Anda di halaman 1dari 5

MENYEDIAKAN KESAMARATAAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN

BERKUALITI BERTARAF ANTARABANGSA

• Menanda aras pembelajaran bahasa, Matematik dan Sains dengan standard antarabangsa
• Melancarkan semakan semula kurikulum sekolah rendah (KSSR) dan kurikulum baharu sekolah
menengah (KSSM) pada 2017
• Merombak peperiksaan dan pentaksiran kebangsaan untuk meningkatkan tumpuan terhadap
kemahiran berfikir aras tinggi pada 2016
• Mengukuhkan pendidikan STEM
• Meningkatkan kualiti prasekolah dan meningkatkan enrolmen kepada 100% menjelang 2020
• Melanjutkan pendidikan wajib daripada 6 tahun kepada 11 tahun pada 2020
• Mengukuhkan laluan pendidikan, bermula dengan latihan vokasional yang relevan dengan industri
• Meningkatkan pelaburan bagi sumber fizikal dan pengajaran kepada murid dengan keperluan
khusus

• ANJAKAN 1
MEMASTIKAN SETIAP MURID MENGUASAI KEMAHIRAN BAHASA
MALAYSIA DAN BAHASA INGGERIS DAN DIGALAKKAN MEMPELAJARI
BAHASA TAMBAHAN ANJAKAN

● Melaksana kurikulum KSSR Bahasa Malaysia untuk murid yang bahasa


ibundanya bukan BM di SJK
● Memperkenal kelas pemulihan BM untuk Tahun 4 hingga 6
● Memperluas program LINUS supaya meliputi literasi Bahasa Inggeris dari
2013
● Meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris guru dan memperluaskan
peluang bagi pendedahan terhadap bahasa Inggeris
● Menggalakkan setiap murid mempelajari bahasa tambahan menjelang
2025

ANJAKAN 2
MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA DENGAN
MENGHAYATI NILAI

Memperkukuh pendidikan Memperkukuh Pendidikan Membangunkan murid secara


Sivik dengan menjadikan Agama Islam dan holistik dengan mengukuhkan
perkhidmatan komuniti Pendidikan Moral dengan keperluan penyertaan murid
sebagai prasyarat untuk memberi lebih fokus ke atas dalam 1 Sukan, 1 Kelab dan1
menamatkan persekolahan nilai-nilai perpaduan dan Badan Beruniform &
menjelang 2017 insaniah Mengukuhkan dan memperluas
RIMUP mulai 2016 untuk
memudah cara interaksi antara
jenis sekolah, kumpulan etnik dan
sosioekonomi
ANJAKAN 3
MENTRANSFORMASI PROFESION KEGURUAN SEBAGAI
PROFESION PILIHAN

▪ Mengetatkan syarat lantikan guru mulai 2013 supaya dalam kalangan graduan 30% teratas
▪ Merombak IPG standard bertaraf dunia menjelang 2020
▪ Meningkatkan kualiti CPD mulai 2013, dengan lebih tumpuan ke atas keperluan individu dan
latihan berasaskan sekolah
▪ Memastikan guru memberi fokus ke atas fungsi teras pengajaran mulai 2013 dengan
mengurangkan beban pentadbiran
▪ Melaksanakan laluan kerjaya guru berasaskan kompetensi dan prestasi mulai 2016
▪ Meningkatkan laluan guru untuk peranan kepimpinan, pakar pengajaran dan pakar bidang
khusus menjelang 2016
▪ Membudayakan kecemerlangan berasaskan pimpinan rakan sekerja dan proses pensijilan
mulai 2025

ANJAKAN 4
MEMASTIKAN KEPIMPINAN BERPRESTASI TINGGI DI TEMPATKAN DI
SETIAP SEKOLAH

ANJAKAN 5
Memperkenalkan kriteria pemilihan
berasaskan kompetensi dan memperkukuh
proses perancangan penggantian bagi
pengetua/guru besar mulai 2013

Melaksanakan pakej kerjaya baharu bagi


pengetua/ guru besar mulai 2013, dengan
lebih sokongan, lebih fleksibiliti pengoperasian
bagi menambah baik sekolah, perancangan
kurikulum dan kokurikulum, serta lebih
akauntabiliti terhadap peningkatan
keberhasilan murid

Anda mungkin juga menyukai