Anda di halaman 1dari 6

FALSAFAH KAUNSELING

1. Dari segi sosiologi kita percaya setiap


orang itu unik dan mempunyai potensi yang
tertentu.
2. Individu pula akan mengalami berbagai
cabaran hidup dan setengah individu
memerlukan orang lain untuk
membantunya.
3. Setiap individu itu berguna kepada
masyarakat.

1
PRINSIP KAUNSELING
1. Kita ambil masa untuk membantu individu
menyelesaikan masalah itu.
2. Biarkan klien memupuk wawasan kendiri.
3. Anggapkan individu itu normal.
4. Masalah klien timbul ikut keadaan tertentu
dan khusus baginya.
5. Masalah klien ada kaitan dengan masalah
lain.
6. Mengintegrasikan sumber tenaga adalah
penting.
7. Unit B&K adalah satu bahagian dalam
organisasi.
2
OBJEKTIF KAUNSELING
menolong individu:

1. Memahami diri, sedar akan kelemahan dan


kekuatannya.
2. Mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang
sepenuhnya.
3. Memperbaiki perkembangan dan kesedaran
kendiri berdasarkan pengetahuan, kefahaman dan
pengalaman mengenai keupayaan, minat, nilai
dan motivasi.
4. Sesuai diri dengan persekitaran dan belajar
dengan berkesan.
3
OBJEKTIF KAUNSELING
menolong individu:
5.Memupuk keupayaan menyelesaikan masalah,
membuat keputusan, tentukan arah hidup dan
berdikari.
6. Menerima tanggungjawab dan dapat
bekerjasama.
7. Menilai bakal sumbangan kepada
masyarakat.
8. Mengalami hidup yang memuaskan daripada
berbagai aspek.

4
MATLAMAT KAUNSELING
1. Menyediakan perubahan tingkahlaku
2. Membantu membuat keputusan.
3. Membentuk kemahiran daya tindak.
4. Memperbaiki hubungan.
5. Memahami dan mengelolakan
kecemasan
(Muhd Mansur Abdullah, 1985: 11-18)

5
Matlamat Umum Kaunseling
 Membiarkan klien dalam keadaan perasaannya send
(Muhd Mansur Abdullah, 1985:18)
 mengambarkan keperluan dan kehendak klien itu
sendiri dari orang lain (Shertzer & Stone, 1974)
 Kaunselor menyediakan serba sedikit arah tujuan
dalam proses kaunselingnya dan klien membuat
pemilihan matlamat dan bagaimana mencapainya.
 Menolong klien menjadi lebih selesa dan lega,
berfungsi dengan baik, mencapai kejayaan lebih dan
hidup dengan gembira bagi masa akan datang.
 Mencapai keberkesanan seseorang itu baik kepada
dirinya sendiri mahupun masyarakat.

Anda mungkin juga menyukai