Anda di halaman 1dari 5

KESELAMATAN

DI JALAN RAYA
KESELAMATAN DIJALAN RAYA

1. Sebelum Perjalanan dimulai,


pastikan kendaraan
dalam keadaan baik.

2. Pakai alat-alat keselama-


tan yang dianjurkan.

3. Patuhi setiap rambu -


rambu lalu-lintas
KESELAMATAN DIJALAN RAYA

4. Berikan perhatian yang lebih pada

tempat-tempat
 Persimpangan yang berikut :
jalan
 Lampu lalu-lintas
 Kawasan sekolah
 Kawasan penyebrangan
 Kawasan perumahan, hospital, dll
KESELAMATAN DI JALAN RAYA

5 . Kendali diri

1 . Untuk Tidak terburu-buru

2 . Untuk Tidak Mudah Emosional , usahakan


sabar dan sabar

3 . Untuk Tidak Mudah Panik , Usahakan tenang

4 . Untuk Tidak Lengah , Selalu waspada

5 . Untuk Tidak Sombong dan Takabur


… dengan

Selamat dan Sehat

SEKIAN
TERIMA KASIH