Anda di halaman 1dari 8

ISL KEKUATAN DAN

KELEMAHAN KBSR DI
MALAYSIA
KEKUATAN KBSR
Murid dapat menggunakan kemahiran bahasa
dan matematik untuk berfikir dan berkomunikasi
dan menyelesaikan masalah.

Murid
dapat berfikir secara logik serta
memahami isu-isu kemasyarakatan dan negara
 Peluang-peluang juga disediakan untuk
murid-murid mengembangkan potensi,
bakat, minat dan daya kreatif mereka
melalui muzik, lukisan dan penulisan.

 Murid-muriddapat menguasai bahasa


melayu selaras dengan kedudukannya
sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa
rasmi negara kita.
 Menguasai kemahiran asas berbahasa
iaitu bertutur, membaca dan menulis
dalam bahasa pengantar sekolah
berkenaan.

 Menguasaikemahiran berfikir dan


kemahiran belajar.

 Menguasai kemahiran saintifik dan


teknikal
 Menimbailmu pengetahuan dan berikhtiar
untuk meluaskannya.

 Mengukuhkan asas keimanan,


mengerjakan amal ibadat dan
mengamalkan akhlak mulia.

 Mengamalkan sikap dan perlakuan yang


berpandukan nilai murni dan
mengamalkannya dalam kehidupan
seharian
 Pelaksanaan KBSR yang sempurna dapat
memenuhi hasrat FPK ke arah penghasilan
individu yang berkembang secara
menyeluruh dan seimbang dari segi JERI.

 Proses
pelaksanaan yang bermula dengan
tahun1 hingga tahun 6 amat komprehensif
dan mengambil kira segala aspek proses
P&P dalam dan luar bilik darjah termasuk
penyampaian ilmu dan kemahiran serta
pemupukan nilai merentasi kurikulum.
KELEMAHAN KBSR
Beberapa prinsip KBSR tidak dilaksanakan
dengan berkesan dalam proses P&P. Ini
mengakibatkan kesepaduan pengetahuan,
kemahiran dan nilai tidak tercapai sepenuhnya
melalui proses P&P di bilik darjah.
Antara faktor yang mendorong kepada perkara ini
ialah fokus berlebihan untuk mencapai gred
kelulusan A dalam peperiksaan. Maka kebanyakan
proses P&P yang berlaku di bilik darjah lebih
berupa proses menyediakan pelajar untuk
peperiksaan, bukannya bersifat menyampaikan
ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai yang perlu
seperti mana dituntut oleh kurikulum mata pelajaran
tersebut.

Inisecara langsung mengurangkan keberkesanan


usaha ke arah membangunkan insan yang berilmu
pengetahuan, berketrampilan, berdaya saing,
berkemahiran dan mempunyai jati diri – ciri modal
insan cemerlang yang dihasratkan

Anda mungkin juga menyukai