Anda di halaman 1dari 62

Kemahiran Perkhemahan

Asas Kawad Kaki & Pertolongan Cemas

Nama Ahli Kumpulan: Arulvelan Thevar A/L Ulaganathan


Lee Yun Khang
Pang Chin Khai
Stephen Hii Yii Nan
Tam Soon Ren
Wang Liang Jun
Asas Kawad Kaki

● Bahasa Hukuman
● Kawad statik dan dinamik
● Kawad formasi
BAHASA HUKUMAN
1 Baris/ Skuad 9 Bergerak ke kiri Bertiga-tiga, Kekiri Pusing

10 Bergerak ke kanan Bertiga tiga, ke


2 Baris, Sedia belakang Pusing

11 Bergerak ke kiri Bertiga tiga, ke belakang


3 Ke kanan lurus Pusing

12 Skuad akan Menghadap ke hadapan, Ke


4 Pandang Depan kanan Pusing

13 Skuad akan Menghadap ke belakang, ke


5 Buka Barisan Gerak
belakang pusing

6 Tutup Barisan Gerak 14 Bergerak ke kanan bertiga-tiga, ke kanan


pusing

7 Bergerak ke kanan Bertiga-tiga, 15 Skuad akan menghadap ke belakang, ke


Kekaranan Pusin. kiri pusing

8 Bergerak ke kiri Bertiga-tiga, Kekiri Pusing 16 Skuad akan menghadap ke belakang, ke


kanan pusing
17 Skuad akan menghadap ke belakang, ke 25 Tukar langkah dengan langkah berlagak
kanan pusing tukar langkah

18 Skuad akan menghadap ke hadapan, ke 26 Bergerak ke kanan/kiri bertiga-tiga, ke


belakang pusing belakang pusing.

19 Langkah, ke kanan gerak 27 Dari kiri / kanan, kanan belok

20 Langkah, ke kiri gerak 28 Dari kiri / kanan, kiri belok

21 Langkah, ke hadapan gerak 29 Bergerak ke kanan / kiri, ke kanan / kiri


pusing
22 Langkah, ke belakang gerak
30 Skuad akan menghadap ke hadapan /
23 Dari kiri, cepat jalan belakang, ke kanan / kiri pusing

24 Tukar langkah semasa berjalan tukar 31 Hormat, ke hadapan hormat


langkah.
32 Hormat selaku terima sijil, hormat ke
hadapan hormat
33 Hormat, ke kanan hormat 41 Skuad akan menghadap ke hadapan/
belakang, ke kanan/kiri pusing.
34 Hormat, ke kiri hormat
42 Tukar langkah cepat, cepat jalan
35 Tukar langkah perlahan, perlahan jalan.
43 Skuad henti
36 Tukar langkah masa jalan perlahan, tukar
langkah. 3x 44 Hentak kaki

37 Bergerak ke kanan/kiri, ke belakang pusing 45 Skuad henti

38 Dari kiri.kanak, kanan belok 46 Skuad akan mara menghadap, untuk


diperhati semula dari tengah. Cepat
39 Dari kiri/kanan, kiri belok jalan(14-1-2)

40 Bergerak ke kanan/kiri ke kanan/kiri pusing 47 Hormat, hormat ke hadapan hormat. (2-1-2-


1)
KAWAD STATIK
Kawad Statik
● Asas kepada pegerakan kawad
● Hanya melibatkan pergerakan statik
● Penting kerana ia perkara asas pembentukan disiplin kawad
persendirian
● Pergerakan kawad statik:
○ Sedia
○ Senang diri
○ Sedia dari senang diri
○ Rehatkan diri
○ Membetulkan barisan pusing kiri/ kanan
○ Menghadap ke hadapan/ belakang
Langkah-langkah Kawad Statik

1. Baris dalam tiga barisan mengikut paras.

2. Komander : Buka barisan gerak...

Tindakan : Baris hadapan 1 langkah kiri kehadapan dan kanan hentak.Baris


belakang 1 langkah kiri kebelakang dan kanan hentak

3. Komander : Baris..Ke kanan lurus ... Pandang depan...

Tindakan : Angkat tangan kanan paras bahu Kepala ke kanan Kaki bergerak
untuk meluruskan barisan Tangan turun dan kepala pandang depan semula

