Anda di halaman 1dari 34

Kepentingan

Seni Dalam Pendidikan


- Ekspresi
- Emosi
- Imaginasi
Peranan ekspresi: Cara ekspresi
dilahirkan

MENGGAMBAR MENGHASIL PERASAAN

LISAN
IDEA EKSPRESI

BUKAN LISAN EMOSI REAKSI


BENTUK EKSPRESI

BENTUK
IMAGINASI
PENGLIBATAN
DIRI
KINESTETIK

BENTUK
EKSPRESI

EMOSI

MUZIK

RUANG
Peranan Emosi

Emosi yang mempengaruhi ingatan boleh digolongkan


dalam dua jenis, iaitu:
i) seronok dan tenang
ii) kurang Emosi merupakan perasaan jiwa yang kuat
seperti sedih, gembira, takut dan geli.
iii) seronok dan cemas

a) Kecerdasan emosi
- Konsep IQ (Intelligence Quotient) dan EQ
(Emotional Quotient)
05/18/2021 4
Peranan Emosi
b) Membina Emosi yang sihat
- Guru yang penyayang dan ceria
- Tahap EQ guru yang membina EQ murid
- Angkubah EQ guru dapat menangani emosi negatif secara
tulen, benar dan sihat
- Murid membina kemahiran emosi untuk memperoleh
keputusan ujian atau peperiksaan
- Terdapat perhubungan yang rapat antara EQ dengan
tingkahlaku
- Murid yang menguasai kemahiran emosi lebih terhindar dari
gejala sosial
- Mereka lebih bekerjasama, suka menolong, boleh diharap
dan
berempeti
- Lebih fokus, tekal dalam menangani kekecewaan dan sabar
Peranan Emosi
Cara Mengintegrasi Kecerdasan Emosi dalam bilik darjah
- Setiap guru mengamalkan EQ semasa berinteraksi dengan murid
- Bercakap tentang kepentingan emosi dalam setiap interaksi guru-

murid
- Pengintegrasian secara menyeluruh dalam setiap organisasi

pengurusan
- Menguasai kemahiran mengajar EQ
- Menggunakan perkataan-perkataan yang berkaitan dengan

perasaan
- Menggunakan lagu-lagu yang berkaitan dengan perasaan
- Menggunakan unsur puisi seperti sajak, pantun, syair dan cerita
- Menggunakan unsur biografi kepada perkara yang berkaitan
- Mengucapkan perasaan terutamanya nilai murni dalam setiap

interaksi
Peranan Imaginasi
Proses kreativiti dan imaginasi boleh melibatkan:

i) Perasaan dalaman kanak-kanak, imaginasi dan


kreativiti

ii) Pengalaman kanak-kanak melalui interaksi dan


tindakan yang diambil

iii) Kebolehan kanak-kanak meluahkan perasaannya


secara lahiriah
Topik 2: Kanak-kanak Dan Seni

Dalam topik ini anda akan mengetahui tentang:


 *Fitrah kanak-kanak dlm proses perkembangan diri

mereka.
 *Keperluan asas kanak-kanak.
 *Perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak.
 *Konsep kanak-kanak sebagai insan sosial.
 *Perkembangan diri kanak-kanak melalui seni.
Pengenalan

 Seni dalam konteks seni visual, muzik dan pergerakan


merupakan asas kepada perkembangan individu dan
pembelajaran berhala tuju artistik bagi kanak-kanak. Jika diajar
dengan baik, maka dapat meransang kepekaan deria kerana
semua deria merupakan ruang bagi pembelajaran.

 Seni membolehkan kanak-kanak menyertai proses pendidikan


sepenuhnya tanpa merasa sebarang perbezaan, juga mampu
membangunkan potensi mereka utk menjadi insan yang kreatif
dan imaginatif.
Pengenalan
 Melalui aktiviti seni, daya estetik kanak-kanak dapat
dipertingkatkan.

