Anda di halaman 1dari 7

PRINSIP DAN APLIKASI 5E DALAM SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AHMAD UMAIDILLAH BIN ABD JALAL NURUL AIMAN BINTI JAAFAR KRISHNAKUMAR A/L SHANMUGAM

ENGAGE

ELABORATE

EXPLORE

PRINSIPPRINSIP 5E
EXPLAIN

EVALUATE

ENGAGE
‡ pelajar diperkenalkan dengan tajuk yang akan mereka pelajari ‡ menghubungkaitkan pengalaman sedia ada dengan ilmu baru yang akan dipelajari. ‡ guru merangsang sifat ingin tahu murid dengan menggalakkan mereka bertanya soalan

EXPLORATION
‡ Melibatkan pelajar dalam pembelajaran agar mereka dapat membina pemahaman mereka sendiri ‡ Melalui aktiviti penerokaan murid dapat mengenal pasti serta menambahbaikkan pemahaman mereka tentang sesuatu konsep. ‡ Contohnya: ‡ Penerokaan boleh dijalankan dengan melaksanakan eksperimen yang menyeronokkan. ‡ Murid dapat menjana idea baru, menerokai soalan dan kemungkinan yang akan berlaku. ‡ Guru bertindak sebagai pemudah cara.

EXPLAIN

ELABORATION

EVALUATE