Anda di halaman 1dari 7

Kerangka Kurikulum

Unit Modul Pelatihan Sekolah Penggerak


Sesi Elaborasi Pemahaman
Tahap 2
Bapak dan Ibu apakah sudah selesai membuat peta pemangku
kepentingan (yang meliputi peran dan fungsi dari kepala sekolah,
wakasek kurikulum, pengawas sekolah, dan guru) dalam
menerapkan kurikulum Sekolah Penggerak dan SMK Pusat
Keunggulan?

Mari kita melakukan analisis pemangku kepentingan dari peta


pemangku kepentingan tersebut.
Analisis Kepentingan dan Kekuatan Pemangku
Kepentingan

• Pemangku kepentingan atau stakeholder dalam penerapan


kurikulum Sekolah Penggerak diartikan sebagai kelompok dan
individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh
pencapaian tujuan dari kurikulum Sekolah Penggerak.
• Contoh pemangku kepentingan dalam penerapan kurikulum
Sekolah Penggerak adalah pemerintah pusat, pemerintah
daerah, satuan pendidikan, kepala sekolah, pengawas sekolah,
guru, dan lain-lain.
Analisis Kepentingan dan Kekuatan Pemangku
Kepentingan

• Kita akan melakukan pemetaan pemangku kepentingan dengan


menggunakan teknik dua atribut.
• Pemetaan ini akan menekankan pada:
• kepentingan pemangku kepentingan dalam penerapan kurikulum
Sekolah Penggerak,
• kekuatan pemangku kepentingan dalam penerapan kurikulum Sekolah
Penggerak.
Analisis Kepentingan dan Kekuatan Pemangku
Kepentingan
Penjelasan Prioritas Pemangku Kepentingan
Penugasan Sesi Ini
• Buatlah analisis kepentingan dan kekuatan dari pemangku
kepentingan dalam menerapkan kurikulum Sekolah Penggerak.
• Siapa saja yang tergolong kelompok A, B, C, atau D.
• Contoh pemangku kepentingan dalam penerapan kurikulum
Sekolah Penggerak adalah pemerintah pusat, pemerintah
daerah, satuan pendidikan, kepala sekolah, wakasek kurikulum,
pengawas sekolah, guru, orang tua, dan lain-lain.