Anda di halaman 1dari 38

GGGE6643 PSIKOLOGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK

TEORI
PEMPROSESAN
MAKLUMAT
HAJAR BINTI MOHAMED (P105848)
SITI AISHAH BINTI YUSWAN (P105826)
ZETTY KHAIRUNISA BINTI KHALI (P105211)
TEORI PEMPROSESAN
MAKLUMAT
FASA PEMBENTUKAN
PENGENALAN DAN DEFINISI PEMBELAJARAN KOGNITIF

PRINSIP PEMPROSESAN APLIKASI DALAM


MAKLUMAT PENYELIDIKAN

PERINGKAT PEMPROSESAN
BATASAN DAN KRITIKAN
MAKLUMAT

APLIKASI DAN IMPLIKASI


JENIS-JENIS INGATAN
DALAM PdPc

MODEL PEMPROSESAN
AKTIVITI
MAKLUMAT
PENGENALAN DAN
DEFINISI
Merupakan salah satu jenis teori kognitif

1 2
Teori pemprosesan maklumat Manusia dilihat sebagai
menjadikan komputer sebagai pemproses maklumat seperti
metafora cara minda manusia komputer yang menggunakan
berfungsi. model input-output.

3 4
Pemprosesan maklumat
Maklumat sebagai input, membolehkan penggabungan
kemudian diproses dan pengetahuan baru dan data sedia
disimpan dalam ingatan. ada dalam memori.
PENGENALAN DAN
DEFINISI
Pemprosesan maklumat bermaksud aktiviti mental
manusia berkaitan dengan menerima maklumat,
menyimpan dan mengeluarkannya semula untuk digunakan
(Woolfolk, 1998)
1

3 2
Andaian tentang cara manusia Seseorang hanya dapat
mengumpul, memproses, menyimpan sebilangan kecil
menyimpan dan mengingat maklumat dalam ingatan jangka
kembali maklumat (Nik Aziz Nik pendek. (George A. Miller)
Pa, 2009)
TOKOH-TOKOH

George A. Miller Atkinson & Shiffrin

Lahir pada 21 Ogos 1916 Graduan Institute for Mathematical


Studies in Social Sciences di
Pengasas kepada bidang psikologi Stanford.
kognitif
Menulis Multi-Store Model of
Mengemukakan teori bahawa Memory pada tahun 1968.
ingatan jangka pendek manusia
terhad kepada 5 hingga 9 maklumat Menulis The Control Processes of
pada satu-satu masa. Short-Term Memory pada tahun
1971.
GEORGE A.MILLER

Memperkenalkan dua idea teori asas kepada


kerangka pemprosesan maklumat dan psikologi
kognitif.

Konsep pertama adalah "chunking" dan memori


jangka pendek (bekerja). “Chunking” merujuk
kepada “sebilangan kecil” atau “pengumpulan”.

Konsep kedua, iaitu pemprosesan maklumat


yang menggunakan komputer sebagai model
untuk pembelajaran manusia.
PRINSIP PEMPROSESAN
MAKLUMAT
Bertujuan untuk memastikan maklumat yang diperolehi dapat diproses dengan baik

Andaian kapasiti terhad Pengaliran maklumat Kawalan eksekutif yang Manusia disediakan
dan sekatan kepada dua hala mengawal dan secara genetik untuk
pengaliran maklumat menentukan memproses dan
pengekodan, menyimpan maklumat
penyimpanan,
mengingat kembali dan
kelupaan
PERINGKAT PEMPROSESAN
MAKLUMAT

PENGEKODAN
(ENCODING)
1 2 PENYIMPANAN
(STORAGE)

MENGINGAT KEMBALI
(RETRIEVAL)
3 4 LUPAAN
(FORGETTING)
PENGEKODAN - ENCODING

Proses menentukan cara maklumat dikenal pasti, didekod dan


diletakkan dalam ingatan deria, ingatan jangka panjang dan
ingatan jangka pendek.

Melibatkan transformasi (pembentukan) maklumat untuk diingat


kepada bentuk yang boleh disimpan dalam memori.

Input deria menerima rangsangan daripada persekitaran.


Menerima dan mengubah maklumat input deria ke dalam kod yang
boleh diproses oleh ingatan untuk dirakam.

Maklumat tidak penting dilupai manakala maklumat yang


bermakna dirakamkan dalam bentuk kod.
PENYIMPANAN -
STORAGE
Proses yang menentukan bagaimana
maklumat disimpan dalam ketiga-tiga 1
stor ingatan.

Peringkat ini merujuk kepada


penyimpanan dan pemilihan maklumat 2
oleh otak.

Kod yang bermakna akan disimpan


dengan teratur dan masuk ingatan 3
jangka panjang untuk dikekalkan.

