Anda di halaman 1dari 4

•Konsep ini dikemukakan oleh Freidrich Ratzel pada kurun ke 20

•Pemikiran Geografi yang dikenali sebagai Penentuan Alam sekitar .


•Idea Penentuan alam sekitar ini kemudian diteruskan oleh Ellen
Churchil Semple dan Griffith Taylor(Konsep Stop – And – Go)
•Konsep Determinisme Alam Sekitar adalah paradigma pemikiran
geografi klasik yang meletakkan alam sekitar fizikal sbg satu elemen
yang aktif mempengaruhi manusia dan manusia tidak mampu untuk
mengubah /menguasai alam sekitar. Manusia hanya menyesuaikan
diri mereka dengan persekitaran- eg: bagaimanana manusia di
kawasan tundra hidup adalah dengan menyesuaikan diri mereka
dengan ruang disana spt memakai baju berbulu dan tinggal di dalam
binaan yang dikenali sebg Igloo.
•Ada di antara pengkaji aliran ini yang lebih ortodoks mengatakan
pengaruh alam sekitar fizikal bukan sahaja terhadap cara hidup
mereka malah pengaruh nya sampai kepada fisiologi manusia. Eg:
orang ekskimo gemuk manakala orang bushman kurus tinggi berkulit
gelap
•Ketidakupayaan manusia menguasai alam sekitar dapat dilihat
dimana jenis aktiviti pertanian mengikut kesesuaian iklim
• Paradigma pemikiran geografi klasik seterusnya ialah konsep Possibilisme
Alam Sekitar menekankan tentang Science of human region(Sains Wilayah
Manusia)
• Pendokong fahaman ini ialah Vidal de la Blache, Isaiah Bowman
• Manusia dilihat sebagai elemen aktif manakala Alam Sekitar Fizikal adalah
elemen yang pasif.
• manusia sebagai penghuni ruang adalah elemen yang aktif mengubah
elemen elemen alam sekitar untuk memenuhi keperluan mereka
berdasarkan pengetahuan dan teknologi yang dimiliki.
• Sebarang halangan alam sekitar fizikal dapat ditempuhi selari dengan
perkembangan pemikiran dan teknologi yangdimiliki manusia .
• Ini dapat dilihat dimana manusia kini boleh tinggal di atas bukit , pulau dan
dasar laut. Bahkan saiz tanah pinggir laut yang sempit boleh di luaskan
melalui penambakan laut.
•Disiplin pemikiran geografi sentiasa berkembang selari dengan
perkembangan teknologi.

•paradigma pemikiran fahaman ini adalah aliran pemikiran baru dimana


alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia adalah 2 elemen yang
saling berinteraksi, saling mempengaruhi dan bergantung antara satu
sama lain.

•Dampak atau impak keatas alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia
adalah hasil tindakan manusia ke atas elemen alam sekitar.

•Berdasarkan kepada fahaman ini wujud pula satu pendekatan baru yang
dikenali sebagai pendekatan sistem untuk mengkaji interaksi manusia
dengan alam sekitar.

•Sistem alam sekitar terbahagi kepada 2 iaitu:


a. alam sekitar fizikal
b. alam sekitar manusia.
•alam sekitar fizikal terdiri dari elemen2 spt udara, air, tumbuhan, tanahtanih
bmb serta persekitaran.
•setiap unsur mempunyai perkaitan dan bergantung antara satu sama lain –
ini bermakna sebarang perubahan yang berlaku dalam satu unsur maka ia
akan memberi kesan kepada elemen lain yang berkaitan sehingga mencapai
satu tahap keseimbangan.

•Sistem Alam sekitar Manusia – mempunyai unsur-unsur yang saling


berkaitan spt penempatan, ekonomi, industri, pertanian , kebudayaan, politik
perkhidmatan dan lain2

•unsur –unsur alam sekitar manusia saling bertindak dan memberi kesan
keatas satu sama lain spt jika dasar kerajaan berubah maka dasar2 yang
berhubung dengan pertanian industri, petempatan, kependudukan

•Kedua-dua jenis sistem ini apabila bertemu ia akan memberi dampak ke


atass alam sekitar dan impak ke atas alam sekitar manusia. eg:
pertumbuhan penduduk akan meningkatkan permintaan rumah dan secara
langsung meningkatkan permintaan kepada tanah……