Anda di halaman 1dari 19

CONTOH

PORTFOLIO
PERKEMBANGAN
MURID
PORTFOLIO PERKEMBANGAN
MURID

ALI BIN ABU


NAMA MURID:…………………………….
75863
NO. PENDAFTARAN MURID: …………..

TAHUN 2011
KELAS 1A
BORANG MAKLUMAT MURID

Nama : ALI BIN ABU


Kelas : 1 ANGGERIK
Tarikh Lahir : 1 . 2 . 2004
Umur : 7 TAHUN
Bangsa : MELAYU
Jantina : LELAKI
No. Surat Beranak : X 425685
No. Kad Pengenalan : 040201-14-5361
Hobi : BERMAIN BOLA
Mata Pelajaran yang diminati : MUZIK
Idola Saya : MAWI
Orang Yang Paling Disayangi : IBU
No Tel untuk Dihubungi: 011-1234567
TAHUN 2011
BERAT 23 KG
TINGGI 120CM
STANDARD PRESTASI

1. BAHASA MALAYSIA
2. BAHASA INGGERIS
3. MATEMATIK
4. SAINS
5. …………………………..
6. …………………………..
Boleh buat dengan Beradab
6 Tahu Faham
Mithali

Boleh buat dengan


5 Tahu Faham
Beradab Terpuji

Boleh buat dengan


4 Tahu Faham
Beradab

3 Tahu Faham Boleh buat

2 Tahu Faham

1 Tahu
REKOD PENCAPAIAN PRESTASI MURID

Komponen: Bahasa Malaysia


Kemahiran: Mendengar dan Bertutur
Nama Murid: Ali Bin Abu
Kelas : 1 Anggerik

BULAN STANDARD CATATAN GURU


PRESTASI DICAPAI
Januari Band 1 Berjaya mencapai
standard
Februari Band 1

Mac Band 2

April Band 2

Mei Band 2

Jun Band 3

Julai Band 3

Ogos Band 3

September Band 4

Oktober Band 4

November Band 4
REKOD PENCAPAIAN PRESTASI MURID

Komponen: Bahasa Malaysia


Kemahiran: Membaca
Nama Murid: Ali Bin Abu
Kelas : 1 Anggerik

BULAN STANDARD CATATAN GURU


PRESTASI DICAPAI
Januari Band 1 Masih boleh
diperbaiki
Februari Band 1

Mac Band 2

April Band 2

Mei Band 3

Jun Band 3

Julai Band 3

Ogos Band 3

September Band 4

Oktober Band 4

November Band 4
REKOD PENCAPAIAN PRESTASI MURID

Komponen: Bahasa Malaysia


Kemahiran: Menulis
Nama Murid: Ali Bin Abu
Kelas : 1 Anggerik

BULAN STANDARD CATATAN GURU


PRESTASI DICAPAI
Januari Band 1 Berjaya mencapai
standard
Februari Band 1

Mac Band 2

April Band 2

Mei Band 2

Jun Band 3

Julai Band 3

Ogos Band 3

September Band 4

Oktober Band 4

November Band 4
CARTA PERKEMBANGAN MURID

KOMPONEN : Bahasa Malaysia


KEMAHIRAN : Mendengar Dan Bertutur
NAMA : Ali Bin Abu
KELAS : 1 Anggerik

BULAN
CARTA PERKEMBANGAN MURID

KOMPONEN : Bahasa Malaysia


KEMAHIRAN : Mermbaca
NAMA : Ali Bin Abu
KELAS : 1 Anggerik

BULAN
CARTA PERKEMBANGAN MURID

KOMPONEN : Bahasa Malaysia


KEMAHIRAN : Menulis
NAMA : Ali Bin Abu
KELAS : 1 Anggerik

BULAN
LAPORAN PERKEMBANGAN MURID :
SUMMATIF (KUALITATIF)

NAMA :
ALI BIN ABU

KELAS : 1 ANGGERIK

Bahasa Malaysia

Boleh membaca dan memahami petikan / teks yang


Mendengar mengandungi 5 ayat mudah, Jelas : sebutan, Lancar
dan : bacaan. Dapat menjawab soalan berasaskan
Bertutur petikan yang telah dibaca. Konsisten : Sebutan jelas,
bacaan lancar dan memahami dengan betul.

Boleh membuat ayat dalam satu perenggan


berdasarkan gambar/pengalaman/tajuk dengan
Membaca
konsisten, tulisan yang boleh dibaca, Jarak antara
perkataan yang sesuai, Tanda baca yang betul.

Boleh menggunakan kemahiran operasi asas


Matematik tambah dan tolak untuk nombor
Menulis bulat, wang, masa dan waktu
Menyatakan semua kemungkinan hasil tambah
dan tolak pasangan dua nombor
Murid mempunyai dan mempamerkan nilai murni secara
konsisten tanpa perlu pengawasan oleh guru dan masyarakat

Boleh menunjukkan cara berinteraksi, bergaul dan


bekerjasama secara interpersonal dan dalam kumpulan
dengan harmoni dan berhemah dengan mesra.

PN. NORNADIATUL HADAWIYAH


EVIDENS PENCAPAIAN MURID

1. BAHASA MALAYSIA
2. BAHASA INGGERIS
3. MATEMATIK
4. SAINS
5. PAJSK
6. PSIKOMETRIK
EVIDENS

KOMPONEN: BAHASA MALAYSIA


KEMAHIRAN: MENDENGAR DAN BERTUTUR
BAND: 1
EVIDEN
KEMAHIRAN MENDENGAR DAN
BERTUTUR
MENGENAL DAN MENYEBUT HURUF KONSONAN KECIL
NAMA MURID : ALI BIN ABU
TARIKH : 5.2.2011
KELAS : 1 ANGGERIK
ARAHAN : Tandakan √ pada sebutan huruf yang betul.

HURUF CATATAN
a √ b √ c √

d √ e √ f √

g √ h i
√ √

j √ k √ l √ KESALAHAN SEBUTAN :

m √ n √ o √
4
p √ q r

s √ t √ u √ TINDAKAN SUSULAN:

v √ w x √

y √ z 22
EVIDENS

KOMPONEN: BAHASA MALAYSIA


KEMAHIRAN: MENDENGAR DAN BERTUTUR
BAND: 2
EVIDEN KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN BERTUTUR
MEMAHAMI DAN MENGEJA PERKATAAN YANG DISEBUT DENGAN BETUL
NAMA MURID : ALI BIN ABU
TARIKH : 5.2.2011
KELAS : 1 ANGGERIK
ARAHAN : Tandakan √ pada sebutan huruf yang betul.

PERKATAAN CATATAN
emak
ayah
ibu
bapa KESALAHAN
kakak EJAAN :
abang
adik TINDAKAN
datuk SUSULAN:
nenek
ALI BIN ABU
ANUGERAH PORTFOLIO TERBAIK

2011

Anda mungkin juga menyukai