Anda di halaman 1dari 4

NILAI INSTRUMENTAL

(EKSTRINSIK)

Disediakan oleh:
1) Harvinitia A/P Jeyapalan
DEFINISI NILAI INSTRUMENTAL
• Nilai yang memerlukan kepada nilai lain untuk
mencapai sesuatu matlamat.
• Nilai ini juga dikenali sebagai nilai peringkat kedua
(second order value), misalnya keberanian,
kerajinan dan hormat-menghormati.
• Nilai ini dijadikan kepiawaian kepada apa yang
dilaksanakan serta membantu dalam menunjuk
arah dan menjadi penentu dalam membuat
pilihan dan tindakan.
CONTOH SITUASI:

Albert suka membantu rakan-rakannya menyelesaikan masalah


Matematik bukannya mengharapkan sebarang balasan daripada rakan-
rakannya tetapi untuk memantapkan kemahirannya dalam
menyelesaikan masalah Matematik pada diri sendiri. Contoh ini dapat
membantu remaja untuk mengamalkan nilai baik dan diberi
pengetahuan bahawa memberi bantuan juga boleh mendatangkan
kelebihan pada diri sendiri.
CONTOH lain:

Cikgu Lee mendenda Siew Ming, seorang pelajar yang gagal dalam
Bahasa Cina. Sekiranya dipandang secara positif bagi tindakan Cikgu
Lee tersebut sebenarnya adalah untuk meningkatkan semangat
memajukan diri dan mengharapkan prestasinya akan bertambah baik
pada ujian yang akan datang. Hal ini membolehkan remaja berfikiran
jauh bahawa terdapat niat baik sebelah dendaan dan mengikis perasaan
benci antara guru dengan murid.