Anda di halaman 1dari 44

AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN

PENGENDALIAN DAN PEYIMPANAN


BAHAN BUKTI

1
Mengapa Bahan Bukti
perlu diperolehi dalam
sesuatu siasatan.
1. Untuk membuktikan sesuatu
kesalahan.
2. Untuk menyokong keterangan
aduan saksi atau tertuduh
3. Untuk mengesahkan maklumat
atau aduan yang diterima.

2
Dimana bahan bukti
boleh diperolehi.

a. Dari aduan
b. Dari saksi
c. Dari tertuduh
d. Dari pihak yang terlibat secara
langsung atau tidak dalam
siasatan itu.
e. Dari tempat kejadian.

3
Bagaimana bahan
bukti diperolehi.

1. Diambil atau diserahkan


secara sukarela oleh
penyimpan.
2. Diperolehi melalui
pengeledahan.
4
PENGELEDAHAN
( Search )
Pengeledahan bagi mencari bahan
bukti & menangkap orang salah.

Pengeledahan keatas badan


seseorang.

Pengeledahan keatas tempat.


5
Pengeledahan bagi mencari &
menangkap orang salah.
S.16 KAJ
(1) Sesiapa saja perlu dan seharus membenarkan
seseorang yang mempunyai waran
- Pegawai Polis, Penghulu:-
- yang mempunyai kuasa menangkap untuk memasuki
mana-mana premis bagi tujuan mencari dan
menangkap orang-orang yang dikehendaki
ditangkap.

(2) Sekiranya tujuan pengeledahan ini dihalang,


maka kekerasan yang munasabah bolehlah
digunakan.

6
S.59 KAJ
Sesiapa yang bertanggongjawab
keatas premis yang tertutup,
kawasan larangan dan sebagainya,
seharusnya memberi laluan kepada
Pegawai Polis atau orang yang
mempunyai waran pengeledahan
untuk masuk bagi tujuan
mengeledah.

7
Pengeledahan / Pemeriksaan
keatas badan seseorang salah
S.17 KAJ
 Pegawai Polis boleh memeriksa badan seseorang
selepas mengeledah sesuatu premis, samada
dihadapan seseorang,
 Majistret
 Jaksa Pendamai
 Seorang Pegawai Polis berpangkat Inspektor keatas.
 Sekiranya perkara diatas tidak dipatuhi maka
pengeledahan / pemeriksaan badan adalah tidak sah.

8
S. 19(2) KAJ

 Pemeriksaan keatas seorang perempuan /


wanita seharus dikendalikan oleh seorang
wanita.
 Ia seharus ditempat yang tiada kehadiran
lelaki atau jantina yang lain.
 Walai bagaiman pun sesuatu pemeriksaan
tidak sah dilakukan tidak akan menjejaskan
oleh kerana Mahkamah lebih
mementingkan “admidsibility evidence”
dari bagaimana ia dijumpai.

9
S. 20 KAJ
Pemeriksaan keatas orang yang
ditangkap

 Waran dan tanpa waran


 ( dibaca bersama S413 KAJ )
 Pengeledahan dibuat sebelum dijamin
 Tangkapan oleh pihak ketiga seharus
diserah kepada Polis dan dilaksanakan
tangkapan semula. Selepas itu baru
buat pemeriksaan atau pengeledahan.

10
Barangan yang dijumpai seharus
dicatatkan dalam borang pengeledahan
dan disimpan ditempat yang selamat.

Borang Khas : tarikh & waktu


: tempat dikesan
: dimana ia dijumpa
: jenis dan bilangannya
: siapa yg turut hadir.
: Perlu tak diambil gambar.
11
S.413 KAJ
(dibaca bersama S20 KAJ )

 Barangan yang dirampas perlu dilapor


dimaklumkan kepada Majistret.
 Majistret akan membuat perintah yang
berpatutan tentang penyerahan barangan
tersebut.

