Anda di halaman 1dari 17

Y 

Test A+
á 
—  te ndryshoje rendi e boot-iit, F—
  te nderhyje ne ndryshoje te dhent
ne CMOS, F,F9,F—,Esc,elete etj
 e piken  nd te vendosi pssword per
Bios dhe te kontrolloje perdoresit te
pklifikr per keto ndryshie

eqi ng perdorii port dhe pisje te
ndryshe(C-ROM,USB, Wireless etj)
Flsh BIOS
á

h 
( Ups k ftesine te shpetoje kopjterin ng
she detie
W
( Ups ben te ndr shpetiin e dokentve
e te cilet po pnoje ne rste defekti
Ú  


— Rje te dhent e rendesishe


 Sigrohei qe te kei nje bck-p te driverve
ktl te sisteit
 Sigrohei qe disk, e te cilin do beje
fortiin, pnon
Beje nje liste e sw qe dhet te instloje
ps fortiit
Ú  


— Boot ng Cd/ 
 gjedhi prtition k do te beje instliin e
sisteit te ri
 ryeje procesin e fortiit dhe instliit
jeje drivert e rinj per sistein e ri qe
instl
Filloje e trnsferiin e te dhenve
 Instloje drivert
 Instloje progret
Ú  

(
p progre, direktori,
opsione qe ofrohen ng
windows, she shpejt
( Ofron kses te shpejte ne
pjeset e sisteit te shfryteziit
te dizenjr enks per
perdores profesioniste
( is kond e te
perdorshe ne Rn:

( Cd-> hp Cond Propt
( Regedit -> hp Registry Editor
( dxdig -> irectX ignostic Tool
( Pbrsh -> hp Pint
( Msconfig -> hp strtp
( Mc -> hp Console
( Msinfo-> hp Syste Infortion
( Shtdown ±t —-> fik PC per — sek
( Clc -> hp Clcltor

( copgt sc -> hp Copter Mngeent
( Appwiz cpl-> hp Add or Reove Progrs
( Msys cpl-> hp Sond Settings
( Services sc -> hp Services
( Etj etj
Y   
Y

( rijii, eertiin dhe fshirjene nje direktorie


( rijii, editiin dhe fshirjen e nje file
( Cktiin e tribteve dhe heqjen tyre per nje file
te cktr
( opjiin e nje file/direktorie ne nje vendodhje
cfrdo te sisteit te operiit
( Ben te ndr thyerje e WinLock(sw qe
perdoret per te bllokr folder dhe per ti bere
t jo te kseseshe)
Y

( Fikjen dhe restrt te sistein dke cktr dhe


kohen
( Anlli te kondes se fikjes
( Forti te nje prticioni
( Shfq nje pee te plote te te gjithe fileve qe
ndodhen ne siste
( Shfq perbjtjen e nje dokenti txt
( ontrollon lidhjen e rrjetit
Y
( kdir
( Fort
( Rdir
( Tree
( Type
( Shtdown
( Ping
( Rene
( IP dress
( Sbnet sk
( eflt gtewy

( Prefered dns server


( Alterntive dns server
 
— Pssword Windows (Esy)

 Pssword Bios (Interedite)

 Pssword SYSTEM!!! (
rd)