Maklumat akan masuk ke ingatan jangka


pendek untuk menyelesaikan masalah.
4
MENGINGAT KEMBALI -
RETRIEVAL

Proses yang membolehkan maklumat


1 dikeluarkan daripada ingatan jangka pendek
dari ingatan jangka panjang.

Maklumat penting yang telah dikodkan yang


2 diingat kembali untuk menyelesaikan
masalah yang dihadapi.

Beberapa perkara berlaku seperti kita


3 ‘menambahkan maklumat’ atau ‘kita
meninggalkan maklumat”.
LUPAAN -
FORGETTING

1 2

Keadaan berlaku mungkin kerana


Proses yang menyebabkan Kegagalan mengingat kembali data yang telah tersimpan lama tidak
maklumat hilang atau sukar diingat sesuatu butir maklumat dengan digunakan atau diaplikasikan
kembali daripada ingatan jangka tepat. sepanjang masa.
pendek dan ingatan jangka panjang.
JENIS-JENIS
INGATAN

INGATAN DERIA (SENSORY)

INGATAN JANGKA PENDEK

INGATAN JANGKA PANJANG


INGATAN DERIA
(SENSORY)

Semua maklumat, pengetahuan dan kemahiran


yang diterima oleh semua deria kita adalah sebagai
rangsangan yang berbeza-beza.

Dalam satu-satu masa, semua maklumat yang


diterima akan dihantar ke otak melalui sistem saraf
untuk dianalisis.

Setelah maklumat diterima, maka otak mula bekerja


untuk memproses maklumat-maklumat yang dihantar.
INGATAN JANGKA
PENDEK

Kapasiti kecil 1

Tempoh simpanan maklumat singkat


(10 - 20 saat)
2

Maklumat diproses, ditapis dan disintesis


untuk dihantar ke ingatan jangka panjang
3

Cara simpanan diingat: sebut berulang-


ulang kali
4

Contoh: mengingat nombor telefon, nombor


plat kenderaan
5
INGATAN JANGKA
PANJANG
Pengekodan merupakan
Pengalaman tertentu
cara memproses
disimpan untuk tempoh
maklumat ingatan jangka
yang lebih lama.
panjang.

Melibatkan peristiwa
Contoh peristiwa: ulang
bermakna yang sukar
tahun kelahiran
dilupakan.
INGATAN JANGKA
PANJANG
Ingatan Pengalaman peribadi atau peristiwa yang
episodik berkaitan dengan masa, tarikh dan tempat.

Ingatan Maklumat yang digunakan untuk mengingat


semantik fakta-fakta umum dan konsep.

Ingatan Ingatan bagaimana untuk menyelesaikan


prosedural sesuatu perkara.

Ingatan Penyimpanan maklumat dalam bentuk mental


hafazan dan dikeluarkan semula tanpa pengubahsuaian.

Ingatan
Menerima maklumat secara rasional dan logik.
logik
Ingatan Ingatan berkaitan dengan idea dan konsep yang
intelektual abstrak.
Sumber
Mengapa Monica mendapat
gred yang rendah dalam
Matematik?
MULTI-STORE MODEL OF MEMORY ATKINSON &
SHIFFRIN (1968)

● Model Pemprosesan Maklumat oleh Atkinson


dan Shiffrin (1968) merupakan sebahagian
daripada cabang Teori Pembelajaran Kognitif.

● Kepentingan model ini digambarkan melalui


satu model pengaliran maklumat dalam
sistem ingatan.
Multi-Store Model of Memory Atkinson & Shiffrin (1968)

● Berdasarkan rajah ini


didapati memori jangka
pendek memainkan peranan
penting kerana tanpanya
maklumat tidak dapat
memasuki atau keluar
daripada memori jangka
panjang.

● Memori jangka pendek


mempamerkan fungsi yang
tertentu dan dinamakan oleh
Atkinson dan Shiffrin (1968)
sebagai Proses Kawalan.
Teori Pemprosesan Maklumat dalam Pendidikan
Schoenfed 1992 telah mengubahsuai dan
mengembang model pemprosesan
maklumat sedia ada dengan mengaitkan
3 pendidikan matematik.

Memori jangka pendek memainkan


2
peranan penting dalam memproses
maklumat.

Ia memerlukan perancangan, pemantauan


dan penilaian sehingga dihantar terus
1 5
sebagai output.

t
FASA PEMBELAJARAN
KOGNITIF GAGNE

Fasa motivasi - jangkaan Fasa tanggapan - perhatian

Lazimnya, manusia belajar Melibatkan pemerhatian dan


kerana didorong. pemilihan rangsangan yang
tepat.