12
S. 21 KAJ
Kuasa merampas senjata
merbahaya. Terlebih dahulu buat
tangkapan dan mempercayai beliau
memiliki senjatapi. Kemudiannya
buat pemeriksaan/ pengeledahan
bagi tujuan mendapatkan senjata
api.

13
S. 22 KAJ

 Pemeriksaan keatas orang


yang ditahan bagi mengetahui
nama dan alamatnya.

14
Pengeledahan di Premis
( Search of Premises )

 Pengeledahan dgn Waran


 Pengeledahan tanpa Waran

15
Pengeledahan di
Premis

( a) Pengeledahan di Premis
dengan Waran

16
S. 54 KAJ ( baca bersama S.116 KAJ)

Mahkamah mungkin/ boleh mengeluarkan


waran dengan syarat:-
- Ia mempercayai bahawa “orang yang
berkenaan itu” “tidak akan mengemukakan”
harta atau dokumen yang dikehendaki itu
melalui S 51 atau 52 KAJ.
- Tidak tahu harta atau dokumen yang
dikehendaki itu dalam milik siapa.
- Atas kepentingan keadilan (justice)

17
Pengeledahan di Premis S. 54 KAJ

 Waran Mengeledah dikeluarkan


atas nama Ketua Polis Negara
 Pegawai Polis yang dinamakan
 Nama orang individu.

18
S. 56 KAJ
(dibaca bersama S116 KAJ)
 Majistret boleh mengeluarkan waran bagi
memasuki premis bagi tujuan mengeledah
dan menyita dengan syarat:-
 Alasan-alasan yang munasabah bahawa terdapat
alat-alat yang digunakan dalam kelakuan
jenayah, atau
 Keterangan / barangan yang lain yang mungkin
dijumpai ; atau
 yang mendorong sesuatu penyiasatan dilakukan.

19
Pengeledahan di Premis S. 59 KAJ

Sesiapa yang bertanggongjawab keatas


premis yang tertutup ( Closed Premises),
kawasan larangan dan sebagainya,
seharusnya memberi laluan kepada
pegawai Polis atau orang yang mempunyai
waran pengeledahan untuk masuk bagi
tujuan mengeledah.

20
S.60 KAJ
 Majistret yang mengeluarkan

waran geledah, boleh hadir


semasa ia disempurnakan.

21
S. 61 KAJ
Majistret secara lisan boleh
mengarahkan Pengeledahan
dengan kehadirannya.

22
S.116 KAJ ( dibaca bersama S54(1) &
56 KAJ)

Pegawai Penyiasat boleh mengeledah


atau usahakan pengeledahan apabila
ia mempercayai atau yakin bahawa
dokumen atau barangan yang
dikehendaki dikemukakan tidak akan
di perolehi melalui S 51 KAJ.

23
Pengeledahan di Premis tanpa Waran

S.62 KAJ
( dibaca bersama S.435 KAJ )
1) Inspektor Polis boleh mengeledah premis
bagi tujuan mencari dan mendapatkan
barang yang telah dicuri, dengan syarat:-
1) maklumat diberi kepada Inspektor & keatas;
2) syak yang munasabah bahawa barang yang dicuri
itu disembunyikan ditempat yg tertentu
Sebarang kelewatan mendapatkan waran
akan meneyebabkan barang yg dicuri itu
dikeluarkan/dihilangkan
24
 2 ) Barangan yang dicuri itu perlu
disenaraikan dan secara bertulis;
serta pemberi maklumat tahu dimana
barangan curi itu disimpan.

