Anda di halaman 1dari 38

Bomba dan Penyelamat Kota Samarahan

Jabatan Bomba Balai dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak

KANDUNGAN :
01 Pengenalan EKSA
Penjenamaan semula amalan 5S
06 Perincian Zon EKSA
Mewujudkan kawasan tanggungjawab kumpulan bagi memudahkan
pelaksanaan dan pengawasan EKSA

02 Polisi
Penanda aras dan garis panduan dalam pelaksanaan hala tuju 07 Pelaksanaan EKSA
Suatu konsep yang telah dirancang sebagai garis panduan pelaksanaan bagi
mencapai matlamat dan tujuan
03 Objektif
Suatu usaha yang khusus dan dikategorikan ke dalam beberapa jenis antaranya
ialah secara tepat dan jelas, secara tersirat dan secara ekspresi
08 EKSA DIY untuk Jabatan2
04 Slogan & Logo
Kata-kata yang dijadikan pegangan atau panduan dalam pelaksanaan 09 Amalan Baik EKSA
perancangan

05 Carta Organisasi
Unit-unit kerja pelbagai fungsi dalam sebuah organisasi yang dilantik bagi
10 Pensijilan EKSA dan Lampiran
memudahkan proses kerja berjalan lancar dengan kaedah pembahagian tugas
Balai Bomba dan Penyelamat Kota Samarahan
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak

IMBASAN KONSEP 5S
Amalan 5S: | Dilaksanakan sejak 80an | Konsep asal diadaptasi dari Jepun |
SUSUN
Menyusunbarang-barang yang diperlukan
dengan teratur supaya
SISI mudah diambil.
H
Mengasing / membuang

5
SAPU
barang – barang yang tidak Menyapu / membersih ruang
diperlukan. pejabat / bilik dan peralatan kerja.
SENTIASA
AMAL SERAGAM
Mengamalkan aktiviti sisih,
susun, sapu dan seragam Menyeragamkan susunan fail / meja
kerja / peralatan pejabat
secara istiqamah.
Balai Bomba dan Penyelamat Kota Samarahan
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak

SISIH PENGASINGAN
Barang / Dokumen yang tiada
TINDAKAN nilai dan mudah dibuang
Lupus dengan segera

PENGASINGAN
Barang / Dokumen yang ada nilai dan
mudah dibuang

TINDAKAN
Dihapuskira / dijual mengikut prosedur

PENGASINGAN
Barang / Dokumen yang tiada nilai
TINDAKAN
tapi kos pelupusan tinggi
Lupus dengan menggunakan kaedah /
kos yang paling rendah
Balai Bomba dan Penyelamat Kota Samarahan
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak

SUSUN KELOMPOK BARANG / DOKUMEN


Barang / Dokumen selalu
TINDAKAN digunakan
Susun dekat dengan tempat kerja dan
cepat dicapai

KELOMPOK BARANG / DOKUMEN


Barang / Dokumen jarang digunakan
semasa urusan harian

TINDAKAN
Diletakkan di tempat yang dikhususkan
dan mudah dicapai
KELOMPOK BARANG / DOKUMEN
Barang / Dokumen tidak digunakan selalu tetapi perlu
TINDAKAN
dirujuk dan mesti disimpan
Diletakkan di tempat yang dikhususkan
yang ditetapkan
Balai Bomba dan Penyelamat Kota Samarahan
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak

SAPU
03
02 BERSIH
01 Tindakan membersih
Kenalpasti ruang dan kekotoran
peralatan tempat kerja
yang kotor Laksanakan aktiviti bersih secara
berjadual dan lakukan pemantauan
secara berkala serta menyediakan
Kenal pasti pihak atau individu
termasuk ruang atau bahagian senarai semak untuk sapu dan
yang bertanggungjawab untuk
yang tersorok seperti di belakang letakkan di tempat yang sesuai.
membersihkan ruang dan
almari ataupun di atas rak yang peralatan tersebut
tinggi;
Balai Bomba dan Penyelamat Kota Samarahan
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak

SERAGAM

N
SU
M

U
EL

Y
EN
KEJAYAAN PELAKSANAAN

AB

M
EL
DIUKUR MELALUI :
- Mempunyai piawaian ruang
tempat kerja yang lebih baik dan
memberi impak visual yang positif

- Mempunyai peraturan dan piawaian


prosedur kerja (SOP)

M KE
EN M
S

G AW
U B M
A /

G
R OM TE
K R

U AR
JU O
N

N
N SIS

A NA
K
A
N
Balai Bomba dan Penyelamat Kota Samarahan
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak

SENTIASA AMAL

PROGRAM SISTEM SISTEM


AUDIT DALAMAN
Contents Contents Contents
PELAKSANAAN PENGIKTIRAFAN PEMANTAUAN

Mengadakan program Memastikan audit Mewujudkan sistem Mewujudkan sistem


pelaksanaan seperti Zon dalaman dilaksanakan pengiktirafan dan pemantauan yang efektif
Terbaik, Bilik Terbaik, secara berkala penghargaan kepada usaha dan sistematik
Sudut Terbaik dan yang ditunjukkan oleh warga
Sebagainya Jabatan
Balai Bomba dan Penyelamat Kota Samarahan
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak

PENGENALAN IDENTIT
• Mengamalkan amalan persekitaran berkualiti sejak tahun 2010 sebagai salah satu
I
MENINGKATKAN
platform meningkatkan prestasi dan kualiti perkhidmatan jabatan SENDIRI PERSAINGAN ANTARA
AGENSI
• JBPM Negeri Sarawak adalah JBPM pertama di Malaysia yang telah berjaya
mendapat Persijilan Sistem Pengurusan Persekitaran Berkualiti (QE) dari MPC
pada 21 Disember 2012
MEMENUHI
• JBPM Negeri Sarawak komited melaksanakan Ekosistem Kondusif Sektor Awam KEPERLUAN TUJUAN
(EKSA) dengan penambahan elemen-elemen baharu yang lebih releven SEMASA

• Pelaksanaan EKSA secara langsung meningkatkan kecekapan dan kualiti sistem


penyampaian jabatan seiring dengan visi “menjadi sebuah organisasi kebombaan
dan penyelamatan berprestasi tinggi” KEKAL
RELEVAN
IMEJ
BAHARU
Balai Bomba dan Penyelamat Kota Samarahan
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak

Meneruskan amalan persekitaran berkualiti dan kondusif


melalui Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) bagi
meningkatkan kecekapan perkhidmatan warga JBPM Negeri
OBJEKTIF
Sarawak ke arah berprestasi tinggi

• Mewujudkan persekitaran kerja yang


berkualiti, bersih dan selamat
• Meningkatkan imej korporat jabatan
• Meningkatkan kecekapan dan
POLISI perkhidmatan
• Menyokong usaha amalan hijau
Balai Bomba dan Penyelamat Kota Samarahan
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak

Slogan – “Kondusif, Efektif dan Produktif”


Logo Bomba
Topi keledar dan kapak bersilang bermaksud mengutamakan aspek
keselamatan dan memberikan perkhidmatan secara profesional

Hijau
“e” berbentuk seperti daun hijau yang menerangkan maksud JBPM Negeri
Sarawak membudayakan “Go Green” dari segi kebersihan dan kekemasan

Biru
Warna Biru pada huruf “K” bermaksud keceriaan, keharmonian dan
keseragaman persekitaran yang indah serta sistematik

Slogan & Logo EKSA Kenyalang


Burung Kenyalang serta peta lakaran Negeri Sarawak bermaksud JBPM
Negeri Sarawak sebuah Jabatan yang kreatif, Kondusif dan Inovatif
Balai Bomba dan Penyelamat Kota Samarahan
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak
Menjana idea kreatif di kalangan
warga agensi
FAEDAH
Mewujudkan persekitaran tempat
Meningkatkan kecekapan &
kerja berkualiti (bersih, kemas
keberkesanan pengurusan
dan rapi)
organisasi

Meningkatkan imej
Mengenalpasti, mengurang & agensi sektor awam
menghapuskan pembaziran
Balai Bomba dan Penyelamat Kota Samarahan
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak

PELAN TINDAKAN
CARTA PERBATUAN PELAKSANAAN
2021-2022  
BIL AKTIVITI JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER JAN FEB MAC
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
URUSETIA
                                                                                                                                                     
1 MESYUARAT PELAKSANAAN EKSA
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
2 PEMBENTUKAN JAWATANKUASA PELAKSANA EKSA
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
3 MEWUJUDKAN ZON EKSA
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
4 PELAKSANAAN EKSA
                                                                                                                                                     
JAWATANKUASA LATIHAN
                                                                                                                                                     
1 MESYUARAT / PERBINCANGAN JAWATANKUASA LATIHAN
                                                                                                                                                     

TAKLIMAT PENGUKUHAN PROGRAM EKSA DARI PIHAK                                                                                                                                                      


2
MAMPU                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                     
3 GOTONG ROYONG PERDANA BALAI DAN KUARTERS
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
4 PERTANDINGAN "GO GREEN"
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
5 LAWATAN PENANDA ARAS DI AGENSI LUAR
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
6 LAWATAN SOKONGAN PENGURUSAN TERTINGGI
                                                                                                                                                     
JAWATANKUASA PROMOSI
                                                                                                                                                     
1 MESYUARAT JAWATANKUASA PROMOSI
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
2 PELANCARAN BROSURE, BANTING, SUDUT EKSA
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
3 PENGEMASKINIAN SUDUT MAYA EKSA
                                                                                                                                                     
JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN
                                                                                                                                                   
1 PENILAIAN MELALUI AUDIT DALAMAN
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
2 PENSIJILAN
                                                                                                                                                     

  Perancangan Dikemaskini pada 1 JULAI 2021


  Dilaksananakan

  Penangguhan Atas Urusan Rasmi Jabatan


Balai Bomba dan Penyelamat Kota Samarahan
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak
JAWATANKUASA INDUK EKSA BBP KOTA
SAMARAHAN

PKPgB Ebby
Hirwandy Sarbini
Pengerusi

PBK II Ahmad Shah Bin


Saad
PBK II Kam Bin Liman
Fasilitator
Penyelaras

PBK II (TBK 1) Lydia Binti PBK II (TBK 1) Fairus Bin PBK II Nurzainuldin bin
PB Awgku Ahmad Hanafiah
Mohammad Sarkawi Jamain@Taufek Marzukie
JK Dokumentasi JK Promosi JK Latihan JK Audit
Balai Bomba dan Penyelamat Kota Samarahan
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak
JAWATANKUASA DOKUMENTASI EKSA BBP KOTA SAMARAHAN

PBK II (TBK 1) Lydia binti Sarkawi


Ketua Dokumentasi

PBK II (TBK 1) Mohamad


PB Nor Aini Binti Usop PB Hasrul Bin Masuut
Firdaus Bin Ibrahim

JK Dokumentasi JK Dokumentasi JK Dokumentasi


Balai Bomba dan Penyelamat Kota Samarahan
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak

JAWATANKUASA PROMOSI EKSA BBP KOTA SAMARAHAN

PB Awgku Ahmad Hanafiah


Ketua Promosi

PBK II ( TBK 1) Rahmat Bin Aini PB Nazri Bin Lias PBK II (TBK 1) Hussein Hj.Tekok

JK Promosi JK Promosi JK Promosi


Balai Bomba dan Penyelamat Kota Samarahan
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak

JAWATANKUASA LATIHAN EKSA BBP KOTA SAMARAHAN

PBK II (KUP) Fairus Bin Jamain


@Taufek
Ketua Latihan

PBK II (TBK 1) Huzimah Binti PBK II (TBK 1) Mohd Arwan


PB Saiful Bin Saini
Saili Bin Saribini

JK Latihan JK Latihan JK Latihan


Balai Bomba dan Penyelamat Kota Samarahan
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak

JAWATANKUASA AUDIT EKSA BBP KOTA SAMARAHAN

PBK II Nurzainuldin Bin Marzukie


Ketua Audit

PBK II (TBK 1) Sarina Binti


PB Mohd Ismail Bin Zulkipli PBK II (TBK 1) Asri Bin Sahdi
Salleh

JK Audit JK Audit JK Audit


Balai Bomba dan Penyelamat Kota Samarahan
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak
CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA EKSA BBP
KOTA SAMARAHAN

PKPgB Ebby
Hirwandy Sarbini
Pengerusi

PBK II Ahmad Shah Bin


Saad
PBK II Kam Bin Liman
Fasilitator
Penyelaras

PBK II (TBK 1) Fairus Bin PBK II Nurzainuldin bin


PBK II (TBK 1) Lydia Binti PB Awgku Ahmad Hanafiah
Jamain@Taufek Marzukie
Mohammad Sarkawi
JK Dokumentasi JK Promosi JK Latihan JK Audit
CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA
EKSA BBP KOTA SAMARAHAN
PKPgB EBBY
HIRWANDY BIN
SARBINI
PENGERUSI)

PBK II AHMAD PBK II KAM BIN


SHAH BIN SAAD LIMAN
FASILITATOR PENYELARAS

PBK(TBK 1) II
PB AWGKU AHMAD PBK II (TBK 1) PBKII
LYDIA BINTI
HANAFIAH BIN FAIRUS BIN NURZAINULDIN BIN
MOHAMMAD
AWG ISMAIL JAMAIN @TAUFEK MARZUKIE
SARKAWI
JK PROMOSI JK LATIHAN JK AUDIT
JK DOKUMENTASI

PBK II (TBKI) MOHD PBK II (KUP) PBK II (KUP) PBKII (TBK 1)


PB NOR AINI BINTI PB SAIFUL BAHARI PBKII (TBK 1) ASRI
FIRDAUS BIN HUSSEIN BIN HJ PB NAZRI BIN LIAS HUZIMAH BINTI SARINA BINTI
USOP BIN SAINI BIN SAHDI
IBRAHIM TEKOK SAILI SALLEH

PB HASRUL BIN PB MOHD ISMAIL


MASUUT BIN ZULKIPLI
Balai Bomba dan Penyelamat Kota Samarahan
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak

PERINCIAN ZON – Melalui Pelan Tapak


KASTURI PURUT
Perincian kawasan terbahagi kepada :