Contohnya:
Menggunakan lagu untuk memperkenalkan tajuk
“Kereta”.
Semasa kanak-kanak menyanyikan lagu, mereka akan
bergerak mengikut irama seperti kereta sedang
bergerak. Seterusnya kanak-kanak menghasilkan
gambar kereta.
*****Ini membantu pembelajaran terhadap
tajuk tersebut (hubungkait).
Keperluan asas kanak-kanak

TEORI PEMBELAJARAN MASLOW

KESEMPURNAAN KENDIRI
PENGHARGAAN
KASIH SAYANG
KESELAMATAN

FISIOLOGI
11
Keinginan asas kanak-kanak

Menurut Dauer dan Pangrazi (1975), proses pendidikan perlu memfokuskan


ke atas pelajar dengan mengambilkira keinginan asas pelajar patut diberi
pertimbangan yang tinggi dalam proses pendidikan kerana ia bagaikan
penggerak dan dorongan semula jadi untuk pencapaian pembelajaran
optimum . Sembilan keinginan asas seperti berikut-

Berjaya & diiktiraf


Bergerak
Meluahkan perasaan melalui pergerakan
Kefahaman
Bersaing
Ketangkasan fizikal & sebagai sumber daya penarik
Meneroka
Pencapaian kreatif
Diterima oleh orang lain 12
Keperluan Dan Keinginan Asas
Kanak-kanak
1. Keinginan untuk bergerak (Jasmani)
Kanak-kanak suka mengambil peluang untuk bermain dan melibatkan
diri dalam sebarang kegiatan fizikal

JASMANI:
• Semakin kanak-kanak meningkat usianya koordinasi otot kasar dan halus &
perkembangan fizikal turut meningkat mengikut usianya.
• Kanak-kanak 6-12 thn adalah kanak-kanak aktif
• Perkembangan motor dibahagian tangan lebih penting.
• Matangkan pergerakan otot dgn latihtubi yang kerap spt memegang pensil dgn baik
supaya tulisan lebih cantiK

13
2. Keinginan untuk berjaya dan diiktiraf
(emosi)
 Kanak-kanak bukan sekadar ingin berjaya tetapi
inginkan kejayaan itu dihargai
EMOSI:
Pada peringkat kanak-kanak,perkembangan emosi agak
cepat dan sekata berbanding peringkat prasekolah.
Emosi peringkat kanak-kanak lebih terkawal. Dalam Pend.
Seni, jika emosinya stabil, lukisannya akan lebih cantik
dan kreativiti menyerlah. Dalam Pend. Muzik, cara kanak-
kanak bermain alat perkusi dapat dipantau. Jika kuat
pukulan alat muzik, mungkin terdapat
gangguan emosi.

05/18/2021 14
Keinginan untuk diterima oleh kumpulan
sebaya dan sebagai ahli dalam masyarakat
(sosial)
 Kanak-kanak inginkan diri mereka diterima, disanjung, dihargai
dan dihormati oleh orang lain.

SOSIAL:
Peranan guru sangat penting membantu kanak-
kanak menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan
kemahiran yang difikirkan sesuai.

15
4. Keinginan untuk bersaing (sosial)

Kanak-kanak suka bersaing untuk memperlihatkan kemahiran dan


kekuatan fizikal dan setara dengan rakan-rakan sebaya.

5. Keinginan ketangkasan fizikal dan


sebagai sumber daya penarik.
(jasmani, sosial).
Kanak-kanak gemar kepada aktiviti fizikal dan membentuk
penampilan diri atau harga diri untuk menyesuaikan dirinya
dalam masyarakat.

05/18/2021 16
6. Keinginan untuk meneroka
(estetik)
 Kanak-kanak gemar melibatkan diri dalam sesuatu
kegiatan yang luar biasa tetapi menyeronokkan.

ESTETIK:
 Mereka telah mula cuba memahami konsep estetik, boleh menilai
konsep keindahan dan kecantikan.
 Latihan perlu diperbanyakkan supaya kanak-kanak dapat
mempelajari konsep penghargaan terhadap sesuatu yang dilihat
atau dilakukan.

17
7. Keinginan untuk pencapaian kreatif
(estetik,intelek).
 Kanak-kanak gemar mengalami perkara baru
melalui aktiviti kreatif
INTELEK:
 Dapat berfikir tepat sebelum menghasilkan sesuatu.
 Bersemangat ingin tahu dan keinginan untuk terus belajar
 Beri peluang kepada mereka menerangkan pemikiran mereka.

05/18/2021 18
8. Keinginan untuk meluahkan perasaan

melalui pergerakan (jasmani).


 Kanak-kanak gemar aktiviti yang memberi
peluang untuk meluahkan idea mengenai
diri dan persekitaran mereka.

05/18/2021 19
9. Keinginan untuk kefahaman
(rohani).
 Kanak-kanak mempunyai keperluan dan ingin
mengembangkan kefahaman dan ingin mempelajari
perkara baru. Justeru itu mereka dapat meneroka dan
merasai pemikiran serta interaksi mereka dengan
persekitaran.

