Definisi ucapan

ialah ilham atau idea yang dicetuskan, disalurkan dan diluahkan melalui pemikiran, suara dan gerakan tubuh badan yang meransang audiens dan pengucap sendiri; yang adakalanya mempengaruhi pula pemikiran, perasaan dan tindakan seterusnya Wilson & Arnold

Definisi ucapan

ialah kod isyarat yang diungkapkan melalui gerakan otot dan tisu yang menerbitkan suara dan simbol-simbol lain simbolyang nampak melalui gerakan otot-otot ototdan tisu-tisu lain tubuh badan. Kod-kod tisuKodini digunakan untuk berkomunikasi Borchers & Wise

Definisi ucapan
satu alat pelaras sosial yang mencerminkan keunggulan personaliti dan juga merupakan teknik mengubah perlakuan manusia secara psikologikal dan sosiologikal melalui penggunaan tubuh badan, suara, pemikiran dan bahasa Elwood Murray

Prinsip Asas Pengucapan Awam 
  

Inventio Dispositio Memoria Elocutio Pronuntiatio

(Pengumpulan / Info. Gathering) (Penyusunan / Organization) Organization) (Penghafalan / Memorize) Memorize) (Gaya bahasa / Language) Language) (Penyampaian / Delivery) Delivery)

Unsur ucapan   Pengucap Ucapan Audiens Situasi (Speaker) (Speech) (Audience) (Situation) .

Tujuan Ucapan dibuat:   Memberitahu Menghibur Memujuk Majlis khas (to inform) (to inform) (to entertain) (to entertain) (to persuade) (to persuade) (special occasion) (special occasion) .

Cara Ucapan dibuat:   Impromptu (impromptu) (impromptu) Dihafal (memorized) (memorized) Dibaca dari teks (text reading) (text reading) Extemporaneous (extemporaneous) (extemporaneous) .

SifatSifat-sifat positif pengucap   Berpengetahuan Berkemahiran berucap Berkeyakinan Berkeperibadian baik Berperawakan baik (knowledgeable) (knowledgeable) (skillful) (skillful) (confident) (confident) (integrity) (integrity) (personality) (personality) .

Ketinggian 3. Berucap di khalayak 2.. BANTAM 1978. al. al. Serangga 4. Terbang 9. DAVID WALLECHINSKY. 469469-470. Kematian 8. Air dalam 6.BOOK OF LISTS. Penyakit 7.. Keseorangan 10. NEW YORK. Masalah kewangan 5. et. et. Perkara ditakuti 1.Anjing % responden 41 32 22 22 22 19 19 18 4 1 .

GUGUP PuncaPunca-punca psikologikal:    Pengucap tidak suka dinilai (fear of being evaluated) Hasil bicara terlalu kritikal (critical outcome) Kurang mahir berucap (lack of skills) Kurang arif tentang topik (lack of knowledge) Kurang persediaan (unprepared) Audiens yang disegani (respectful audience) .

GUGUP PuncaPunca-punca fisioligikal:    Ketegangan di otak kerana: kejayaan sangat perlu kepastian tiada Isyarat otak ke kelenjar adrenal Pankreas menghasilkan insulin Penghuraian glokosa kepada glaikogen Tenaga dan haba sebagai hasil sampingan Darah dan oksigen diperlukan di otak .

ketiak Jantung kencang Bibir kering Suara lemah Kelajuan bercakap tidak terkawal Uhh.GUGUP Petanda fisiologikal:     Ketar lutut Sesak nafas Berpeluh tapak tangan. errr. uhmm Pitam .

GUGUP Petanda psikologikal:    Takut audiens nampak Malu Tidak berani tentang mata Bimbang lupa idea Tarik diri Allergic .

GUGUP Cara mengawalnya:     Gugup adalah normal Pengucap kelihatan lebih yakin Pengalaman membantu Audiens tidak sadis Tumpu kepada isi bukan cara Bersedia secukupnya Guna kaedah pemusatan tumpuan Analisis audiens .