- Lobi
Perincian kawasan terbahagi kepada :
- Bilik Rehat LEMO
- Ruang Menunggu Perincian kawasan terbahagi kepada :
N
- Bilik Mesyuarat
- Bilik Kuliah - Bilik Utiliti
Surau -
- Bilik Pemandu
Dewan Serbaguna -
- Bilik Kawalan
- Tandas MANDARIN
Perincian kawasan terbahagi kepada :

Engine Bay -
NIPIS
Perincian kawasan terbahagi kepada :
Bilik Utiliti Operasi -
Pantry - Kuarters Kelas F -
Bilik Genset - Kuarters Kelas G -
Bilik Simpanan Minyak -
Balai Bomba dan Penyelamat Kota Samarahan
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak
ZON & LALUAN KECEMASAN (TINGKAT BAWAH)

TANDAS 1
TANDAS

BILIK PANTRI 2
TANDAS 2 LELAKI
PEJABAT AM BILIK KAWALAN

GCM
PANTRY

TULIS

BILIK
ALAT
ENGINE BAY
BILIK KETUA
BALAI
UTILITI
BILIK KULIAH OPERASI

BILIK PEMANDU

Laluan Kecemasan BILIK REHAT BILIK


MSB WANITA PENYELIA
Balai Bomba dan Penyelamat Kota Samarahan
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak

ZON & LALUAN KECEMASAN (TINGKAT ATAS)

TANDAS

BILIK PANTRI
TANDAS LELAKI
UTILITI 1

GCM
PANTRY

TULIS

BILIK
ALAT

2
BILIK REHAT
LELAKI

BILIK UTILITI
MESYUARAT OPERASI

Laluan Kecemasan
Balai Bomba dan Penyelamat Kota Samarahan
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak
PELAN SURAU AL - AQSA

TANDAS
LELAKI

TULIS

BILIK
ALAT
Laluan Kecemasan
Balai Bomba dan Penyelamat Kota Samarahan

BILIK PANTRI 2
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak

PELAN KUARTERS KELAS F DAN G

G3 G4
F3 G7 G8
F1
G11 G12
G15 G16

G1 G2
G5 G6
F4 F2 G9 G10
G13 G14

JALAN UTAMA

Tempat Pembuangan
Sampah
Balai Bomba dan Penyelamat Kota Samarahan
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak

PELAKSANAAN 1.
Menubuhkan Jawatankuasa Pelaksana EKSA dengan terma
EKSA : rujukan yang jelas

2.
Mewujudkan sektor / zon kerja 4.
EKSA dan menentukan pelan Pelancaran
tindakan bagi pelaksanaan EKSA

3. 5.
Mengadakan program-program Memantau keberkesanan pelaksanaan
latihan berkaitan EKSA EKSA secara berterusan melalui audit
dalaman

6.
Mengkaji semula dan menentukan langkah-langkah
penambahbaikan untuk Pensijilan
Balai Bomba dan Penyelamat Kota Samarahan
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak

AKTIVITI – SISIH (BILIK PEMANDU)


Sebelum….

Selepas….
Balai Bomba dan Penyelamat Kota Samarahan
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak
AKTIVITI - SISIH
….
Sebelum….

Selepas….
Balai Bomba dan Penyelamat Kota Samarahan
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak
AKTIVITI - SISIH
….
Sebelum….

Selepas….
Balai Bomba dan Penyelamat Kota Samarahan
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak

AKTIVITI - SISIH
….
Sebelum….

Selepas….
Balai Bomba dan Penyelamat Kota Samarahan
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak

AKTIVITI – SISIH (BILIK KETUA BALAI)


….
Sebelum….

Selepas….
Balai Bomba dan Penyelamat Kota Samarahan
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak

AKTIVITI - SISIH
….
Sebelum….

Selepas….
Balai Bomba dan Penyelamat Kota Samarahan
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak

AKTIVITI – SISIH (PANTRY)….


Sebelum….

Selepas….
Balai Bomba dan Penyelamat Kota Samarahan
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak

AKTIVITI - SISIH
….
Sebelum….

Selepas….
Balai Bomba dan Penyelamat Kota Samarahan
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak

AKTIVITI – SISIH (ENGINE BAY)….


Sebelum….

Selepas….
Balai Bomba dan Penyelamat Kota Samarahan
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak

PENJENAMAAN SEMULA
EKSA
Balai Bomba dan Penyelamat Kota Samarahan
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak

PENJENAMAAN SEMULA –
Tagging PIC, Suis, dan Lokar
SEBELUM SELEPAS
Balai Bomba dan Penyelamat Kota Samarahan
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak

PENJENAMAAN SEMULA –
Sudut EKSA ke arah Imej Korporat
SEBELUM SELEPAS