ROHANI:
Banyakkan aktiviti yang melibatkan kerohanian dan moral seperti:
 Penggunaan senikata lagu yang mengandungi nilai-nilai tersebut.
 Ucapan ‘terima kasih’,’tahniah’ disampaikan seberapa kerap yang
boleh.
 Membantu kanak-kanak menghargai sesuatu, bukan mengeji.

05/18/2021 20
Perkembangan dan Pertumbuhan
Kanak-kanak
 Kebolehan kanak-kanak adalah selari dengan
perkembangan diri mereka. Untuk mencipta sesuatu
yang baru, kanak-kanak akan bergantung kepada
pengalaman dan kreativiti dalam memanipulasikan
alatan dan bahan yang mereka gunakan.

 Kefahaman yang baik tentang perkembangan kanak-


kanak dapat membantu kita mengatur bahan-bahan
pembelajaran secara berperingkat dan juga bersepadu
supaya kanak-kanak boleh belajar mengikut
pengalaman lama.

05/18/2021 21
Peringkat Perkembangan
• Ciri-ciri Perkembangan kanak-kanak
a) Perkembangan dan pertumbuhan adalah berperaturan dan dapat dianalisis,
baik pada peringkat lahir, mahupun pada peringkat sudah lahir.
Perkembangan berlaku dalam dua arah, iaitu dari kepala ke kaki
(cephalocaudal) dan dari tengah ke tepi (proximodistal).
b) Susunan perkembangan adalah serupa bagi semua ahli dalam
satu-satu jenis. Kanak-kanak berkembang secara berperingkat.
c) Perkembangan berlaku daripada kedaan yang menyeluruh
kepada keadaan tertentu.
d) Perubahan bersifat kualiti tidak dapat diukur secara tetap tetapi dapat dilihat
daripada perubahan sifat.
e) Proses perkembangan berterusan iaitu daripada permulaan
hingga akhir hayat, iaitu peringkat matang.
f) Ia timbul daripada tindakan saling berkait antara pertumbuhan
fizikal dan pembelajaran.
g) Perkembangan dipengaruhi oleh baka da persekitaran 22
Ciri-ciri Perkembangan dan Ciri-ciri
Ekspresi
 Beri peluang untuk bekerja dengan berbagai
bahan,cara dan teknik kanak-kanak dapat meneroka
secara kreatif dengan variasi yang tidak terhad dan
tidak terkongkong.
 Aktivti seni juga mudah direka bentuk untuk
mendekati keperluan dan naluri ingin tahu kanak-
kanak. spt menyentuh, menguling, menguli, meramas,
menggosok, mendengar, mengesan bunyi, menghidu,
meniru aksi untuk mengenal sesuatu.
 Aktiviti seni juga mudah dilaksanakan ketika bermain
dan boleh dikaitkan dengan sesuatu yang digemari
dan diminati .
23
Teori Perkembangan Piaget

Fasa Umur kanak-Kanak


Deria motor 0 hingga 2 tahun
Praoperasi 2 hingga 7 tahun
Operasi konkrit 7 hingga 12 tahun
Operasi formal 12 tahun ke atas

05/18/2021 24
Tahap Deria Motor - 0 hingga 2
tahun
 Sifat kanak-kanak pada peringkat ini lebih
berdasarkan interaksi mereka dengan alam
sekeliling melalui pancaindera masing-masing.

 Kanak-kanak sedar akan kewujudan sesuatu


benda hanya jika benda itu boleh dikesan oleh
salah satu deria pancaindera.

05/18/2021 25
Fasa Praoperasi - 2 hingga 7 tahun

 Kanak-kanak mula memperoleh


kebolehan pengekalan iaitu kebolehan
untuk menyimpan imej-imej mental
tentang sesuatu konsep abstrak atau
objek fizikal. Ini dapat dibuktikan
melalui kebolehan mereka berbahasa
pada peringkat ini.

05/18/2021 26
Fasa Operasi Konkrit - 7 hingga 12 tahun

 Kebolehan pengekalan sepenuhnya


diperoleh pada peringkat ini. Contoh :
kefahaman tentang seketul tanah liat dalam
bentuk bola tidak akan berubah beratnya
walau pun diubah bentuknya.

 Kanak-kanak boleh mengecam melodi


sesebuah lagu walau pun dimainkan dengan
tempo atau alat muzik yang berbeza.

