Anda di halaman 1dari 22

Refleksi

Pertengahan
Praktikum
ANIS SYAFIQAH BINTI MD YUSOF
SMK AGAMA KERIAN, SEMANGGOL PERAK

IPG KAMPUS TUANKU BAINUN,


BUKIT MERTAJAM P.PINANG
Kandungan

Pengetahuan &
01 02 Kemahiran Sedia 03 Pengetahuan &
Pengenalan Kemahiran Baru
Diri Ada Yang
Diaplikasi Di Yang Diperolehi
Sekolah

04 Ilmu Binaan & 05 Komen & Reaksi 06


Terhadap Kesimpulan &
Inovasi Yang Penghargaan
Dihasilkan Pengalaman
Mengajar Di Sekolah
01
Pengenalan
Diri
Pengenalan Diri

NAMA
ANIS SYAFIQAH BINTI MD YUSOF

PROGRAM / AMBILAN
PDPP TAHFIZ AMBILAN JUN 2021

SUBJEK
MAHARAT AL-QURAN / HIFZ AL-QURAN

PENSYARAH PENYELIA
TN. HJ. SHAKIB AR-SELAN BIN MAT SAMAN

GURU PEMBIMBING
PN. ASMAWATI BINTI IBNI HAJAR
02
Pengetahuan &
Kemahiran Se
dia Ada Yang
Diaplikasi Di S
ekolah
Pengetahuan & Kemahiran Sedia Ada Yang Diaplikasi Di Sekolah

Teori Pelaziman Pedagogi Masa Kini


Teori Behaviorisme
Operan Skinner
-Pujian kepada pelajar -PAK 21
-Pemberian merit / markah -Peneguhan Positif
-Permainan
-Pemberian hadiah -Peneguhan Negatif
Pengetahuan & Kemahiran Sedia Ada Yang Diaplikasi Di Sekolah

Motivasi Pentaksiran Teknologi &Media


-Motivasi Ekstrinsik (ganjaran,
-Pentaksiran Formatif
Pengajaran
merit, pujian)
-Pemarkahan kumpulan (score -Penghasilan multimedia
-Motivasi Intrinsik
board/sudut ganjaran) interaktif (bahan PDPR)
(hasil aktiviti berkumpulan,
-Google Meet
paparan karya individu)
03
Pengetahuan &
Kemahiran Ba
Yang Diperole ru
hi
Pengetahuan & Kemahiran Baru Yang Diperolehi

1
2

Teknik
3
Pembacaan Kemahiran
 K - Kelas
Kawalan
 K - Kumpulan
 I - Individu Kelas
 Susunan dan kedudukan Peralatan
kumpulan –pengaruhi Mengajar
**Guru galakkan pelajar kekuatan suara pelajar
bersuara/membaca maklumat  Partisipasi pelajar –setiap
pembelajaran pelajar ada peranan masing-
 Penunjuk papan putih
masing
 Penerangan peraturan  Speaker -
permainan yang jelas (bahan audio/video)
Pengetahuan & Kemahiran Baru Yang Diperolehi

4
5
6
BBM
 Penyediaan BBM dan Bahan Utama
permainan yang lebih Pembelajaran
menarik
 Masa mengajar  Sebaiknya pelajar tidak
Penerapan Nilai
dimanfaatkan sepenuhnya bergantung sepenuhnya pada  Bagaimana menerapkan nilai-
dengan bantuan BBM buku teks nilai murni semasa PdPc
 Guru perlu sediakan bahan  Tindakan yang menimbulkan
edaran(handout) atau bahan kesedaran pelajar sama ada
visual lain secara langsung mahupun tidak
langsung
 Cara meningkatkan keyakinan
diri pelajar
04
Ilmu Binaan &
Inovasi
Yang Dihasilk
an
Ilmu Binaan & Inovasi Yang Dihasilkan

Permainan
Simbol Pengertian  Bola beracun
KBAT dan  Roda Impian (m
 Merangsang elemen arkah dan giliran)
m membina  Dam kucing (d
kreativiti pelajar dala alam proses
maklumat yang penghasilan)
formula ringkas bagi  SAHIBBA (sus
kompleks un istilah Maharat)
memahami dan
 Membantu pelajar
lajaran
mengingati isi pembe
Ilmu Binaan & Inovasi Yang Dihasilkan

Nota Poket
Set Induksi  Kamus istilah da
n arahan soalan bagi
multimedia subjek Maharat Al-Q
 Klip video dan bahan  Nuskhah Al-M
uran
interaktif aqari’ bagi juzu’ 13
GO) (Hifz Al-Quran) & 14
 Cantuman blok (LE
 Eksperimen ringkas **Akan datang**
Simbol Pengertian
Contoh : Mad Tamkin
ّ‫ ْ ي‬+‫ي‬
Permainan
Set Induksi
05
Komen & Rea
ksi Terhadap
Pengalaman M
engajar
Di Sekolah
Komen & Reaksi Terhadap Pengalaman
Mengajar Di Sekolah
Minggu
Minggu 3
1
Mendapatkan pandangan dan nasihat daripada Persediaan menghadapi kelas maya
pensyarah dan guru-guru berpengalaman di (PDPR) perlu dirancang &
sekolah sememangnya amat membantu saya dilaksanakan dengan teliti
menjalankan PdPc dengan berkesan

Minggu 2 Minggu 4
Pelaksanaan PdPc dan pencerapan secara maya
Penggunaan BBM dan aktiviti permainan
sememangnya agak mencabar namun dapat dijalankan
sememangnya dapat menarik minat dan
dengan baik. Pelajar aktif serta memberikan kerjasama
merangsang minda serta mengelakkan dan menunjukkan
kebosanan pelajar respon yang positif
06
Kesimpulan &
Penghargaan
“Tugas kita bukanlah untuk berhasil,
tugas kita adalah untuk mencoba karena
di dalam mencoba itulah kita menemukan
kesempatan untuk berhasil.”

—HAMKA
Penghargaan

Pn. Asmawati Tn. Hj. Shakib Ar- Tn. Hj. Saifuddin


Bt. Ibni Hajar Selan Bin Mat Saman Bin Asri
Guru Pembimbing Pensyarah Penyelia Pengetua
SMKA Kerian TMUA
Terima Kasih!

CREDITS: This presentation template was


ANIS SYAFIQAH
created by Slidesgo,BINTI MDicons
including YUSOF
by
PDPP infographics
Flaticon, TAHFIZ AMBILAN
& imagesJUN 2020 .
by Freepik
381-5-anis@epembelajaran.edu.my

Anda mungkin juga menyukai