GUGUP Cara mengawalnya (samb.):    Senaman kecil Tarik nafas panjang Pilih muka manis Bergerak / gaya badan Jangan berhenti bercakap Pertembungan mata Berkubu .

ANALISIS AUDIENS a) Ciri-ciri demografik Ciri     Umur Jantina Agama Bangsa / ethnik Pekerjaan Tahap ekonomi Status sosial Pendidikan Ideologi politik Keahlian perkumpulan .

ANALISIS AUDIENS b) Ciri-ciri situasi Ciri    Saiz Keseragaman Pengetahuan tentang topik Sikap terhadap topik Sikap terhadap pengucap Sikap terhadap majlis Pengharapan .

SUMBER MAKLUMAT UNTUK ANALISIS:   Penganjur / pengelola Pengucap terdahulu Sampel audiens perbualan Empati (empathy) (empathy) .

ANALISIS MAJLIS / SITUASI    Tujuan majlis Tempat / lokasi Kemudahan Giliran dan waktu berucap Jangkamasa majlis Acara selepas ucapan Aturcara majlis keseluruhan .

MENENTUKAN FOKUS TOPIK Punca: Didikan Asuhan Media Rakan sebaya Jenis: Lepak Dadah Seks bebas Buang bayi Siapa terlibat: Pelajar Remaja Idola Dewasa GEJALA SOSIAL Cara tangani: Didikan agama Keluarga Media Hiburan Perundangan Kesan: Individu Masyarakat Bangsa Negara .

Prosedur (opsyenal) BADAN (BODY) (BODY) 1. Penyudah bicara . Kenyataan untuk diingati 3. Salam / ucap selamat 2. Review 2. Preview 5. Penghormatan protokol 3.FORMAT UCAPAN INFORMATIF PENGENALAN (INTRODUCTION) (INTRODUCTION) 1. Teknik menarik perhatian 4. Bahan-bahan sokongan BahanPENUTUP (CONCLUSION) (CONCLUSION) 1. Idea-idea utama dan pecahan isi Idea2.

Tell them what you have told them.Ucapan Informatif  Beritahu audiens apa yang nak diberitahu. Beritahu mereka apa yang dah diberitahu. . Beritahu mereka. Tell them. Tell them what you are going to tell them.

Pembahagian  Pengenalan (Introduction) Badan (Body) Penutup (Conclusion) = = = 15% 75% 10% .

Penghormatan protokol Kata Sapaan Yang Mulia Yang Amat Berhormat Yang Amat Berbahagia Yang Berhormat Sahibus Samahah Sahibul Fadhilah Yang Amat Setia Yang Setia Yang Berbahagia Yang Berusaha Yang dihormati .

Penghormatan protokol (sambungan) Gelaran disandang TUN TAN SRI Dato Seri Dato Paduka Dato Seri Amar di Raja Dato Seri Utama Datuk Patinggi Datuk Wira Datuk Seri Panglima Datuk Amar Dato Datuk .

hurai / sokong / hias isi 1 .hurai / sokong / hias isi 3 .hurai / sokong / hias isi 2 .hurai / sokong / hias isi 3 .hurai / sokong / hias .hurai / sokong / hias isi 2 .BADAN / ISI Idea utama 1 Pecahan Pecahan Pecahan Idea utama 2 Pecahan Pecahan Pecahan isi 1 .

  HURAI Beri makna Takrif / definisi Penerangan (explain) (explain) SOKONG Petikan (quotations) (quotations) Pemerhatian (observations) (observations) Pengetahuan (knowledge) (knowledge) Pengalaman (experience) (experience) Fakta (facts) (facts) Data statistiks (statistics) (statistics) HIAS Jenaka (humor) Puisi (poem) Perumpamaan .

Halaman 1: topik ucapan dan kenyataan objektif. Halaman 2: senaraikan bahan rujukan / bibliografi. Senaraikan idea-idea utama dan ideapecahan. Halaman 3: sarang labah-labah.Menulis rangka ucapan:   Halaman tajuk: nytakan nama dan nombor matrik serta program. Tidak perlu pengenalan dan penutup. labah- .

A. Isi ucapan: I. Keperluan penyelidikan sains angkasa B. Keperluan penyelarasan pertahanan negara . Dari perspektif agama II. Kejadian di Baling B. Takrif UFO A. Pengajaran dari peristiwa ini. Menurut NASA B. Kejadian jumpaan UFO di Malaysia A. Kejadian di Kuala Selangor III.Contoh rangka ucapan: Topik: UFO Objektif: Supaya audiens dapat meningkatkan pemahaman mereka mengenai UFO.

(1998). UFO di Malaysia. Jilid 3. Azam Hamid. Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. UFO in Asia. J. 2. 17-19. Kuala 17-19. (2000). Temubual dengan Dato Dr.J. Anderson. Asia. jam 3.ufo. http//:www. and Row. Ismail Kejo. 3. Pengalaman Sdr.ufo. Nori. UFO Exists. 5. . Diakses pada 23 November 2008. J. http//:www. hlm.com. ahli kumpulan kami yang pernah terjumpa UFO di kampung beliau pada tahun 1997. Pengarah Pusat Kajibintang Negara.com. Dewan Masyarakat. 4.00 petang di pejabat beliau. Julai 1998. New York: Harper Exists.Contoh rangka ucapan: Bibliografi: 1. (1999). Mazlan Ismail. pada 12 Disember 2008.

TEKNIK MENARIK PERHATIAN     Fakta menarik / unik Statistik Soalan retorik Soalan Petikan Contoh / pengalaman Cerita Kejadian bersejarah .

TEKNIK MENARIK PERHATIAN (sambungan)     Jenaka berpengajaran Puisi berkaitan Rujuk majlis Rujuk audiens Rujuk diri pengucap Rujuk kepentingan subjek Penghormatan peribadi gimmick .

KENYATAAN UNTUK DIINGATI     Puisi / pantun balas Kesudahan cerita Rujuk tema / slogan / motto Bayangan esok Memberi pesanan Mengaju soalan Membentuk mood Mencabar Menyeru .

BERLATIH      Jangan berlebih 3-6 kali Hafal idea sahaja Mental kemudian lafaz Rujuk kad nota Hayati seluruh ucapan Tak perlu berlatih bahasa badan Rakam / pseudo-audiens pseudoUkur masa Guna APD sekali Buat rehearsal .

PENYAMPAIAN UCAPAN     Berdiri tegak get set Gaya sendiri Pertembungan mata Rujuk nota sesekali Bercakap DENGAN audiens Kawal suara Gayakan bahasa badan .

PENYAMPAIAN UCAPAN (sambungan)   Hindari tabiat buruk Sembunyikan kesilapan Gunakan APD dengan berkesan Beredar dengan yakin .

anda Nada arahan / baca ayat sempurna nahu tepat formal tidak libatkan audiens .Bercakap DENGAN Bercakap KEPADA Audiens dan pengucap bersamabersamasama Guna kita Nada bual ayat ringkas nahu harian kurang formal libatkan audiens Pengucap tidak menyertai audiens Guna saya .

PENGAWALAN SUARA    Kelantangan (volume) Nada (pitch) Kelajuan (rate) Jeda (pauses) Sebutan (pronunciation) Ulangan (repetition) .

UNSUR-UNSUR BAHASA UNSURBADAN    Penampilan diri (appearance) (appearance) Mendekati dan meninggalkan tempat berucap (approach and depart) (approach depart) Posisi tubuh (posture) (posture) Pergerakan (movement) (movement) Gerakan tangan (gesture) (gesture) Nota (use of notes) (use notes) .

UNSUR-UNSUR BAHASA UNSURBADAN (sambungan)   Rostrum / lectern / podium Mikrofon Pertembungan mata (eye contact) (eye contact) Memek muka (facial expression) (facial expression) .

PRINSIP PENGGAYAAN BAHASA BADAN   Membantu pengucap dan tidak menonjol Beri penekanan maksud Bersahaja Tidak bercanggah Tepat masa .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful