Anda di halaman 1dari 12

KERJA-KERJA PENGOREKKAN

(EXCAVATION WORKS)

NAMA :
NO I/C :
NO INDEKS : SSS
TAKLIMAT KESELAMATAN
Tempat kerja perlulah bebas daripada kabel talian atas (overhead cable) dan kabel
bawah tanah (underground cable).
Kerja pengorekkan perlu dipantau dan diselia oleh penyelia tapak dan pekerja perlu
mengikut arahannya kerja menjalankan kerja pengorekkan.
Pekerja dilarang berada di kawasan tanah yang hendak dikorek dan berdekatan
jentera ketika jentera melakukkan pengorekkan.
Operator jentera perlulah memberi perhatian terhadap persekitaran jenteranya bagi
mengelak berlaku perkara yang tidak diingini.
Setiap pekerja haruslah sentiasa memakai Personel Protection Equipment (PPE)
ketika berada di tapak kerja.
PENGENALAN
Kerja pengorekkan adalah suatu kerja yang tidak boleh dielakkan dalam
menjalankan kerja-kerja pembinaan, jalan raya, peparitan dan lain-lain.
Kerja pengorekkan bermaksud penyediaan aras pembetukkan seperti yang
dikehendaki sama ada dengan memotong atau menimbus tapak bagi
menempatkan sesuatu yang dicadangkan.
Terdapat dua (2) cara kerja penggalian dilakukan iaitu dengan menggunakan
jentera atau pengendalian secara manual dengan menggunakan peralatan
tangan. Sebagai contoh :
• Jentera : Excavator, Backhoe
• Peralatan Tangan : Cangkul, Penyodok
PENGENALAN
Pengorekkan dengan menggunakan jentera

Pengorekkan secara manual


KERJA-KERJA
PENGOREKKAN
BAGI
MEMASANG PAIP
KABEL BAWAH
TANAH
OBJEKTIF
• Mengenal pasti hazard yang mengakibatkan kemalangan di tapak
kerja ketika melakukan pemasangan paip kabel bawah tanah.
• Memahami kesan atau akibat jika terdedah kepada hazard yang
dibentangkan bagi kerja pemasangan paip kabel bawah tanah.
• Mengenal pasti langkah-langkah kawalan yang perlu diambil dalam
kerja pemasangan paip kabel bawah tanah.
JOB SAFETY ANALYSIS
KERJA PEMASANGAN PAIP KABEL BAWAH TANAH
NO LANGKAH KERJA HAZARD KESAN / AKIBAT LANGKAH KAWALAN

1 MENURUNKAN BACKHOE - RUANG SEMPIT - BACKHOE TERBALIK - MELANTIK DESIGNED PERSON


DARIPADA TRAILER LOADER UNTUK MEMBERI ARAHAN
PENGERAKKAN BACKHOE.

2 PERGERAKKAN MASUK - JENTERA LAIN - TERLNGGAR JENTERA LAIN - MELETAKKAN PENGHADANG JALAN
BACKHOE KE TAPAK KERJA BERGERAK BEBAS DI LALUAN.

- BACKHOE - TERLANGGAR JENTERA / - MENETAPKAN HAD LAJU SERTA


BERGERAK LAJU PEKERJA DI DALAM TAPAK MELETAKAN PAPAN TANDA HAD LAJU
DI LALUAN.
JOB SAFETY ANALYSIS
KERJA PEMASANGAN PAIP KABEL BAWAH
TANAH
NO LANGKAH KERJA HAZARD KESAN / AKIBAT LANGKAH KAWALAN

3 KERJA PENGOREKKAN BAGI - TERDAPAT KABEL - KABEL FAULT - MEMBUAT PEMETAAN UTILITI
PENANAMAN PAIP KABEL BAWAH TANAH SEBELUM KERJA KERJA PENGGALIAN.
BAWAH TANAH
- TAPAK TIDAK KUKUH - BACKHOE TERJUNAM KE - MEMASTIKAN BACKHOE BERADA DI
DALAM LUBANG JARAK YANG SELAMAT.
4 KERJA MEMINDAH TANAH -PEKERJA BERADA - BACKHOE TERLANGGAR - MEMASTIKAN PEKERJA BERADA
BERDEKATAN PEKERJA DALAM JARAK YANG SELAMAT
DARIPADA BACKHOE.

- HABUK -SAKIT MATA DAN - MEMAKAI PPE SEPERTI SAFETY


MASALAH PENAFASAN. GLASSES DAN DUST MASK.

5 KERJA MELETAK PAIP - TEBING TANAH TIDAK - PEKERJA TERJATUH KE - MELETAKKAN KAYU PENGHADANG
KABEL KE DALAM TANAH KUKUH DALAM LUBANG PADA TEBING TANAH

- PAIP YANG BERAT - PEKERJA SAKIT - MENGAMALKAN BUDDY SYSTEM


BELAKANG
JOB SAFETY ANALYSIS
KERJA PEMASANGAN PAIP KABEL BAWAH
TANAH
NO LANGKAH KERJA HAZARD KESAN / AKIBAT LANGKAH KAWALAN

6 KERJA MENIMBUS SEMULA - PEKERJA BERADA DI - PEKERJA - PENYELIA MEMASTIKAN PEKERJA SUDAH
TANAH DALAM TANAH YANG TERTIMBUS TIDAK BERADA DI DALAM LUBANG
DIGALI SEBELUM MEMBERI ARAHAN KEPADA
OPERATOR BACKHOE.
- HABUK -SAKIT MATA DAN - MEMAKAI PPE SEPERTI SAFETY GLASSES
MASALAH DAN DUST MASK.
PENAFASAN.

7 BACKHOE KELUAR TAPAK -PEKERJA DI KAWASAN - BACKHOE - BACKHOE BERGERAK DI LALUAN YANG
DAN NAIK KE TRAILER TAPAK TERLANGGAR TELAH DITETAPKAN.
LOADER PEKERJA
- RUANG SEMPIT DI - BACHKOE - MELANTIK DESIGNED PERSON UNTUK
TRAILER BACKHOE TERBALIK MEMBERI ARAHAN PENGGERAKKAN
BACKHOE.
KESIMPULAN
Kerja-kerja pengorekkan bagi pemasangan paip
kabel bawah tanah adalah satu pekerjaan yang
mempunyai kebarangkalian berlakunya
kemalangan.
Job Safety Analysis (JSA) adalah amat penting
diadakan sebelum sesuatu kerja dijalankan.
Dengan adanya JSA, kita dapat mengenal pasti
Hazard bagi setiap aktiviti dan langkah-langkah
kawalan yang perlu dilakukan serta dapat
diterjemahkan kepada pekerja yang terlibat.
RUJUKAN

Occupational Safety and Health Act 1994


Factories and Machinery Act 1967
Modul kursus Site Safety Supervisor (SSS) yang diterbitkan oleh pihak
Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan (NIOSH)
Malaysia.
TERIMA
KASIH !!!