Anda di halaman 1dari 10

LARAS BAHASA

BESERTA CONTOH KOMUNIKASI BERKESAN & MESRA BUDAYA

Oleh: AMIN, AZIZ, AUNI


PENGENALAN

• Laras bahasa adalah gaya dan penggunaan sesuatu bahasa. Gaya bahasa ini merujuk
kepada bahasa lisan dan penulisan. Manakala, pengunaan merujuk kepada penutur,
pendengar, situasi, topik dan tujuan perbincangan
BENTUK LARAS BAHASA

• Dikaitkan dengan penggunaan bahasa mengikut kesesuaian peristiwa


bahasa dan konteks pengucapan
• Terdapat dua bentuk laras bahasa, iaitu laras bahasa biasa dan laras bahasa
khusus
• Laras bahasa biasa ialah laras bahasa yang digunakan dalam keadaan biasa, kurang
penggunaan imbuhan, tiada istilah teknikal serta mudahdifahami
• Laras bahasa khusus ialah laras bahasa yang berkaitan dengan bidangbidang tertentu
PENERAPAN LARAS BAHASA DALAM BILIK
DARJAH
• Guru perlu memilih laras bahasa yang bersesuaian dengan tahap murid yang diajar.
Contoh Tahap 1 lebih sesuai mengunakkan laras bahasa mudah seperti laras bahasa
kanak-kanak, yang lebih ringkas dan mudah difahami.
• Laras baru seharusnya dipelajari sebagai satu kemahiran dan secara berperingkat
• Menyesuaikan laras bahasa dengan latar belakang murid, sama ada dari taraf intelektual
dan budaya
• Laras bahasa penting bagi memudahkan pelajar memahami apa yang cuba disampaikan
oleh guru dan membentuk komunikasi dua hala yang baik antara guru dan murid
Laras Bahasa Akademik

Laras Bahasa Sastera/kreatif

JENIS-JENIS LARAS BAHASA DALAM BILIK


DARJAH
Laras Bahasa Sukan

Laras Bahasa Sains


LARAS BAHASA AKADEMIK

• Bersifat ilmiah, formal, dan objektif


• Gaya bahasa menunjukkan kematangan dan keintelektualan (Menyampaikan hujah dan
buah fikiran dengan tepat dan jelas)
• Kesempuranaan bahasa( kestabilan, kelenturan, kepelbagaian, keberkesanan dan
keindahan)
• Mengutamakan pemaparan, perbincangan dan penghuraian
• Contoh: Asid-asid hidroklorik yang terdapat di dalam perut manusia berfungsi untuk
menguraikan makanan
LARAS BAHASA SUKAN

• Menyampaikan maklumat kegiatan sukan


• Bahasa adalah ringkas, bersahaja dan jelas
• Mengunakkan istilah aktiviti sukan dengan tepat
• Kosa kata mudah difahami
• Contoh: Terengganu menjuarai kejohanan bola sepak Malaysia Piala Malaysia 2021
setelah menewaskan Johor dengan jaringan tipis 1-0 di Stadium Sultan Ibrahim.
LARAS BAHASA SASTERA

• Terhasil dari centusan imaginasi dan pengalaman


• Mengandungi istilah khusus dalam sastera
• Bersifat figuratif (penyimpangan makna daripada bahasa biasa)
• Bahasa tersirat
• Unsur metafora, kiasan, personafikasi dan hiperbola
• Contoh: Irama suara kamu lembut mendayu-dayu, ibarat siulan burung di pagi hari.
LARAS BAHASA SAINS

• Laras ilmiah/intelektual, moden, formal dan menidakkan bahasa basahan


• Banyak mengunakkan istilah sains dan teknikal
• Terbahagi kepada beberapa subbidang utama, iaitu kimia, fizik dan biologi
• Banyak pengunaan kata nama dan ragam ayat pasif
• Contoh: Garam Nitrat lebih mudah bertindak balas di dalam sebatian L
RUJUKAN

• Pusat Perkembangan Kurikulum. (1992). Falsafah Pendidikan Negara. Kuala Lumpur:


Kementerian Pendidikan Malaysia.
• Najamuddin Bachora (2014). Kecenderungan interaksi sosial ke arah penghayatan
nilai perpaduan dalam kalangan guru pelatih. Tesis Dr. Fal. Universiti Kebangsaan
Malaysia
• Noraini Omar (2015). Amalan pengajaran guru pendidikan islam berfokuskan
kepelbagaian budaya murid: kajian kes di negeri Sarawak. Tesis Ijazah Doktor Falsafah.
Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia