Anda di halaman 1dari 11

Riyadhah Ramadhan Angkatan I

SD AL – AZHAR SYIFA BUDI CIBINONG


TAHUN PELAJARAN 2012-2013

WISMA TUGU
20-22 Juli 2012
Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah
Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad Utusan Allah

DISEBUT JUGA DENGAN SYAHADATAIN


KALIMAT YANG KEDUA DISEBUT
SYAHADAT RASUL
Makna syahadat la ilaha Sedangkan makna syahadat
illallah adalah meyakini anna Muhammadar
bahwa tidak ada yang rasulullah adalah mengakui
berhak mendapatkan secara lahir dan batin
ibadah kecuali Allah, bahwa beliau adalah
konsisten dengan hamba dan utusan-Nya
pengakuan itu dan yang ditujukan kepada
mengamalkannya. La ilaha segenap umat manusia dan
menolak keberhakan harus disertai sikap tunduk
untuk diibadahi pada diri melaksanakan syari’at
selain Allah, siapapun beliau yaitu dengan
orangnya. Sedangkan membenarkan sabdanya,
illallah merupakan melaksanakan perintahnya,
penetapan bahwa yang menjauhi larangannya dan
berhak diibadahi hanyalah beribadah kepada Allah
Allah hanya dengan tuntunannya
La ilaha illallah terdiri dari Sedangkan rukun syahadat
dua rukun : nafi/penolakan, anna Muhammad rasulullah
yaitu yang terkandung di ada dua yaitu ; pernyataan
dalam la ilaha dan bahwa beliau adalah hamba
itsbat/penetapan, yaitu yang Allah dan sebagai rasul-Nya.
terkandung dalam illallah. Beliau adalah hamba, maka
Maka dengan la ilaha tidak boleh diibadahi dan
dihapuslah segala bentuk diperlakukan secara
kesyirikan dan mengharuskan berlebihan. Dan beliau
mengingkari segala adalah rasul maka tidak
sesembahan selain boleh didustakan ataupun
Allah.orang yang bersyahadat diremehkan. Beliau
harus mengerti bahwa tidak membawa berita gembira
ada illah yang berhak di dan peringatan bagi seluruh
sembah melainkan Allah. umat manusia
Sedangkan dengan illallah
maka ibadah hanya boleh
ditujukan kepada Allah dan
harus tunduk
melaksanakannya
v  Mengetahui maknanya
v  Meyakininya
v  Menerimanya,
v  Tunduk kepadanya
v  Ikhlas dalam beribadah
v  Jujur dalam mengucapkannya
v  Mencintai isinya dan tidak membencinya
v  Mengakui risalahnya secara lahir dan batin
v  Mengucapkan dan mengakuinya dengan lisan
v  Mengikutinya, yaitu dengan mengamalkan
kebenaran yang beliau bawa dan meninggalkan
kebatilan yang beliau larang
v  Membenarkan beritanya, baik yang terkait
dengan perkara gaib di masa silam atau masa
depan
v  Mencintai beliau lebih dalam daripada kecintaan
terhadap diri sendiri, harta, anak, orang tua dan
seluruh umat manusia
v  Menjunjung tinggi sabdanya
1. Haram darahnya untuk ditumpahkan, tidak
boleh diperangi
2. Haram hartanya untuk dirampas
1.Meninggalkan segala bentuk peribadahan dan
ketergantungan hati kepada selain Allah.
2.Melahirkan sikap mencintai orang yang
bertauhid dan membenci orang yang berbuat
syirik.
3.Menaati Nabi, membenarkan sabdanya,
meninggalkan larangannya, beramal dengan
sunnahnya dan meninggalkan bid’ah, serta
mendahulukan ucapannya di atas ucapan
siapapun
Wallahu a’lam