3) Pemilik barangan yang dicuri itu


perlu hadir bersama pegawai semasa
membuat pengeledahan

25
Pengeledahan di Premis
tanpan Waran
 S.64 KAJ
 Senarai bagi barangan yang dirampas /
sita perlu dibuat dan ditandatangani.
 San Soo Ha- Raja Azlan Shah
menyatakan tanpa senarai
pembongkaran –ia mengujudkan syak
wasangka samada pengeledahan itu sah
/ tidak haram ( bona fide)
26
27
Pengendalian barang kes perlu
mematuhi peruntukkan undang-
undang seperti:

 Akta Pencegahan Rasuah 1997


(Sek. 23, 24,25,26,36,37,40)
 KAJ
(Sek. 65,406A, 407,413, 414, 415,
416)
 Akta Keterangan 1950
(Sek. 3,74,75,90A, 90B, 90C)
28
Pengurusan Barang Kes.
Pengurusan Barang Kes
merangkumi aspek
pengambilan/ penyimpanan/
pemeriksaan dan pelupusan.

29
 Penyerahan Barang Kes melalui
Akuan Penerimaan /Penyerahan
barang kes
 Pengambilan melalui
pemeriksaan/ penggelidahan/
penyitaan di bawah Sek. 23(1) dan
23(2) APR 1997 – Senarai
Penyitaan Harta Alih Sek. 25(2)
APR 1997.
30
 Barang Kes berserta Akuan
Penerimaan asal/Senarai Penyitaan
hendaklah diserah kepada I.O.
bersama Barang kes dengan
menyelenggarakan rekod penyerahan/
penerimaan.
 Barang Kes tertentu seperti Pita
Rakaman/ Video/ Harta Alih
hendaklah dilabel dengan jelas. Label
hendaklah pada tape dan bukan pada
cassette cover sahaja.
31
Penyimpanan Barang Kes
i. Barang kes kecuali barang
berharga hendaklah di serah
kepada Pengarah/ Ketua
Cawangan dan didaftar dalam
Buku Daftar.
ii. Barang Kes Harta Alih hendaklah
diserahkan kepada Pegawai
Penjagan Barang kes dan didaftar
dalam Buku Daftar(shares dll)
32
iii. Barang kes seperti kenderaan
bermotor hendaklah diserah kepada
Pegawai Penjaga Barang Kes dan
disimpan dalam kawasan selamat.
Aksesori yang boleh dipindah
hendaklah disimpan di pejabat.
iv. Barang Kes yang telah selesai siasatan
hendaklah diserahkan kepada Pegawai
Penjaga Barang Kes.
33
Sek 26 APR 1997 Memperuntukkan
Bagaimana Barang Kes boleh
dikendalikan.

i) Meletakkan dibawah jagaan mana-mana orang/ pihak


berkuasa dan dimana-mana tempat sebagaimana
ditentukan oleh kuasa Penolong Penguasa/ Pegawai
Badan yang lebih tinggi – Sek. 26(1) dan (2).
ii) Pemulangan sementara, tertakluk kepada terma/syarat
yang boleh dikenakan/ pemberian jaminan – Sek. 26(3)
(a) APR 97 (APR010/98)
iii) Pemulangan Harta Alih Yang Disita, tertakluk kepada
jaminan diberi – Sek 26(3)(b)APR97 (APR011/98)
iv) Penjualan Harta yang mudah reput/rosak – tidak wajar
diselenggarakan.