4. Komander : Baris senang diri..

Tindakan : Kaki kanan hentak jarak dari kaki kiri dan tangan ke belakang
punggung
5. Komander : Baris...baris sedia..
Tindakan : Kaki kanan hentak dan rapat ke kaki kiri Dan tangan berada ke sisi
badan
6. Komander : Bergerak ke kiri...kiri pusing
Tindakan : Badan pusing ke kiri....kaki kiri hentak
7. Komander : Bergerak ke kanan...kanan pusing
Tindakan : Badan pusing ke kanan...kaki kanan hentak
8. Komander : Baris akan menghadap ke hadapan ... kiri / kanan pusing
Tindakan : Pusing menghadap ke kedudukan komander
9. Komander : Dari kiri...hentak kaki.. / Baris...henti..
Tindakan : Hentakan dimulai kaki kiri Perkataan henti pada kaki kiri..check satu
dua.. kaki kanan berhenti
KAWAD DINAMIK
Kawad Dinamik

● Kawad kaki yang melibatkan pergerakan


berjalan.
1. Ketua Platun mengarahkan ahli supaya berpusing ke arah kiri dengan menggunakan bahasa
hukuman Bergerak ke kiri...kiri pusing
2. Ketua Platun mengarahkan ahli berjalan dalam keadaan berkawad dengan menggunakan bahasa
hukuman Dari kiri / kanan....cepat jalan
3. Semasa menghampiri kon, Ketua Platun mengarahkan supaya ahli membelok ke arah kiri
menggunakan bahasa hukuman Kiri belok. Sebanyak 2 kon yang akan dilalui pada laluan ini
4. Setelah melepasi kon dan kedudukan ahli menghampiri kawasan tengah,Ketua Platun mengarahkan
ahli supaya membuat pergerakan tukar langkah semasa berjalan menggunakan bahasa
hukuman Tukar Langkah (3 kali sebutan secara berturut-turut selepas setiap perbuatan) dan
disusuli dengan perkataan Maju selepas perbuatan tukar langkah yang ketiga
5. Semasa menghampiri kon, Ketua Platun mengarahkan supaya ahli membelok ke arah kiri
menggunakan bahasa hukuman Kiri belok. Sebanyak 4 kon yang akan dilalui pada laluan ini.
6. Setelah melepasi kon dan kedudukan ahli menghampiri kawasan tengah,Ketua Platun mengarahkan ahli
supaya membuat pergerakan tabik hormat ke arah kanan semasa berjalan menggunakan bahasa hukuman
Hormat...hormat ke kanan....hormat. Semasa ahli terakhir menghampiri kawasan pentas hormat,Ketua
Platun mengarahkan ahli menjatuhkan tabik hormat menggunakan bahasa hukuman Pandang...depan.
7. Semasa menghampiri kon, Ketua Platun mengarahkan ahli berpatah balik ke kawasan tengah litar dengan
menggunakan bahasa hukuman Bergerak kekanan...bertiga-tiga...belakang pusing

8. Setelah ahli sampai ke bahagian tengah litar, Ketua Platun mengarahkan ahli untuk berhenti dengan
menggunakan bahasa hukuman Skuad...henti.

9. Ketua Platun kemudiannya mengarahkan ahli menghadap ke hadapan pentas hormat menggunakan
bahasa hukuman Menghadap ke hadapan..kiri pusing

10. Ketua Platun kemudiannya berpusing menghadap ke hadapan pentashormat dan mara
menghadap ke hadapan Ketua Pengadil bersama – sama keseluruhan platun menggunakan bahasa
hukuman Skuad akan mara menghadap...dari tengah...cepat jalan. Pergerakan adalah sebanyak
14 langkah dan berhenti di hadapan Ketua Hakim. Ketua Platun mengarahkan semua ahli memberi
tabik hormat kepada Ketua hakim dengan menggunakan bahasa hukuman Hormat ke hadapan...hormat
( perbuatan tabik hormat dilakukan secara serentak selama 3 kiraan / saat sahaja )
PERBARISAN MASUK PADANG / LITAR

1. Peserta memasuki litar pertandingan dari laluan masuk sebelah kanan secara
berjalan lalu dan berhenti di tengah litar menggunakan bahasa hukuman
Skuad....henti.

2. Ketua Platun memberi arahan supaya semua ahli menghadap ke pentas utama
menggunakan bahasa hukuman
Menghadap ke hadapan....kanan pusing.

3. Sekiranya posisi Ketua Platun agak rapat dengan barisan hadapan, Ketua Platun
boleh berundur dengan kaedah melangkah ke belakang ( kaedah Buka
Barisan). Pergerakan adalah mengikut bahasa sendiri tanpa sebarang
bahasa hukuman.
4. Ketua Platun memberikan arahan supaya barisan hadapan maju 1 langkah dan barisan belakang berundur 1
langkah secara serentak. Barisan tengah dalam keadaan statik. Bahasa hukuman yang digunakan ialah
Buka barisan ...gerak.
5. Ketua Platun memberikan arahan supaya barisan yang telah dibuka diluruskan dengan menggunakan
bahasa hukuman Ke kanan lurus dan seterusnya Pandang depan setelah kekemasan barisan dalam
keadaan memuaskan.
6. Ketua Platun kemudiannya akan berpusing menghadap ke hadapan pentas utama melalui arah kanan.
Seterusnya mara ke hadapan ( beberapa langkah)

Jika perlu. Ketua Platun akan berhenti di hadapan Ketua Pengadil dan memberi
tabik hormat, seterusnya memberi lapor pertandingan selepas tabik dijatuhkan.
Bahasa hukuman lapor pertandingan ialah ;
Assalamualaikum / Selamat sejahtera Tuan. Platun .........
seramai 31 orang siap sedia untuk diuji, Tuan.
Setelah diberi keizinan Ketua Platun sekali lagi memberikan tabik hormat dan
menyebut Terima kasih Tuan selepas tabik dijatuhkan. Selepas itu Ketua Platun
akan bergerak ke kiri dan berjalan menuju semula ke posisi asal dan berhenti
mengahadap ke arah ahli untuk memulakan pergerakan kawad statik.
KAWAD FORMASI
- Kawad formasi juga dikenali sebagai kawad persembahan

- Melibatkan asas kawad statik dan dinamik, tetapi diolah menjadi


beberapa bentuk formasi supaya lebih menarik
Asas Pertolongan Cemas
1. Tujuan dan prinsip
2. Anduh dan balutan
3. Merawat luka dan gigitan
4. Melecur, pitam dan patah
5. Keracunan dan terseliuh
6. Pemulihan pernafasan
Tujuan Pertolongan Cemas
● Menyelamatkan nyawa
● Mengurangkan kesakitan dan penderitaan mangsa
● Mengelakkan keadaan mangsa daripada bertambah buruk
● Menggalakkan rawatan dan pemulihan mangsa dengan segera
Objektif Pertolongan Cemas
➔ Menyelamatkan Nyawa ➔ Memberi Kelegaan Dan
● Berikan bantuan pernafasan sekiranya
Keselesaan
pengsan
● Pendarahan ● Semangat yang teguh kepada
● Pulihkan Rejatan pesakit
● Tinggalkan pesakit
keseorangan
➔ Mengelak Keadaan Lebih Teruk ● Pastikan keadaan pesakit
● Mengurangkan pergerakan
● Melindungi pesakit daripada bantuan dengan memeriksa nadi dan
persekitaran alam semulajadi pernafasan
● Memberi sebarang makanan atau
minuman melalui mulut
7 Prinsip Asas Pertolongan Cemas
Kesemua balutan-balutan hendaklah menggunakan
ikatan buku sila
Jenis- Jenis Anduh
1. Anduh Besar
2. Anduh kecil/ Anduh Pergelangan Tangan
3. Anduh Menaik
4. Anduh lengan
5. Anduh lutut
6. Anduh kepala
7. Anduh pergelangan tapak kaki
Pembalut Tiga Segi

● Fungsi-fungsi Pembalut Tiga Segi


○ memberi tekanan secara
langsung ke atas bebat bagi
mengawal pendarahan
○ mengampu anggota yang cedera
dan menghindar pergerakan
○ mengawal bengkak
○ digunakan sebagai pelapik
1. Bucu kain atas anduh hendaklah
Anduh Besar diletakkan pada siku lengan yang
cedera

2. Kemudian ikatan buku sila diikatkan


pada atas bahu

3. Bucu atas kain anduh yang


diletakkan pada siku tadi boleh
dipinkan atau dilipatkan ke bahagian
dalam supaya nampak lebih kemas.
https://www.youtube.com/watch?v=
bUDZYO4-O08
Anduh kecil/ Anduh Pergelangan Tangan

1. Letakkan tapak tangan yang tercedera di atas


kain anduh , kemudian tarik dan letakkan bucu
atas kain anduh di atas tangan.
2. Silangkan kedua-dua bucu hujung kain anduh
di atas dan bawah.
3. Ikatan buku sila kemudiannya diikat pada atas
pergelangan tangan seperti yang ditunjukkan
di gambarajah di bawah.
4. Ikatan buku sila diikat pada belakang tumit jika
terdapat kecerderaan pada bahagian kakiyang
mesti di balut.

https://www.youtube.com/watch?v=
-_SU5whfOXo
https://www.youtube.com/watch?v=
Anduh Menaik X9BrxxdwhC0

1. Kedua ujung yang baru dibuat


dililitkan secara longgar ke leher,
lalu diikat ke belakang.
2. Dasar segi tiga ditarik sehingga
bagian bahu yang cedera
tertutup.
3. Lalu kedua ujung dasar segi tiga
dililitkan ke lengan dan diikat.
Anduh Lengan
1. Bucu atas kain anduh hendaklah
diletakkan pada satu lengan yang
tercedera.
2. Ikatan buku sila diikat pada atas bahu.
3. Bucu atas kain anduh yang diletakkan
pada siku tadi boleh dipinkan atau
dilipat ke bahagian dalam untuk lebih
kemas. https://www.youtube.com/watch?v=
li0Ak5J85xw
Anduh Lutut
1. Lipat sedikit kain anduh dan letakkannya
(seperti gambarajah di bawah) di atas
lutut yang tercedera .
2. Tarik kedua-dua hujung kain anduh
melintasi bawah lutut kemudian ikatkan
buku sila pada atas bahagian lutut
(seperti gambar rajah di sebelah kanan)
3. Tutup ikatan tersebut dengan bucu atas
kain anduh untuk lebih kemas .

https://www.youtube.com/watch?v=q20nTbjeFuk
Anduh Kepala
1. Lipatkan sedikit kain anduh tersebut dan
letakkannya pada atas dahi mangsa dan
biarkan bucu atas kain anduh berada di
belakang kepala.
2. Pegang kedua-dua hujung kain anduh dan
silang ke belakang kepada kemudian
dibawa ke dahi dan diikat buku sila.
3. Lipat kain lebihan di belakang untuk lebih
kemas.
https://www.youtube.com/watch?v=itl-_XWZd5Y
Anduh Pergelangan Tapak Kaki

1. Letakkan tapak kaki yang tercedera di atas kain anduh ,


kemudian tarik dan letakkan bucu atas kain anduh di
atas kaki. (seperti gambarajah di bawah)
2. Silangkan kedua-dua bucu hujung kain anduh di atas
dan bawah. (seperti gambarajah di bawah)
3. Ikatan buku sila kemudiannya diikat pada atas
pergelangan tangan seperti yang ditunjukkan di
gambarajah di bawah
4. Ikatan buku sila diikat pada belakang tumit jika
terdapat kecerderaan pada bahagian kaki yang mesti di
balut

https://www.youtube.com/watch?v=byxuLE6ZEmA
2. Balutan Luka Dada

Luka di bahagian depan Luka di bahagian belakang

https://www.youtube.com/watch?v=N9GAYGSxC5s
3. Balutan Luka Bahu

https://www.youtube.com/watch?v=
gh3S8n4YhCY
4. Balutan Luka Siku https://www.youtube.com/watch?v=
HQpmNM0lrrA
6. Balutan Luka Lengan

https://www.youtube.com/watch?v
=UbZsF1lETSM
7. Balutan Luka Jari

https://www.youtube.com/watch?v=
XPYtWrYNA8U
8. Pembalut Cincin Selepas menggulungkan kain anduh
seperti yang ditunjukkan, kita balutkan
seperti gelang atau lebih senang dipanggil
cincin. Balutan cincin digunakan untuk
menghalang tulang/benda tajam yang
tertusuk masuk dalam anggota badan kita
supaya tidak bergerak ke tempat lain.

https://www.youtube.com/watch?v=
iJtZIrKtS2I
Merawat luka

Kecederaan yang berlaku pada tisu-tisu, sama ada


ianya mengeluarkan darah atau tidak yang boleh
menyebabkan berlakunya jangkitan kuman.
JENIS-JENIS LUKA
1.Luka terhiris (incised wound)
● Luka yang disebabkan oleh benda-benda atau senjata bermata tajam.
● Keadaan lukanya adalah berkeadaan bersih atau satu garisan. Contohnya luka
disebabkan oleh hirisan pisau, pedang, semilu buluh, pisau cukur dan
sebagainya.
2. Luka terkoyak (lacerated wound)
● Luka yang berkeadaan terkoyak yang kebiasaannya disebabkan oleh senjata
atau alat-alat yang tidak tajam. Contohnya kemalangan jalan raya, cakaran atau
gigitan binatang atau sebagainya
3.Luka lebam (contusion)
● Luka yang mencederakan tisu-tisu dalam yang mana darah yang keluar
berkumpul dalam tisu.
● Luka jenis ini biasanya disebabkan oleh benda-benda berat yang tidak bermata
tajam. Contohnya kena ketukan penukul, kena tumbukan, terhimpit kepada
benda-benda yang berat.
4.Luka tembus (punctured wound)
•Luka atau kecederaan yang disebabkan oleh objek atau
senjata yang hujungnya tajam.
•Luka ini berkeadaan kecil sahaja lukanya tetapi biasanya dalam
dan mengeluarkan darah yang banyak. Contohnya tusukan
pisau, jarum, paku, duri dan sebagainya.
5.Luka tembakan (gun shot wound)
•Luka yang disebabkan oleh senjata api.
•Luka di bahagian kena tembakan adalah lebih kecil berbanding
luka di mana peluru itu keluar.
•Contohnya kena tembakan senapang atau pistol
Merawat Luka

● Luka seperti terpotong, terhiris atau melecet.


● Bersihkan luka. Kemudian sapu ubat pembunuh kuman yang sesuai.
● Balut luka dengan teliti menggunakan kain pembalut kasar yang bersih.
GIGITAN

•Digigit Hama rumput


- Hama-Hama ini adalah didapati pada rumput panjang, lalang dan
belukar.
- Gigitannya menyebabkan gatal dan bintat.
•Cara Merawat:
1. Cuci tempat yang digigit bersih-bersih dengan air dan sabun
2. Tukar dan cuci pakaian, basuh dengan anti-septik
3. Jangan menggaru kerana ini menambahkan gatal dan menyebabkan
bengkak. Bagi melegakan rasa gagal sapulah dengan ammonia atau
soda yang tidak terlalu keras atau minyak anti-histamine.
•Digigit lintah dan Pacat
● Jangan cuba menarik lepas binatang-binatang ini kerana sebahagian dari sengatnya
akan tertinggal pada kulit.
● Gigitan lintah atau pacat boleh menyebabkan darah keluar dengan banyak dan
berterusan kerana lintah memuntahkan sejenis enzim yang menyebabkan pembekuan
darah lambat.
•Cara Merawat :
1.Cucuh belakang binatang itu dengan api atau gosokkan garam untuk melonggarkan
gigitan dan menggugurkannya.
2.Bersihkan sekeliling tempat yang digigit itu dengan methylated spirit.
3.Legakan gatal-gatal dengan campuran soda atau ammonia yang tidak terlalu keras
ataupun dengan minyak anti-histamine.
4.Tutup dan balut dengan pembalut kering.

Contoh rawatan: https://www.youtube.com/watch?v=7T1HO2lCXZw


•Dipatuk Ular
Gigitan ular boleh menyebabkan terkejut yang amat sangat, bengkak pada tempat
yang digigit dan bisa.
•Cara merawat :
1.Jika anggota digigit, tahan perjalanan darah dengan mengikat dengan kuat akan
bahagian sebelah tempat yang digigit yang pengaliran darah ke jantung. Janganikan
sehingga pengaliran darah dalam urat nadi terhenti. Anda haruslah dapat merasa nadi
pada pergelangan tangan atau kaki.
2.Cuci luka itu dengan air yang dicampur dengan potassium permanganate untuk
menawarkan racun yang ada pada luka.
3.Juntaikan anggota yang tergigit itu dan biarkan darah keluar dengan memotongke
dalam akan daging yang digigit dengan pisau yang tajam dan telah dibakar terlebih
dahulu.
Sambungan...
Cara merawat :
4.Longgarkan ikatan ‘tourniquet’ selama ½ minit dan tiap-tiap ½ jam.
5.Biarkan orang yang digigit ular itu bertenang dengan cukup.
6.Beri minuman panas, badan sentiasa dalam keadaan panas.
7.Jika ia tidak bernafas, bantu pernafasan dan buat pertolongan dalam pernafasan.
8.Hantar ke hospital yang terdekat
9.Anti-Venin, ubat menawarkan bisa racun gigitan ular dan hanya boleh diberikan oleh
mereka yang terlatih sahaja untuk membuat suntikkan.

Contoh rawatan: https://www.youtube.com/watch?v=SSwv1hVkc6s


Melecur
● Cuci bahagian yang terbakar atau bahagian yang terkena itu
dengan sabun dan air hangat.
● Jika terasa amat pedih berilah pesakit 2 pil aspirin dan ulangi setiap
2 jam apabila anggap perlu untuk mengurangkan sakit.
Pitam
● Baringkan di tempat teduh dan berudara bersih
● Longgarkan pakaian yang ketat
● Tinggikan bahagian kaki
● Tenangkan dan beri keselesaan
● Galakkan tarik nafas
● Rawat semua kecederaan
● Contoh rawatan: https://www.youtube.com/watch?v=dET_LKZcw0w
Patah
● Letak pesakit dalam keadaan selesa. Rawatan patah hendaklah
dilakukan di tempat kejadian kecuali keadaan bahaya di situ
● Tenangkan mangsa sekiranya mangsa dalam keadaan sedar.
● Sekiranya mangsa pengsan, periksa pernafasan dan nadinya. Lakukan
CPR sekiranya nadi dan pernafasan terhenti.Apabila mangsa pulih,
rawatan pendarahan hendaklah dilakukan. Hentikan pendarahan
secara kaedah langsung atau tidak langsung mengikut kesesuaian.
● Ampu bahagian yang patah dengan menggunakan tuap atau anduh
mengikut keadaan dan tempat yang patah.
● Dapatkan bantuan perubatan segera.
● Contoh rawatan: https://www.youtube.com/watch?v=0KdiB9Y7AW0
Keracunan
● Pastikan anda selamat dari sebarang ancaman bahaya.
● Hampiri mangsa dan periksa nafas dan nadi, lakukan CPR jika
perlu.
● Jika mangsa sedar, tanyakan apa yang telah dimakan atau minum
● Tunggu arahan dan bertindak segera.
● Jangan beri mangsa makan atau minum sehingga dibenarkan.
● Jangan galakkan mangsa muntah melainkan diarahkan.
● Jika bibir mangsa terselar oleh bahan-bahan kakis, beri mangsa
minum air atau susu sejuk dari semasa ke semasa sementara
menunggu bantuan perubatan
● Contoh rawatan: https://www.youtube.com/watch?v=rlaZwO2iydE
Terseliuh
● Letak beg air pada sendi yang cedera
● Tinggikan bahagian yang tercedera
● Letakkan mangsa di dalam keadaan yang selesa
● Hantar ke hospital jika keadaan memerlukan
Asas Pertolongan Cemas− Pemulihan pernafasan(dewasa)
Tanda-tanda jantung terhenti adalah apabila mangsa tidak bertindak balas dan
tidak bernafas. Mangsa yang bernafas terlalu perlahan dan kelihatan tidak efektif
diambil kira sebagai tidak bernafas.
DANGER BAHAYA
Pastikan keadaan mangsa, anda dan persekitaran adalah selamat dan
jauhi tumpahan darah, objek tajam, wayar elektrik, dan sebagainya

RESPONSE TINDAK BALAS


Tepuk bahu mangsa. Tanya dengan jelas “Hello! Hello! Anda OK?”

