Anda di halaman 1dari 2

Apa peran dan fungsi guru dalam

penerapan kurikulum Sekolah Penggerak?

Hipni Syamsiah
Menjadi Pelatih
(Coach/Mentor) Bagi
Mendorong Tumbuh
Guru Lain untuk
Kembang Murid
Pembelajaran yang
Secara Holistik
Berpusat Pada
Murid

Peran dan fungsi guru


dalam penerapan
kurikulum Sekolah
Penggerak

Mendorong
Mengembangkan Peningkatan
Diri Secara Aktif Prestasi Akademik
Murid

Mengajar dengan
Kreatif