Fasa penyimpanan - kod Fasa penahanan -stor ingatan


Rangsangan akan didekod Menyimpan maklumat dalam
seperti merekod isi-isi bentuk yang sistematik.
penting.
FASA PEMBELAJARAN KOGNITIF GAGNE

Fasa mengingat Tindakan mencari maklumat atau pengalaman


kembali yang disimpan dalam ingatan jangka panjang

Fasa generalisasi - Mengingat kembali maklumat untuk digunakan


pindaan dalam situasi yang sama

Fasa prestasi - gerak Diukur dan dilihat daripada perubahan tingkah


balas laku seseorang

Fasa peneguhan yang memberi galakan kepada


Fasa maklum balas tindakan seseorang
APLIKASI DAN IMPLIKASI
DALAM PdPc

Guru menggunakan teori ini Aras keyakinan


untuk menerangkan konsep, pembelajaran meningkat
hukum, rumus matematik

Guru menerangkan Pembelajaran lebih


konsep daripada asas berstruktur dan
kepada aras tinggi sistematik

Guru menerangkan
sesuatu menggunakan Maklumat dapat disimpan
bahan bantu mengajar dengan lebih lama
APLIKASI DALAM
PENYELIDIKAN
Proses Tingkah Laku Metakognitif dalam Penyelesaian Matematik - Mohini Mohamed (UTM, 2008)
APLIKASI DALAM
PENYELIDIKAN
Proses Tingkah Laku Metakognitif dalam Penyelesaian Matematik - Mohini Mohamed (UTM, 2008)
APLIKASI DALAM
PENYELIDIKAN
Proses Tingkah Laku Metakognitif dalam Penyelesaian Matematik - Mohini Mohamed (UTM, 2008)
APLIKASI DALAM
PENYELIDIKAN
PEMBINAAN ITEM DALAM BIDANG PERKAITAN BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK
TINGKATAN EMPAT BERDASARKAN MODEL TAKSONOMI PEMPROSESAN MAKLUMAT
Teng Kai Wen, Nor’ain Mohd Tajudin, Rohaidah Masri
APLIKASI DALAM
PENYELIDIKAN
PEMBINAAN ITEM DALAM BIDANG PERKAITAN BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK
TINGKATAN EMPAT BERDASARKAN MODEL TAKSONOMI PEMPROSESAN MAKLUMAT
Teng Kai Wen, Nor’ain Mohd Tajudin, Rohaidah Masri
APLIKASI DALAM
PENYELIDIKAN
PEMBINAAN ITEM DALAM BIDANG PERKAITAN BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK
TINGKATAN EMPAT BERDASARKAN MODEL TAKSONOMI PEMPROSESAN MAKLUMAT
Teng Kai Wen, Nor’ain Mohd Tajudin, Rohaidah Masri
BATASAN DAN
KRITIKAN
Jika maklumat tidak diproses
berulang kali, ingatan jangka
pendek akan hilang begitu juga
ingatan jangka panjang yang Pengajaran dan
tidak digunakan semula pembelajaran yang
berstruktur mampu
membantu pengukuhan
Guru perlu membentuk respon memori
yang betul supaya pelajar juga
memberi respon dengan betul Cara atau strategi yang
tidak tepat dalam
menyelesaikan masalah
Guru perlu memberi tidak dapat kekal dalam
bimbingan kepada pelajar ingatan murid.
mengikut aras pelajar
AKTIVITI
AKTIVITI 1Mari kita imbas memori dan lihat
sama ada kita ingat atau tidak?

Soalan Bolehkah rakan-rakan nyatakan


30 saat dalam ruangan chat, warna berus
gigi masing-masing?

Apakah proses yang berlaku?


AKTIVITI 1Mari kita imbas memori dan lihat
sama ada kita atau tidak?

Rumusan Apa yang berlaku sebentar tadi


adalah proses kita menggunakan
memori jangka pendek yang
berada dalam memori jangka
panjang.
AKTIVITI 2Mari kita imbas memori dan lihat
sama ada kita ingat atau tidak?
Untuk menjawab soalan ini, rakan-rakan diminta
1. Mengambil dompet masing-masing.
2. Lihat dan kenalpasti bilangan dan jumlah wang
Soalan yang anda miliki.
3. Kemudian simpan semula dompet anda.
30 saat
Apakah warna not nilai wang
tertinggi yang anda miliki?
Apakah proses yang berlaku kali ini?
AKTIVITI 2Mari kita imbas memori dan lihat
sama ada kita ingat atau tidak?

Rumusan Ingatan deria bertindak untuk


mengkod maklumat melalui
rangsangan yang kita lakukan dan
menggunakan memori jangka
pendek.
SEKIAN, TERIMA
KASIH

Anda mungkin juga menyukai