Anda di halaman 1dari 4

FAKTOR-FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI
KESAHAN DALAM
PENTAKSIRAN
 Faktor Ujian itu Sendiri

Perbendaharaan Penyataan dalam


Arahan yang
kata dan struktur tugasan yang
kurang jelas
ayat yang sukar kabur

Tempoh masa Item ujian tidak


yang tidak sesuai untuk hasil
mencukupi pembelajaran
Item ujian yang
tidak digubal
dengan baik.

Susun atur item


Ujian yang
dalam ujian
terlalu pendek..
kurang kemas.
 Faktor Pentadbiran dan Penskoran

Masa tidak
mencukupi

Fizikal dan Ketidakadilan dan


psikilogi tidak penipuan dalam
kondusif. peperiksaan

Penskoran
Ujian yang
jawapan calon
terlalu sukar
tidak boleh
dan panjang.
dipercayai.

Arahan yang tidak


jelas.