Anda di halaman 1dari 15

LAPORAN KIA

BULAN MEI TAHUN 2021


PUSKESMAS MANGARABOMBANG
KUNJUNGAN BUMIL K1
99.6
91.3
83
74.7
66.4
59.2
58.1 53.8 53.3
50 47.5 47.5 48.4
49.8
40 42.5 39.6
41.5 37.5 35 35.1
33.2 27
24.9
16.6
8.3
0
BANGGAE

LENGKESE

BONTOMANAI

PUSKESMAS
LAKATONG

MANGADU
TOPEJAWA

MARET 7 11 7 7 7 6 45
MEI 7 5 8 8 6 6 40
TREND ↕ ↓ ↑ ↑ ↓ ↕ ↓
KUNJUNGAN BUMIL K4
94.8
86.9
79
71.1
63.2
55.3
47.4 43.8 43.3
38.8 37.1
39.5
32.5 31.7 35.1
31.3 28.4 31.6 31.3 28.7
31.6
23.7 25
23.7
15.8
7.9
0
BONTOMANAI

BANGGAE

LENGKESE
LAKATONG

PUSKESMAS
MANGADU
TOPEJAWA

APRIL 7 5 7 8 2 4 33

MEI 9 7 6 5 6 5 38

TREND ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑
KUNJUNGAN BUMIL K6
94.8
86.9
79
71.1
63.2
55.3
47.4 43.8
40 38.8
39.5
32.5 31.7 31.3 31.3 28.429.7 34.4
31.6
25 28
23.723.7
23.7
15.8
7.9
0
BONTOMANAI

BANGGAE
LAKATONG

LENGKESE

PUSKESMAS
MANGADU
TOPEJAWA

APRIL 7 5 7 8 6 2 31

MEI 9 5 6 5 4 0 29

TREND ↑ ↕ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
KUNJUNGAN PERSALINAN NAKES
94.8
86.9
79
71.1
63.2
55.3 49.1
47.4 40.8
39.5
38.6 38.4 35.7 35.1 38.2
31.6 32.9 29.8
31.6 28.8 27.1 28.6
23.7
26.3
15.8
7.9
0
BONTOMANAI

LENGKESE
BANGGAE
LAKATONG

PUSKESMAS
MANGADU

TOPEJAWA

APRIL 6 6 3 8 5 4 32

MEI 6 7 7 6 5 5 36

TREND ↕ ↑ ↑ ↓ ↕ ↑ ↑
KUNJUNGAN NIFAS 3 KALI
94.8
86.9
79
71.1
63.2
55.3
47.4 45.6 42.1
39.5 35.1 34.2 35.6 33.8 36.1
31.4 30.3 28.7
31.6 27.4 27.3 25
23.7
15.8
24.3
7.9
0
BONTOMANAI

BANGGAE
LAKATONG

PUSKESMAS
LENGKESE
MANGADU
TOPEJAWA

APRIL 6 5 2 6 11 6 35

MEI 6 6 6 5 5 4 32

TREND ↕ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓
KUNJUNGAN NEONATAL 1
100 100 100 100 100 100 100
93
85.25
100 100 100 100 100 100 100
77.5
69.75
62
54.25
46.5
38.75
31
23.25
15.5
7.75
0
BONTOMANAI

PUSKESMAS
LAKATONG
BANGGAE

LENGKESE
MANGADU

TOPEJAWA
APRIL 6 3 6 8 4 5 32

MEI 7 7 6 6 5 5 36

TREND ↑ ↑ ↕ ↓ ↑ ↕ ↑
KUNJUNGAN NEONATAL LENGKAP
93
85.25
77.5
69.75
62
54.25 48.1
46.5 42.5
37 37.7 36.9
38.75 34.2 34.2 31.3
31 27.5 27.4 30.1 28.9
23.25
23.9 24.7
15.5
7.75
0
BONTOMANAI

LENGKESE
BANGGAE
LAKATONG

PUSKESMAS
MANGADU
TOPEJAWA

APRIL 5 5 2 11 6 6 35

MEI 6 6 7 5 5 4 33

TREND ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓
RESIKO TINGGI OLEH MASYARAKAT
106.7 100
92.4
84.7
100
77 75
69.3
60 58.3
61.6 56.756.7
53.9 50
46.2
53.3 43.8
38.5
37.5
30.8 25 25
23.1
15.4
7.7
0

BONTOMANAI

PUSKESMAS
LAKATONG
BANGGAE

LENGKESE

MANGADU

TOPEJAWA
APRIL 6 1 3 2 0 0 12

MEI 1 4 1 1 1 0 8

TREND ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↕ ↓
KOMPLIKASI OBSTETRI DITANGANI
87.6
80.3
73
65.7
58.4
51.1 46.7 46.746.7
43.8 40 41.7
36.5 31.3 33.3
28.9
29.2 33.3 25 25
21.9
14.6 18.8 12.5
7.3 12.5
0

BONTOMANAI
LAKATONG
BANGGAE

LENGKESE

PUSKESMAS
MANGADU

TOPEJAWA
APRIL 2 1 1 1 1 0 6

MEI 1 0 1 1 1 0 4

TREND ↓ ↑ ↕ ↕ ↕ ↕ ↓
NEONATUS DITANGANI
82.8
75.9
69
62.1
54.8
55.2
48.3 45.745.7
41.4
34.5
27.6 24.7
20.7 18.3 19.3 18.3 17.917.9
13.8 18.3
6.9 12.3 9.7 0 0
0
BONTOMANAI

BANGGAE
LENGKESE

LAKATONG

PUSKESMAS
MANGADU
TOPEJAWA
APRIL0 1 0 0 0 0 0 1

MEI 4 0 1 1 0 0 6

TREND ↑ ↕ ↑ ↑ ↕ ↕ ↑
KUNJUNGAN BAYI LENGKAP
93.6
85.8
78
70.2
62.4 58.9
54.6
46.6 46.6 46.3 44.3
46.8
39.7 39.1 38.9
39 33.3 34.2 34.7
31.2
29.9 29.6 27.4
23.4
15.6
7.8
0
BONTOMANAI

BANGGAE

LENGKESE
LAKATONG

PUSKESMAS
MANGADU
TOPEJAWA

APRIL 9 11 5 6 4 4 39

MEI 9 5 11 4 5 5 39

TREND ↕ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↕
KUNJUNGAN BALITA LENGKAP
93.6
85.8
78
70.2
62.4
54.6
46.8 44 43.3 41.3 40.3 40.1
39 36.8 35.2
31.2 27 28.3 25.2 22.7 25
23.4
25.4
15.6 21.4
7.8
0
BANGGAE

BONTOMANAI

LENGKESE
LAKATONG

PUSKESMAS
MANGADU
TOPEJAWA

APRIL 54 60 42 52 47 42 297

MEI 65 60 48 60 52 55 340

TREND ↑ ↕ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
KUNJUNGAN PESERTA KB AKTIF
95.695.8 94.495.3 86.586.3 85.6 84.3 85 78.1 86.986.9
75
84.7 77.3
67.5

60

52.5

45

37.5

30

22.5

15

7.5

0
BONTOMANAI
LAKATONG

PUSKESMAS
LENGKESE

BANGGAE

TOPEJAWA

MANGADU
APRIL 7 7 9 12 14 7 56

MEI 2 8 8 10 4 5 37

TREND ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
TERIMA KASIH