Anda di halaman 1dari 14

• Mendapatkan Matlumat

• Membuat Penyelidikan
• Menbaca Berita
• Hiburan
• Menghantar e-mail
• Permainan komputer
• Berbual
• Mendapatkan perisian
http://www.ipbsm.com.my/docs/overview.htm

Jenis
Organisasi Nama Fail
Jenis Perkhidmatan

Nama
Organisas Nama
Negara
ftp:// akses untuk muatturun fail
telnet:// akses kepada sesuatu talian
Gopher:// akses fail dalam server gopher
http:// Akses fail dalam world wide web
mailto:// Penghantaran mail
News:// akses kepada berita
.com komersial
.org organisasi
.edu pendidikan
.gov kerajaan
.mil tentera
.net rangkaian (network )
• E-mail
• berita ( www.utusan .com.my)
• diskusi
• perbualan ( www.yahoomassenger.com)
•mesej di terima dan dihantar melalui internet.
•kemudahan komunikasi dengan pantas.
•membolehkan penghantaran mesej dan fail.
•mudah.
•Membolehkan pengguna bertukar idea dan
memperolehi matlumat dengan cepat.
•Ia biasanya disediakan oleh syarikat surat
khabar yang mempunyai kedudukan yang
kukuh.
•Ia boleh dibaca dalam pelbagai format
(newsreader) oleh pembaca.
•Perbualan antara dua pihak atau lebih secara “live”.
•Biasanya ia menggunakan WEBCAM
•Perbualan juga boleh dilakukan samada dengan video atau
menaip.
• Digunakan untuk mengakses pengkalan data
• Selalunya menggunakan akaun untuk masuk ke dalam
sesuatu pengkalan data.
• Merupakan satu set protokol untuk pemindahan fail
dari satu komputer ke komputer yang lain melalui
internet.
• TFT membolehkan pemindahan fail yang besar seperti
muatturun perisian dan juga imej yang besar oleh
pengguna.
• Merupakan satu sistem hipermedia yang membolehkan
pengguna melihat gambar, grafik, video dan juga audio.
• ia menggunakan hiperteks untuk menggabungkan
sesuatu dokumen dengan dokumen yang lain.

Anda mungkin juga menyukai