SHOUT JERIT MINTA BANTUAN


Jerit “Tolong! Tolong! Hubungi 999! Dapatkan AED!”

AIRWAY BUKA SALURAN PERNAFASAN


Dongakkan kepala dan angkat dagu
Sambungan
BREATHING PERNAFASAN
Lihat sama ada mangsa bernafas atau tidak (dalam tempoh tidak
melebihi 10 saat). Jika tidak, mulakan tekanan dada.

CIRCULATION PEREDARAN DARAH


Tekan dada dengan kualiti tinggi
• Kelajuan: 100 ke 120 kali seminit
• Kedalaman: 5 ke 6 cm
• Pastikan dada recoil ke posisi asal
• Kurangkan gangguan semasa tekan dada
• Nisbah tekanan dada dan bantuan pernafasan 30:2
• Setiap bantuan pernafasan selama 1 saat

DEFIBRILATION DEFIBRILASI
Pasang pad AED pada dada mangsa Ikut arahan AED. Sambung
tekan dada segera selepas defibrilasi

https://www.youtube.com/watch?v=AjKiEGu2FOc
AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATOR (AED)

● Defibrilasi adalah tindakan pemberian kejut listrik pada


jantung untuk mengembalikan irama atau denyut
jantung yang tidak normal akibat aritmia.
● AED adalah alatan mudah alih berbateri yang dapat
menganalisa rentak jantung dan akan menyarankan
defibrilasi secara automatik.
Kaedah pemulihan pernafasan- mulut-mulut
1. Siasat kejadian, kenalkan diri, periksa paras kesedaran, goyangkan
badan. Dapatkan bantuan.
2. Baringkan mangsa supaya dalam kedudukan telentang.
3. Buang sebarang benda asing dari mulut.
4. Buka saluran pernafasan. Dongakkan kepala dan angkat dagu mangsa.
5. Tutup lubang hidung mangsa menggunakan ibu jari dan jari telunjuk
anda.
Sambungan
6. Tentukan mulutnya terbuka.
7. Tarik nafas sepenuhnya dan hembuskan ke mulut mangsa sehingga
anda melihat dada mangsa bergerak naik. Tentukan tiada kebocoran
udara semasa hembusan dilakukan.
8. Angkat mulut dan biarkan udara keluar dari paru-paru mangsa. Ambil
masa selama sekitar 2 saat untuk melihat sebarang reaksi.
9. Tarik nafas kembali dan ulangi langkah 1 hingga 8. Buatlah hembusan
pada kadar 10 kali seminit.
10. Jika mengsa telah mula bernafas secara normal, letakkan mangsa
dalam kedudukan pemulihan.
Catatan bagi pemulihan pernafasan bantuan mulut ke
mulut
1. Gunakan kaedah mulut ke hidung sekiranya mulut pesakit tersumbat dan
tidak boleh dibersihkan segera. Pastikan bibir mangsa dipicit rapi agar
udara yang ditiup melalui hidung tidak keluar melalui mulut mangsa.
2. Gunakan kaedah mulut ke mulut dan hidung sekiranya mangsa adalah bayi
atau kanak-kanak yang kecil. Tiup dengan lembut dan perlahan agar tidak
mencederakan paru-paru mangsa.
3. Pastikan dada bergerak naik semasa hembusan. Sekiranya dada tidak naik
ini menunjukkan bahawa salur udara mungkin terhalang oleh muntah, darah
atau sebagainya. Anda mungkin perlu memberi rawatan mangsa yang
tercekik.
Teknik Holger Nielson https://www.youtube.com/watch?v=7e2W8tdgzy
0
Teknik yang digunakan adalah dengan meletakkan mangsa dalam keadaan
meniarap dan meletakkan kedua tangan di bawah dahi mangsa, memberi bantuan
pernafasan dengan menekan belakang mangsa dibahagian tulang belikat dan
angkat siku mangsa ke atas dan ke bawah untuk membenarkan udara masuk ke
paru- paru.
Sekian Terima Kasih

Anda mungkin juga menyukai