islam. Sikap & peribadi
Baginda itu telah menawan hati ramai org bukan Islam yg
akhirnya mrk memeluk agama Islam.
KEADILAN
Bersifat adil kepada semua
Tidak menyebelahi Ansar atau muhajirin
Menggalakan sifat tolong menolong, kekeluargaan dan
kerjasama
AKAL DAN
PENGETAHUAN
Memiliki ilmu kepimpinan dan bijak dalam pentadbiran
Contoh :
i. Pemimpin tentera yang mengatur strategi dan tektik
ketenteraan
ii. Menerima pandangan sahabat dalam ketenteraan spt
menerima pandangan salman al Farisi
KEPAHLAWANAN
Bukan sekadar nabi dan rasul tetapi mempunyai sifat
kepahlawanan
Memimpin tentera islam dalam perang badar, uhud dll
Memastikan tentera islam mematuhi etika dan peraturan dlm
perang
PERANAN NABI
MUHAMMAD
1. Sebagai Pemimpin Politik
2. Sebagai Pemimpin Agama
3. Sebagai Pemimpin Tentera
4. Sebagai Pemimpin Masyarakat
5. Sebagai Perancang Ekonomi
6. Sebagai ketua hakim
SEBAGAI PEMIMPIN
AGAMA
1. Mempunyai empat sifat terpuji iaitu siddiq, amanah, tabligh dan fatanah ( beri
contoh untuk setiap sifat terpuji ).
2. Menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia
3. Baginda berakhlak mengikut ajaran yang diajar dalam al Quran sebagai seorang
pendakwah, nabi menunjukkan sifat – sifat sebenar iaitu lemah lembut, toleransi,
tegas dan berpegang teguh kepada ajaran yang dibawanya terutama aspek akidah.
Contohnya, baginda tetap bersabar menghadapi tentangan orang Musyrikin
sehinggalah kemuncaknya mereka berkomplot untuk membunuh nabi.
4. Baginda melakukan aktiviti dakwah dengan penuh dedikasi dan tidak pernah cuba
menunjukkan kuasa – kuasa luar biasa walaupun dianugerahkan pelbagai mukjizat
oleh Allah SWT
5. Baginda telah menentukan beberapa bidang disiplin bagi menjamin kesejahteraan
masyarakat iaitu ibadat (solat, puasa, zakat dan lain-lain), nikah kahwin, jenayah dan
ketatanegaraan serta hubungan antarabangsa yang bersumberkan al Quran dan hadis.
6. Dalam amanat terakhir baginda berpesan supaya umat manusia berpegang kepada
al Quran dan hadis
SEBAGAI PEMIMPIN
POLITIK
:
1. mengasaskan perlembagaan bertulis yang pertama di dunia iaitu
sahifah Madinah.
2. Kepimpinan baginda telah terserlah sebelum kerasulan baginda lagi
apabila berjaya menyelesaikan pertelingkahan antara ketua – ketua suku
Arab Mekah yang hampir menumpahkan darah iaitu meletakkan semula
batu hitam atau Hajarul aswad dipenjuru Kaabah.
3. Mendamaikan pertelingkahan antara suku Aus dan khazraj Arab
Madinah melalui perjanjian Aqabah satu dan dua
4. Diktiraf menjadi ketua Negara Islam Madinah melalui sahifah Madinah
5. Mengadakan hubungan diplomatic contohnya menghantar perwakilan
islam ke Habsyah dan Mesir.
6. Memperkenalkan sistem Syura ( permesyuaratan) untuk membuat
keputusan dalam semua bidang secara kolektif.
SEBAGAI PEMIMPIN
TENTERA

1. menunjukkan mutu kepimpinan yang tinggi dalam bidang ketenteraan


2. menjadi pemimpin dalam 27 ekspedisi ketenteraan ( Ghazwah) yang disertai
oleh baginda
3. akidah , syariat dan akhlak yang mulia menjadi asas dalam kepimpinan
baginda dalam bidang ketenteraan.
4. Baginda bertindak mengikut peraturan yang telah disyariatkan oleh Allah SWt
5. Mengamalkan sifat amanah dan tidak mudah lemah semangat dalam
menghadapi musuh.
6. Sentiasa adil kepada kawan samada kawan atau musuh. Contohnya
membahagikan harta rampasan perang secara adil kepada kawan – kawan yang
menyertai peperangan dan tidak melakukan pencerobohan terhadap musuh yang
sudah lari dari medan perang atau kaum – kaum yang lemah.
7. Berjaya merangka taktik dan strategi ketenteraan yang membawa kejayaan
kepada pasukan tentera Islanm.
SEBAGAI PEMIMPIN
MASYARAKAT
1. berjaya menyatukan masyarakat Madinah yang berbilang agama dan
keturunan.
2. Menyatukan umat Islam melalui persaudaraan antara Muhajirin dan
Ansar berdasarkan konsep ukhuwah Islamiyah dan bantu membantu kea rah
kebaikan.
3. Berjaya mengekalkan perpaduan masyarakat madinah seperti yang
terkandung dalam Piagam Madinah.
4. Persamaan taraf antara lelaki dan perempuan kecuali takwa.
5. Menaikkan taraf wanita .
6. Menghapuskan batas – batas perbezaan kaum melalui konsep Ummah
contohnya menyatukan orang Muhajirin, Ansar dan Yahudi ( diperingkat awal
tetapi akhirnya Yahudi disingkirkan kerana melanggar Sahifah Madinah ).
7. Kebebasan beragama kepada semua penduduk Madinah dan
mengamalkan adat masing –masing.
SEBAGAI PERANCANG
EKONOMI

1. Memperkenalkan dasar ekonomi baru bagi menggantikan


dasar ekonomi zaman jahiliyyah dan menggalakkan umat
Islam bekerja keras serta bergiat dalam bidang perniagaan
dan pertanian.
2. Berusaha membangunkan ekonomi umat Islam yang
tergadai kepada orang Yahudi
SEBAGAI KETUA HAKIM :

1. Menjalankan kewajipan sebagai ketua hakim yang adil


dan saksama.
2. Menunjukkan beberapa etika yang perlu dipatuhi oleh
mana hakim.
3. Contoh ketegasan baginda dipaparkan apabila baginda
menegaskan bahawa hukuman memotong tangan terhadap
pencuri akan dilaksanakan walaupun pencuri tersebut adalah
Fatimah anak yang paling baginda sayangi.
KESIMPULAN :

1. Nabi Muhammad SAW bukan sahaja mempunyai


ketokohan dari aspek kepimpinan baginda sebagai nabi dan
rasul tetapi baginda juga sangat berkaliber dari aspek politik,
social, ekonomi dan pertahanan.
2. Kepimpinan nabi Muhammad SAW telah membawa
masyarakat Islam kepada kehidupan yang lebih baik dan
teratur.

Anda mungkin juga menyukai