Anda di halaman 1dari 13

KEMAHIRAN PEROLEHAN

DAN PENGURUSAN
MAKLUMAT
Pencarian di Perpustakaan
-Kemahiran perpustakaan , pencarian maklumat dalam sistem klasifikasi dan
perpustakaan , kemahiran merujuk kad katalog atau komputer dan memperoleh bahan
rujukan daripada rak.
-Mencari maklumat di perpustakaan sekolah, negeri ataupun negara
-Perpustakaan juga menyediakan koleksi seperti berikut:
*Buku
*Buku atas talian(e-books)
*Jurnal atas talian(e-jurnal)
*Majalah
*Tesis
*Piawaian
*Koleksi multimedia
-Maklumat ilmiah:
*ERIC
*Pro-Quest
*EbscoHost
Strategi Carian OPAC
-Biasanya digunakan unyuk pencarian di pusat sumber
-Mengakses bahan akademik dengan lebih cepat
-Mengesan bahan-bahan rujukan yang ada di perpustakaan lain
-4 jenis carian melalui OPAC:

Pengarang Tajuk

4 jenis
carian

Subjek Kata Kunci


Pangkalan Data Elektronik
-Koleksi maklumat teratur yang dapat dikesan melalui komputer dengan
menggunakan sistem rangkaian elektronik.
-Semua perkara dalam pangkalan data dipanggil rekod
-2 jenis pangkalan data utama di perpustakaan:

Pangkalan data Pangkalan Data


Bibliografi Berteks penuh

-Menyediakan maklumat asas tentang perkara


yang telah dikatalogkan/diindeks -Menyediakan rekod bibliografi
-Mengandungi petikan item seperti berikut:
*Pengarang
seperti buku, artikel jurnal, laporan,
*Tajuk ulasan buku, kertas persidangan &
*Tahun penerbitan teks-teks penuh item
*Tarikh penerbitan
*Penerbit
-Artikel jurnal, tesis dan surat
*Abstrak khabar seperti EBSCOhost, Emerald,
*Penerangan item ProQuest, NSTP e-media dan BLIS
Buku Digital(e-Book)
-Singkatan bagi electronic book
-Berbentuk media digital dan dilindungi dengan hak cipta
digital, boleh diakses dalam talian
-Didapati dalam bentuk fail seperti Pdf, word, html, txt
-Dapat dibaca dengan program seperti Acrobat Reader
-Memudahkan para pembaca menyimpan buku digital
kegemaran dalam bentuk soft copy, memudahkan para
penerbit menyebarkan karya
-Jalan pintas bagi para penerbit
Jurnal Digital (e-jurnal)

Didapati dalam fotmat elektronik & boleh diakses


dalam talian

EBSCOhost Emerald ProQuest


Pelayaran Internet
-PAK21 banyak bergantung pada teknologi maklumat,
khususnya penggunaan komputer
-Menunjukkan peningkatan dalam aspek pengetahuan,
kecekapan dan kemahiran
-Membantu mengakses maklumat tanpa batasan masa &
tempat
-Pencarian maklumat & data dapat dilakukan dalam skop yang
lebih besar di seluruh dunia.
-Dua medium untuk mencari maklumat:
*Enjin Carian menggunakan enjin carian, Google
*Enjin Carian Meta, menghantar carian di kebanyakkan
enjin carian tunggal pada masa yang sama
Kebaikan Pelayaran
Internet

-Membantu pelajar memilih dan membina idea baharu daripada


maklumat diperoleh.

-Pelajar menjadi lebih bersikap terbuka, konstruktif dan menjadi seorang


pemikir dalam menghasilkan tindakan atau pembelajaran.

-Banyak laman web yang dapat diakses dengan cepat seperti;


*Berita terkini
*Gaya hidup
*Sukan
*Hiburan
*Sains
*Teknologi
*Kewangan
*Pelancongan
Kekurangan/Kelemahan
Pelayaran Internet

-Pelajar terdedah dengan unsur-unsur pornografi

-Tidak mendapatkan maklumat yang menyakinkan

-Pembelajaran secara bersemuka juga akan


semakin berkurang
Sumber Primer dan Sumber Sekunder
SUMBER
-Bahan-bahan rujukan yang tersimpan di
tempat-tempat seperti arkib,
perpustakaan, muzium, pejabat simpanan
rekod dan istana.
-Terbahagi kepada dua jenis;
*Sumber Primer
*Sumber Sekunder
Sumber Primer
-Maklumat asas yang diperoleh melalui temu bual, pemerhatian, analisis
dokumen dan soal selidik
-Dapat diperoleh daripada bahan cetakan seperti artikel, jurnal, tesis dan
laporan
-Asas lain dalam kategori primer;
*Sumber lisan
-keterangan suatu peristiwa pada masa lampau yang diperoleh secara
langsung oleh individu yang mengalami
*Sumber tulisan
-keterangan peristiwa masa lampau yang diperoleh melalui dokumen,
naskhah dan rakaman
*Sumber benda
-keterangan peristiwa masa lampau yang diperoleh daripada
benda-benda peninggalan
Sumber Sekunder
-Maklumat yang diperoleh hasil daripada tafsiran &
rumusan sumber primer.
-penyelidik telah mentafsir idea sebenar daripada
responden dalam bentuk yang berbeza daripada idea asal.
-Memenuhi kehendak topik yang dibincangkan
-Contoh Sumber Sekunder;
*Buku Teks
*Majalah
*Akhbar
*Laman Web dan lain-lain

Anda mungkin juga menyukai