Anda di halaman 1dari 14

BAHASA MELAYU

MARI TONTON VIDEO INI!


https://www.youtube.com/watch?v=5YPM
_MDtGS8
SELASA
16/3/2021

1
HASIL PEMBELAJARAN
Membaca untuk mengenal pasti idea
utama dan idea sampingan dengan betul
dan tepat.
ISI TERSURAT dan ISI TERSIRAT

ISI TERSURAT ISI TERSIRAT


Segala bahan yang kita Isi yang tidak nampak
nampak menggunakan namun begitu isi tersirat
mata mesti releven dengan isi
tersurat
UJI MINDA

ISI TERSURAT!
Pandu cermat jiwa selamat
Apakah isi tersirat yang
sesuai bagi isi tersurat ini?
Kesan pandu cermat jiwa
selamat?
UJI MINDA

ISI TERSURAT!

Apakah isi tersirat yang


sesuai bagi isi tersurat ini?
Mengapakah ( isi tersurat )
sangat penting?
UJI MINDA

ISI TERSURAT

JADIKAN MEMBACA
SATU AMALAN

ISI TERSIRAT

Mengapa kita harus


menjadikan membaca sebagai
satu amalan?
MENGAPAKAH
INI PENTING
KERANA NAK BUAT ULASAN
APA ITU ULASAN?
Ulasan merupakan soalan pemindahan
maklumat yang terletak dalam Bahagian C
Kertas 1
TEKNIK MEMBUAT ULASAN
Bahan yang diberi
15 Markah merupakan isi tersurat
Panjang ulasan
Isi tersirat hendaklah dibuat
adalah 80 – 100 pp
sendiri menggunakan kaedah
mengapa / bagaimana/ kesan

Ulasan ditulis dalam


1 perenggan Buat perbandingan isi jika
Wajib menggunakan bahan/maklumat yang
penanda wacana diberikan menunjukkan
persamaan atau perbezaan
BENTUK RANGKA JAWAPAN

Ayat 1 Ayat tema/ soalan

Ayat 2 Isi tersurat + Isi tersirat + Contoh

Ayat 3 Penanda Wacana + Isi tersurat + Isi tersirat + Contoh

Ayat 4 Penanda Wacana + Isi tersurat + Isi tersirat + Contoh

Ayat 5 Penegasan
CONTOHNY
A
Ayat tema/ soalan
21
Ayat 1

Isi tersurat + Isi tersirat + Contoh


Ayat 2

Penanda Wacana + Isi tersurat + Isi tersirat + Contoh


Ayat 3

Penanda Wacana + Isi tersurat + Isi tersirat + Contoh


Ayat 4

Penegasan
Ayat 5
LATIHAN PENGUKUHAN
Perhatikan rajah
Perhatikan Rajah Disebelah

Kenal pasti tema bagi rajah


berikut

Kenal pasti 3 isi tersurat


daripada rajah tersebut

Bina isi tersirat berdasarkan 2 isi


tersurat yang dipilih
RUMUSAN

https://wordwall.net/resource/12701749