Anda di halaman 1dari 18

KESALAHAN UMUM

PENGGUNAAN KATA
Menunjukkan bilangan
1. K.Bil. + KN banyak
*Ramai murid-murid
*Banyak barang-barang

2. KN tidak perlu digandakan Menunjukkan bilangan


banyak

*Para-para hadirin sekalian


*Warganegara-warganegara Malaysia
3. ‘apa’ dan ‘di mana’ tidak boleh digunakan
dalam ayat penyata
*Apa yang penting bagi seorang pelajar
adalah untuk belajar bersungguh-sungguh.
*Apa yang akan kita buat pada hari ini
adalah untuk membersihkan bilik tutorial ini.

4. *ianya
opsye
n
5. FN + (K.Pemeri [ialah]) + FN
*Bapanya adalah ketua polis di negeri Selangor.
Bapanya (ialah) ketua polis di negeri Selangor.
opsye
n
6. FN + (K.Pemeri [adalah]) + FA / FSN
*Pelajar tersebut ialah dari negara Singapura.
*Bab ini sangat penting dalam peperiksaan akhir.

7. *FN + K.Pemeri [adalah / ialah] + FK


*Tuan-tuan dan puan-puan adalah dijemput ke majlis
makan malam di Hotel G.
*Adalah dimaklumkan bahawa pelajar ini telah diambil
tindakan disiplin.
* Tidak
gramatis
FRASA SENDI NAMA (FSN)
 di
 ke
 dari
 daripada

kepada + KN
 untuk
 bagi
 akan
 dan sebagainya
di + FN
1. FN yang menyebut tempat
 Keluarganya tinggal di Sabah.

2. FN yang menyebut arah


 Buku saya tercicir di dalam dewan kuliah.

3. tidak sesuai untuk FN yang menyebut masa


*Di masa itu, …
*Di ketika itu, …
pada + KN / FN
1. untuk keterangan waktu
 Kami bertolak pada awal pagi ini.
 Pada masa dulu, …

2. untuk tempat yang bukan mempunyai


pengertian geografi / ruang
 Cikgu menampal nota kuliah pada pintu
beliau.
 Pelajar-pelajar perlu memberi perhatian
pada perkara ini.
dari + KN
1. untuk menyebut tempat, arah, masan &
waktu
 Dia datang dari jauh.
 Adik rajin membuat ulangkaji dari 8.00 pagi
tadi.
ke + KN
1. untuk menyebut tempat, arah, waktu dan
masa
 Bola itu ditendang ke penjuru padang.
 Pinggan pecah apabila jatuh ke lantai.

2. untuk mengimbangi KSN “dari”


 Dari masa ke masa
 Dari semasa ke semasa
daripada

 digunakan di hadapan KN yang menyebut


asal kejadian sesuatu (manusia / benda),
perkara-perkara abstrak & unsur
perbandingan / perbezaan & menunjukkan
asal kejadian
keanggotaan. sesuatu
keanggota
an
(1) …diperbuat daripada kertas.
(2) …terdiri daripada empat ahli.
(3) …lebih cantik daripada yang lain.
perbandingan
sebagai

 digunakan di hadapan KN / FN yang menyatakan


hubungan antara FN itu dengan KK sebelumnya
dengan menggunakan perkataan “kesan”, “hasil”,
“akibat”, “bukti”, “tindak balas”, dsb.
 juga memberi makna menjadi / selaku

(1) Sebagai akibat kesalahfahaman, mereka telah


berpisah.
(2) Dia dipilih sebagai ketua kelas.keanggota
an
dalam

• sebagai KA
(1) Perigi di belakang rumahnya amat dalam.

• sebagai KSN yang digunakan di hadapan KN / FN


yang menyebut sesuatu yang abstrak
(2) Dalam hal ini, kita perlu lebih berusaha untuk
mencapai matlamat yang telah ditetapkan.

• KSN “di dalam” digunakan di hadapan KN / FN


yang menyebut sesuatu yang konkrit (mempunyai
ruang fizikal yang nyata).
(3) Dia membela ikan di dalam akuariumnya.
(4) Pelajar itu sedang menunggu ketua jabatan di
dalam bilik tamu.
untuk

• untuk menyatakan tujuan yang ada maksud KK


(1) Dia menyertai kelab sukan untuk
membuktikan kebolehan dirinya.

• digunakan di hadapan KN yang menunjukkan


kegunaan sesuatu / “bagi”
(2) Kutipan duit ini untuk mangsa-mangsa
peperangan di Pakistan.

• menyatakan maksud bahagian yang


ditentukan / diperuntukkan
(3) Duit ini untuk ibu bapa.
(4) * Duit ini bagi ibu bapa.
akan

• digunakan di hadapan KN / FN yang


menjadi pelengkap KA yang menyatakan
perasaan kasih, benci, sayang, takut dsb.
• “akan” tidak boleh disingkatkan menjadi
“-kan”

(1) Adik saya takut akan pengetua sekolah.


(2) * Adik saya takutkan pengetua sekolah.
antara

• menunjukkan perbandingan
• “antara … dengan”
• * antara … dan
(1) Antara biologi dengan kimia, subjek apakah
yang anda minati?

• “antara” diikuti oleh KN yang tidak perlu


diulangkan.
(2) Antara filem kegemaran saya adalah
“Inception”. (Ayat songsang)
(3)* Antara filem-filem …

• Kata ganda yang dapat mengikuti KSN “antara”


ialah KN yang mengalami penggandaan separa.
(4) Budak itu adalah paling cerdik antara adik-
antara

• boleh diikuti oleh K.Bil. tentu dan tidak tentu


(5) Tiada perbezaan yang ketara antara kedua-dua
anak kembar itu.
(6) Antara beberapa calon yang dicadangkan, Faizal
mendapat sokongan pelajar yang majoriti.

• boleh diikuti oleh KGN diri “mereka”, “kita” dan “-


nya”.
(7) Antara mereka yang bertanding, dia mendapat
markah yang tertinggi.

• “di antara” digunakan untuk menunjukkan


kedudukan kata arah yang ada jarak ruang fizikal
(8) Abang saya menyorok buku komiknya di antara
buku teksnya dengan buku latihannya.
oleh sebab

(1) Oleh sebab terlambat bangun, Ali lewat ke kelas.


(2) * Oleh kerana nakal, budak itu dipukul oleh
emaknya.

“oleh” – KSN
“kerana” – KSN
di mana / yang mana

(1) * USM merupakan sebuah universiti di mana


hanya pelajar yang cemerlang sahaja yang
layak mendapat tawaran ijazah.
(2) USM merupakan sebuah universiti yang
hanya menawarkan ijazah kepada pelajar
yang cemerlang sahaja.

• “di mana”, “yang mana”, “apa”, “bila” hanya


wujud dalam ayat tanya.