05/18/2021 27
Fasa Operasi Formal - 12 tahun ke atas

 Kanak-kanak dalam fasa ini dapat menyelesaikan


masalah dengan lebih baik, iaitu mereka berkebolehan
menggunakan pelbagai strategi untuk menyelesaikan
masalah.

 Cara kanak-kanak berinteraksi dan berfikir adalah


lebih rumit kerana faktor-faktor emosi, intelek dan
alam fizikal dilibatkan sekarang.

05/18/2021 28
Perkembangan dan Pertumbuhan Kanak-
kanak mengikut Viktor Lowenfeld

(Perkembangan menyeluruh melalui aktiviti seni)

 Victor Lowenfeld dan Brittain(1986) telah meneliti


lukisan kanak-kanak mengikut peringkat-peringkat
perkembangan kanak-kanak dan menerangkan
bagaimana bahan kandungan subjek dan
persekitaran peringkat perkembangan untuk
meransangkan pengutaraan tampak kanak-kanak,
perkembangan kreatif dan mental dan seterusnya
perkembangan menyeluruh kanak-kanak.

05/18/2021 29
PERINGKAT PERKEMBANGAN artistik KANAK-
KANAK OLEH VICTOR LOWENFELD

30
PERKEMBANGAN ARTISTIK KANAK-KANAK
OLEH VIKTOR LOWENFELD & BRITAIN

Peringkat Scribbling (2-4 tahun)

Peringkat Preschematic (4-7 tahun)

Peringkat Schematic (7-9 tahun)

Peringkat Dawning Realism/ The Gang Age


(9-12 tahun)
Peringkat Pseudonaturalistic/Reasoning
(12-14 tahun)

Peringkat Period If Decision/Adolescent Art


(14-17 tahun)
Kreativiti
 Pengalaman dalam melakukan aktiviti seni secara berkesan
membolehkan kanak-kanak meluahkan keinginan dan keperluan
mereka.
 Mereka dapat membina pengalaman baru hasil daripada
penerokaan dalam kehidupan seharian.
 Untuk meluahkan rasa hati mereka akan mencipta sesuatu
menggunakan kaedah dan cara tersendiri dalam pelbagai bentuk
 Proses kreativiti boleh melibatkan:
- Perasaan dalaman kanak-kanak, imaginasi dan kreativiti
- Pengalaman kanak-kanak melalui interaksi dan tindakan yang
diambil
- Kebolehan kanak-kanak meluahkan perasaannya secara lahiriah

05/18/2021 32
Pemahaman
 Kekerapan melakukan aktiviti-aktiviti di sekolah dan di rumah akan dapat
memperkukuhkan lagi pemahaman tentang sesuatu perkara
 Pemahaman boleh dilakukan dalam pelbagai perkara:
- Aktiviti Pergerakan – Memahami asas-asas pergerakan seperti
penggunaan ruang, masa, Imbangan berat badan dan daya atau
aliran.
- Aktiviti Bermain –memperkembangkan konsep pembentukan
kendiri, seperti meningkatkan kefahaman dari segi emosi.
Sosialisasi, kebudayaan, fizikal, rohani dan nilai-nilai murni.
- Lagu – Di dalam lagu kanak-kanak akan dapat menambahkan
keyakinan diri .
- Aktiviti Lakunan –dapat memahami sesuatu konsep dengan lebih
jelas lagi -menjadikannya sebagai seorang yang kreatif, inovatif,
betangungjawab dan dapat membina sosialisasi dengan lebih
baik serta dapat mengawal emosi dengan sempurna dan
berkeyakinan tinggi. 33
Kesedaran Kendiri
 Kesedaran kendiri mempengaruhi tingkahlaku manusia ke arah
penyesuaian sendiri, iaitu penerimaan atau penolakan dan
penghargaan kendiri
Peranan guru untuk mendapatkan konsep kesedaran kendiri:
• Memberi dorongan, bantuan, dan sokongan kepada usaha
pembelajaran
• Memberi bimbingan yang wajar dengan membentulkan kesilapan
pelajar dalam proses pembelajaran
• Mengajar pelajar mengikut cara kebolehan mereka supaya
mereka sentiasa menikmati pengalaman berjaya dan seterusnya
meningkatkan perasaan penghargaan kendiri dan keyakinan.
• Menerima pelajar-pelajar sebagai sebahagian dirinya
• Meninggalkan interaksi positif dikalangan rakan sebaya.
• Memberi peluang kepadanya memainkan peranan yang penting
• Memupuk nilai-nilai yang baik daripada rakan sebaya dan guru.
34