Ahmad Amsyar bin Abdullah Muhammad Adib bin Misslani Pusparajan A/L Thiagarajan

Interaksi Antara Tamadun
PENGENALAN ‡ Proses interaksi bermula dengan proses pembudayaan yang mengintegrasikan masyarakat berbilang ras atau etnik. ‡ Melalui proses interaksi antara budaya, maka terbentuk interaksi peringkat tamadun. ‡ Perdagangan memainkan peranan yang penting dalam proses interaksi antara tamadun.

‡ Rekod sejarah China, berlaku melalui hubungan perdagangan seawal kurun ke-2 S.M. ‡ Jalan Sutera yang menjadi laluan para pedagang saluran interaksi. ‡ Selain daripada barang dagangan, agama Buddha merupakan komoditi terpenting yang dibawa ke China. ‡ Pada kurun ke-2, telah berlaku pertembungan di antara tamadun Cina dan tamadun India di rantau Asia Tenggara melalui aktiviti perdagangan.

Penyebaran Agama Buddha

Kesan interaksi
Bahasa, Kesusasteraan dan Kesenian Sains dan Teknologi

‡ Dibawa masuk ke China kurun pertama masihi ‡ Maharaja hantar wakil ke India untuk fahami & mendalami ajaran. ‡ Disesuaikan dgn tradisi budaya masyarakat Cina; doktrin Daoisme & Konfusianisme . ‡ Sami dari China menetap di India & pelajari kitab Buddha (bahasa Sanskrit & Pali). ‡ Berjaya menyusun doktrin Buddha dalam satu koleksi (Tripitaka).

‡ Dari China - pembuatan kertas, tembikar, bahan letupan, percetakan & kompas ‡ Perubatan Cina mendapat tempat dan diberi penghormatan yang tinggi di India ‡ Dari India - teknologi India menghasilkan gula daripada tebu, 60 koleksi ilmu astronomi India telah diterjemah ke bahasa Cina ahli astronomi India pernah berkhidmat di China sistem kalendar lunar Cina yang baru ‡ Karya perubatan India pula banyak diterjemah ke dalam bahasa Cina

‡ Ilmu fonetik Cina guna pengetahuan dan teknik ilmu fonetik Sanskrit - dipelajari melalui ajaran Buddhisme ‡ Kitab Buddha juga telah membekalkan bahan untuk panduan dan rujukan kepada kesusasteraan Cina- perbendaharaan kata, tema, gaya dan genre. ‡ Seni muzik India alat muzik Cina yg berasal dari India :- pipa dan konghou

INTERAKSI TAMADUN MELAYU & TAMADUN INDIA 

 

Bermula pada awal abad ke-3 sm Bahan bertulis dari India-disebut sebagai Malayadvipa(semenanjung Malaysia) Tujuan kedatangan pedagang India ke Tanah Melayu bagi mendapatkan emas Tanah Melayu-Suvarnabhumi(tanah emas)

Penyebaran agama

Sistem pemerintahan

Kesan-kesan interaksi antara Tamadun Melayu dan Tamadun India

Struktur masyarakat

Adat resam dan budaya

Bahasa dan kesusateraan

Penyebaran Agama

Adat resam dan budaya 
Kedatangan agama Hindu pengaruhi kehidupan seharian dan adat resam masyarakat Melayu:amalan jampi & mentera Amalan adat di kalangan masyarakat Melayu seperti melenggang perut, bertindik telinga, bersanding dan berinai, mencecah garam dan menjejak kaki ke bumi bagi bayi, Masyarakat µIndia Chittyan¶ memperlihatkan persamaan dgn kebudayaan Melayu 

Agama Hindu dan Buddha telah diterima dan menjadi pegangan penduduk tempatan yang sebelumnya berpegang kepada kepercayaan animisme. Candi Bukit Batu Pahat di Lembah Bujang pula merupakan tinggalan pengaruh ajaran Hindu kerajaan Chola ketika menguasai Kedah. 

konsep ³Dewaraja´ (dlm bhs Sanskrit yang bermakna God King) konsep ketuhanan agama Hindu yg membesarkan keagungan dewa-dewi & dikaitkan dgn kedudukan serta status Raja sbg jelmaan Tuhan Upacara pertabalan - bg mengekalkan status tinggi Raja Panca Persada yg spt Gunung Mahameru, memperlihatkan pengaruh kosmologi Hindu-Buddha.

