Anda di halaman 1dari 10

| 

  |


|  
u 


2 PENGGUNAANOPERASI
BERFIKIR YANG ASAS UNTUK
MENGEMBANGKAN ATAU
MENCIPTA IDEA ATAU HASIL
YANG BARU, ESTETIK, DAN
MEMBINA
    |
|  

2 KEBERANIAN

2 IMAGINATIF

2 PERKEMBANGAN IDEA
2 REKA CIPTA
u     

2 MENJANA IDEA
2 MENCIPTA ANALOGI

2 MENCIPTA METAFORA
 
2 DEFINISI
2 MENGHASILKAN KENYATAAN YANG
DAPAT MENGGAMBARKAN SESUATU
PERKARA DENGAN MEMBANDINGKAN
PERKARA INI DENGAN PERKARA LAIN
BERDASARKAN PERSAMAAN DAN
PERBEZAAN ANTARA DUA PERKARA
YANG BERLAINAN

2 MEMUDAHKAN PEMAHAMAN TENTAN
SESUATU PERKARA
2 MEMBUAT INFERENS TENTANG
SESUATU PERKARA
2 MENJALANKAN UJIAN KE ATAS
PERKARA YANG BERANALOGI
 u 
2 DEFINISI
2 MENGHASILKAN IDEA-
IDEA-IDEA BARU
YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK
MENYELESAIKAN SESUATU MASALAH
ATAU MENGHASILKAN CIPTAAN BARU

2 MEMBOLEHKAN KITA MEMIKIRKAN
SEBAB--SEBAB YANG MUNGKIN BAGI
SEBAB
SESUATU PERKARA
2 MENYENARAIKAN KEMUNGKINAN-
KEMUNGKINAN-
KEMUNGKINAN PILIHAN DAN
PENYELESAIAN
2 BELAJAR MENJANA IDEA-
IDEA-IDEA SENDIRI
     
2 MENGGUNAKAN FRASA FIGURATIF
UNTUK MENERANGKAN MAKSUD
SESUATU PERKARA.
2 MENEGASKAN CIRI-
CIRI-CIRI SESUATU
OBJEK, ORANG ATAU PERISTIWA
DENGAN MENGGUNAKAN SESUATU
PERKARA LAIN YANG BERANALOGI
UNTUK MENERANGKAN CIRI-
CIRI-CIRI
DENGAN JELAS DAN DRAMATIS
u
u| 

›