34
Pemeriksaan Barang Kes.

1. Pemeriksaan Dokumen.
i. Semasa siasatan dijalankan, I.O perlu
memastikan ketulinan dan kesahihan sesuatu
dokumen yang diambil supaya dapat diterima
sebagai bahan bukti di Mahkamah.
ii. Jika ketulinan atau kesahihan dokumen diragui,
I.O. perlu menghantar dokumen berkenaan
kepada Pemeriksa Dokumen di Jabatan Kimia
supaya dokumen dapat dianalisa.
iii. Laporan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Dokumen
boleh digunakan sebagai keterangan di
Mahkamah- Sek 399 KAJ. Pendapatnya diterima
sebagai keterangan seorang Pakar dibawah Sek.
45 dan 46 Akta Keterangan.
35
iv. Untuk menentukan ketulinan sesuatu
dokumen seperti Kad Pengenalan,
Passport, Lesen Memandu dll – hantar
dokumen yang hendak diperiksa itu
bersama-sama dengan contoh dokumen
asal yang disah ketulinannya oleh jabatan
berkenaan. Dokumen contoh tersebut
merupakan dokumen yang digunapakai
pada masa lebih kurang sama masa yang
terdapat dalam dokumen yang hendak
diperiksa.
36
v. Jika tandatangan/ tulisan tangan yang
hendak diperiksa, dokumen berkenaan
hendaklah dihantar bersama-sama dengan
sekurang-kurangnya 30 dokumen lain yang
megandongi contoh tandatangan/ tulisan
orang berkenaan yang dibuat pada masa
yang sama
vi. Sekiranya contoh tandatangan/ tulisan
tangan orang berkenaan tidak diperolehi
daripada dokumen/ rekod yang sedia ada,
maka orang berkenaan hendaklah diminta
memberi sampel tandatangan/ tulisan.
37
Jika Laporan Pemeriksaan hendak
digunakan sebagai keterangan di
Mahkamah, satu salinan laporan
tersebut hendaklah diserahkan kepada
Orang Kena Tuduh 10 hari bersih
sebelum perbicaraan dimulakan
mengikut kehendak Sek. 399(i)(b)
KAJ.

38
2. Penyimpanan Dokumen.

a. Menjadi tanggungjawab dan tugas I.O.


menyimpan dengan selamat dokumen
dan lain-lain barang-barang kes
semasa siasatan hinggalah
dikemukakan ke Mahkamah/
lupuskan.
b. Penyimpanan hendaklah mengikut dan
mematuhi Prosidur Perintah Tetap
Ketua Pengarah Bab B (Siasatan) Bil.
14 Tahun 1998.

39
3. Pemulangan Sementara Dokumen
Yang Disita.
a. Ada ketikanya barang kes yang disita, termasuk
dokumen mendatangkan masaalah kepada I.O. untuk
menyimpan kerana jumlah banyak, ketiadaan tempat
menyimpan atau dijangkakan tidak semua akan
digunakan sebagai bahan bukti (contoh: ratusan
buah fail), oleh itu seorang Pegawai BPR berpangkat
Penguasa atau yang lebih tinggi, boleh memulangkan
sementara waktu kepada pemiliknya atau kepada
orang dokumen itu disita seperti peruntukan
Sek.26(3)APR 97.
b. Pemulangan ini hendaklah dengan mengenakan
syarat-syarat tertentu dan pemberian jaminan yang
mencukupi supaya dokumen itu akan diserahkan
kembali apabila dituntut oleh pegawai yang
membenarkan pemulangan.
40
4. Pelupusan Barang Kes

a. Barang Kes yang difikirkan tidak


perlu boleh dipulangkan dengan
budibicara Pengarah/KC.
b. Barang Kes berharga dimana tuan

punya tidak dapat dikesan/


ditentukan dan dimana tiada
pendakwaan/ sabitan – peruntukan
Sek. 413 KAJ perlu dipatuhi.
41
c. Jika ada keterangan harta diperolehi
daripada/ berkaitan suatu kesalahan
dibawah Sek. 10, 11, 13, 14 dan 15 APR
97 tetapi tiada pendakwaan, boleh
dirujuk kepada TPR untuk keputusan-
untuk memohon perintah pelucuthakan
daripada Mahkamah Tinggi sebelum
tamat tempoh 12 bulan dari tarikh
penyitaan harta berkenaan (merujuk
harta dibawah Sek34(1)APR97.

42
d. Kuasa Mahkamah memutuskan
mengenai pelupusan bila tamat
perbicaraan diperuntukan dibawah Sek.
406 A KAJ. Jika Mahkamah tidak
membuat perintah, ianya hendaklah
diserahkan kepada pihak pendakwaan
untuk menentukan.
e. Kuasa Mahakamah untuk menentukan
pelupusan Barang Kes bagi kesalahan
yang dilakukan – Sek. 407 KAJ.

43
Terima
kasih.
44

Anda mungkin juga menyukai