Sistem pemerintahan

Bahasa Struktur masyarakat
o Akibat pengaruh dari sistem kasta (susun lapis dalam masyarakat) terdapat pemisahan jelas golongan atasan/ bangsawan yang dianggap lebih mulia dgn golongan rakyat biasa. o Pengaruh ini telah membawa kepada munculnya masyarakat µfeudal¶ dalam kehidupan masyarakat Melayu 
Pengaruh bahasa Sanskit Penemuan Batu Bersurat Kedukan Bukit (683 M), Batu Bersurat Talang Tuwo (684 M), Batu Bersurat Kota Kapur (686 M) dan Batu Bersurat Karang Berahi (692 M) buktikan pengaruh bhs Saskrit dlm bhs Melayu kuno yg digunakan ketika itu Batu Bersurat Terengganu, selain drp perkataan Arab, turut ditemui 29 perkataan dari bahasa Sanskrit Pengaruh Dari Bahasa Sanskrit(Perbandingan Bahasa Melayu Lama dan Baru) Bhakti = bakti Bhumi = bumi Dosa = dosa Drohaka = derhaka Maharddhika = merdeka Prakara = perkara Rupa = rupa Samicra = mesra Tathapi = tetapi Vela = bila

kesusasteraan 
Kesusasteraan Sanskrit seperti Epik Ramayana & Mahabharata Hikayat Seri Rama dpt inspirasi drp E.Ramayana Epik Mahabharata diberi wajah tempatan - Hikayat Pendawa Lima, H.Pandawa, H.Panda Delima & H.Sang Boma Karya sastera Melayu tradisional pentingkan aspek kesenian, keromantisan, keagungan rajaraja & menyelitkan unsur epik & mitos Turut diadaptasikan dlm wayang kulit

Interaksi antaraTamadun China & Tamadun Jepun 
Berlaku secara aman. Asimilasi Tamadun China dalam Tamadun Jepun telah diperkukuhkan identiti oleh Tamadun Jepun.

Kesan

agama dan tulisan

Perkembangan intelektual dan kesusasteraan. 
  Upacara seperti upacara minum teh dan seni taman. Struktur pembinaan bandar. Ajaran falsafah Konfusianisme seperti penekanan kepada institusi keluarga. Konsep mandat dari Syurga telah memperkukuhkan kedudukan Maharaja Jepun yang dipercayai berasal daripada keturunan Dewi Amaterasu. Sistem pemerintahan berpusat 

Agama Buddha diperkembangka n dalam Tamadun Jepun. (Agama Shinto) 

Tulisan Cina menjadi asas kepada pembentukan tulisan Jepun. (Hiragama Kalakana) 

INTERAKSI TAMADUN MELAYU TAMADUN INDIA
‡ Bermula seawal abad ke-3 SM ‡ Bahan bertulis dari India - ada menyebut tentang Malayadvipa (Semenanjung Melayu) ‡ Tujuan utama kedatangan para pedagang dari India ke Tanah Melayu ialah bagi dapatkan emas ‡ Suvarnabhumi (tanah emas) gelaran diberi kepada Tanah Melayu

KESAN-KESAN INTERAKSI
1) 2) 3) 4) 5) 6) Penyebaran Agama Sistem Pemerintahan Struktur Masyarakat Adat Resam dan Budaya Bahasa Kesusasteraan

PENYEBARAN AGAMA
‡ Agama Hindu dan Buddha telah diterima dan menjadi pegangan penduduk tempatan ‡ Sebelum ini mereka berpegang kepada kepercayaan animisme. Contoh : Candi Bukit Batu Pahat di Lembah Bujang pula merupakan tinggalan pengaruh ajaran Hindu kerajaan Chola ketika menguasai Kedah.

SISTEM PEMERINTAHAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.