Anda di halaman 1dari 17

STANDARD PEMBELAJARAN:

5.1.3 Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata adjektif mengikut konteks.
(iv) bentuk

OBJEKIF :
Pada akhir PDP murid dapat:
Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata adjektif bentuk
mengikut konteks.
KRITERIA KEJAYAAN:
1. Murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 5 bentuk objek yang
ditujukkan oleh guru
2. Murid menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 kata adjektif bentuk yang
terdapat dalam teks.
span
Dia membasuh pinggan dengan menggunakan
sabun pencuci dan span yang berbentuk bujur.
tisu kotak
Kotak tisu itu berbentuk segi empat sama.
alas kaki
Alas kaki itu berbentuk bulat..
racun serangga
Racun serangga itu berbentuk silinder.
tudung saji
Tudung saji itu benbentuk kon.