Anda di halaman 1dari 1

PERSAMAAN HUBUNGAN LUAR & ANTARABANGSA

Hubungan luar yang melibatkan aktor negara adalah sebahagian aktor anatarabangsa.

Kegiatan sesuatu aktor melampaui sempadan negara.

Hubungan yg tertakluk dgn undang-undang antarabangsa dan undang-undang


tempatan sebuah negara.

HUBUNGAN LUAR ASPEK HUBUNGAN


ANTARABANGSA
D
Matlamat, rancangan dan tindakan yg dijalankan E Satu istilah yang digunakan utk menggambarkan
olh sesebuah negara dlm usaha utk berhubung dgn F komunikasi anatara rantau yg berbeza di seluruh
sesebuah negara yg lain. dunia,
I
Dasar luar negara hanya mementingkan aspek N Ianya termasuk perniagaan yg dijalankan,
tindakan yg diambil oleh sesebuah negara bg I perjanjian antara negara, dan komunikasi antara
mempengaruhi keadaan-keadaan yg berada di luar S pemimpim-pemimin dunia.
bidang kuasanya. I

O
1. Melindungi kepentingan nasional di antara
sesebuah negara dgn negara yg lain. B
2. Menjaga, mempertahankan dan memajukan 1. Menjalinkan kerjasama dlm kalangan rantau
kepentingan-kepentingan sesebuah negara. yg berbeza dlm bidang ekonomi, sains dan
3. Menjaga dan mempertahankan kemerdekaan, J sosial.
kedaulatan dan keselamatan negara-negara
tersebut. E
4. Mempertahankan prinsip menghormati
kemerdekaan dan kedaulatan sesebuah wilayah K
melalui dasar tidak campur tangan dlm hal 2. Mengekalkan serta menjamin keselamatan
ehwal dan masalah dlman negara lain. dan kestabilan politik negara-negara rantau.
5. Memupuk hubungan baik serta dpt T
mengeratkan kerjasama dgn negara-negara lain.
I

K
1. Menjamin keselamatan rakyat dan negara. E 1. Utk membina semangat setia kawan dlm
2. Memelihara kepentingan nasional. P kalangan rantau yg berbeza.
3. Menggalakkan pembangunan dan kemajuan 2. Mewujudkan kerjasama yg byk dlm segala
ekonomi.
E bidang dlm kalanagn anggotanya.
4. Mengekalkan kedaulatan negara. N 3. Menjamin keamanan dan keselamatan dunia.
5. Mengekalkan keamanan sejagat melalui T 4. Mengharmonikan tindakan-tindakan negara
kerjasama antarabangsa. I anggotanya.
6. Menjadi warga global yang bertanggungjawab N
dan peka terhadap usaha mempuk kesejahteraan G
dunia. A
N

1. Mengekalkan keamanan sesebuah negara. K 1. Dpt menjaga kepentingan semulajadi.


2. Dapat menjamin kepentingan ekonomi Cth: Singapura telah membeli air dari Kerajaan
sesebuah negara. Malaysia.
3. Menjamin kedaulatan sesebuah negara.
E 2. Percambahan senjata nuklear.
4. Cth: hubungan antara Malaysia dengan China 3. Pembangunan ekonomi.
(kuasa besar, yg dpt lindungi Malaysia) S 4. Keganasan berbentuk terorisme dapat diatasi.
5. Dpt menjalinkan hubungan diplomatik Cth: Kerajaan Malaysia telah menentang dasar
6. Cth: Malaysia jalinkan hubungan dgn kerajaan A Aparteid sehinggalah dasar ini dibubarkan di
Thailand demi menjaga kepentingan ekonomi. Afrika Selatan.
N 5. Jenayah beroganisasi dapat diatasi.
6. Keselamatn manusia dan hak asasi manusia
dpt dipertahanakan.

Anda mungkin juga menyukai