Anda di halaman 1dari 14

Model Disiplin

Asertif Canter
Model Disiplin Asertif Canter
• Lee and Marlene Canter menubuhkan Canter & Associates pada
tahun 1976.

• Berasaskan peneguhan terhadap tingkah laku yang diingini dan


penerimaan murid terhadap akibat daripada tingkah laku yang
ditunjukkan.

• Guru mempunyai hak untuk menentukan peraturan yang ditetapkan.

• menyerupai Model Tingkah Laku Skinner


 Lebih menekankan penetapan dan penguatkuasaan peraturan
 Memastikan murid mematuhi peraturan dengan tegas
Model Disiplin Asertif Canter

Melibatkan ganjaran Berperanan sebagai Murid memilih untuk


dan dendaan pendekatan bertingkah laku

Konsep utama :
Guru membimbing murid
supaya menunjukkan tingkah  Guru mempunyai hak  Murid mempunyai hak
laku yang diingini untuk mengajar secara untuk belajar dalam
profesional dan tanpa keadaan yang selamat
gangguan dan tenang
Gaya Respon Guru

Agresif Asertif
Tidak
Asertif
Guru yang Agresif

 Guru yang garang, kasar, tidak mesra, tidak bertimbang rasa dan sering mengaggap murid
sebagai musuh.
 Mereka berpendapat untuk mengekalkan dan menguruskan aktiviti bilik darjah, mereka
berkuasa dalam menetapkan peraturan dan tidak perlu bertolak ansur dengan murid.
 Guru hanya memberi arahan dan murid-murid perlu ikut dan patuh arahan tanpa bantahan.
 Ekspresi muka mereka sentiasa serius dan tegas.
 Contoh arahan tegas dan keras : ‘Duduk”, “Dengar sini” dan ‘Diam’.
 Kesan : Membuatkan murid berasa terancam dan takut serta menghilangkan minat murid
untuk belajar.
Guru yang Tidak Asertif

 Guru yang menggunakan pendekatan yang pasif terhadap murid.


 Guru jenis ini gagal membantu murid-murid untuk membuat jangkaan tingkah laku yang diingini dan tidak konsisten
dalam menangani tingkah laku murid.
 Guru yang tidak asertif ini juga membenarkan suatu tingkah laku yang ditunjukkan di dalam bilik darjah tetapi pada
masa yang lain mereka memarahi murid yang melakukan tingkah laku tersebut.
 Contohnya: Menggunakan frasa-frasa seperti ‘Tolonglah berkelakuan elok sikit’ atau ‘Berapa kali cikgu nak cakap,
tolong diam’.
 Mereka kelihatan kelam-kabut, tidak konsisten, tidak tegas dan sampai suatu masa murid tidak mengahormati guru
jenis ini.
 Kadangkala guru jenis ini akan berputus asa dan tiba-tiba menjadi terlampau garang dengan murid, hal ini akan
menyebabkan murid keliru dengan jangkaan dan tindakan guru.
 Kesan : Aktiviti PdP gagal dan tidak mencapai objektif yang disasarkan.
Guru yang Asertif

Guru yang asertif, sering membina


hubungan saling mempercayai dengan
Guru yang jelas, yakin dan menyatakan
murid dan membimbing murid cara
jangkaan dan arahan yang konsisten
menunjukkan tingkah laku yang
dengan tegas.
menggalakkan kerjasama antara guru
dan murid.
Guru akan menyatakan dengan
Canter berpendapat pendekatan
Guru yang mengamalkan jelas kemahuan mereka terhadap
yang terbaik untuk menguruskan
pendekatan asertif dapat tingkah laku murid dan
disiplin bilik darjah adalah
mengetahui perkara yang menyokong tindakan-tindakan
dengan menggunakan
diingini oleh murid-murid. mereka dengan perlakuan yang
pendekatan asertif.
boleh diterima oleh murid.

Murid-murid juga diberitahu


Contohnya : rutin dan peraturan perasaan guru jika mereka
bilik darjah ditetapkan dengan jelas mematuhi atau melanggar
dan diterangkan kepada murid- peraturan tersebut. Murid-murid
murid tentang kepentingan rutin dan diterangkan akibat yang
peraturan itu. munasabah sekiranya mereka
melanggar peraturan.
Guru yang asertif akan membantu murid- Mereka dapat mengenal pasti peraturan-
muridnya untuk memahami bentuk tingkah peraturan yang perlu dipatuhi oleh murid-
laku yang dapat membawa kejayaan dan murid dan pada masa yang sama
tingkah laku yang menyusahkan dan ke mengambil berat dan berlaku adil terhadap
arah kegagalan. semua murid.

Mereka memberikan arahan


dengan jelas dan tegas.
JENIS GANJARAN
FIZIKAL
SOSIAL
HAK ASASI MURID
BANTUAN
PERSEKITA

01 02
GURU
-Mengurangkan tingkahlaku
RAN yang kurang wajar
Yang membekalkan
ke arah pembelajaran
-Menyokong tingkahlaku
yang optimum yang wajar

03 04
MAKLUMAN HAK
JELAS MEMILIH
 tentang konsekuan Diberikan pilihan
untuk bertingkahlaku
bagi tingkahlaku wajar atau tidak wajar
yang baik dan jahat
TANGGUNGJAWAB GURU

PERSEKITA PENYATAAN

01 RAN persekitaran
Kekalkan
pembelajaran yang
optimum
02 JELAShak dan
Pastikan
tanggungjawab murid
disokong dengan satu pelan
disiplin yang menyatakan
jangkaan dengan jelas

03 04
ADIL DAN STUDENT
TEGAS
Aplikasikan FIRST
 Pertimbangkan
konsekuen secara kepentingan murid
konsisten setiap masa
Langkah-langkah Penerangan Pelan Pengurusan Disiplin
1 Menerangkan 2 peraturan-peraturan
Menerangkan cara 3
sebab peraturan- Menyemak
peraturan tersebut tersebut kefahaman murid
diperlukan dilaksanakan

4 Menerangkan
5 6
Menerangkan sebab Menjelaskan cara
tentang ganjaran tindakan pembetulan tindakan
yang diperolehi dikenakan kepada murid pembetulan
bagi murid yang yang melanggar peraturan dikenakan
patuh

7
Menyemak semula
kefahaman murid
Penilaian Model Disiplin Canter

Kekuatan Kelemahan
• Memanfaatkan guru terutamanya • Keberkesanan program disiplin Authoritarian:
berpegang teguh
kepada guru permulaan. tidak boleh dinilai dari segi sepenuhnya kepada
peraturan dan
• Merupakan tindakan ke atas kemampuan murid mencegah undang-undang

tingkah laku murid bukan pada daripada melakukan tingkah laku.


wataknya. • Mewujudkan persekitaran yang
bersifat authoritarian.

Anda mungkin juga menyukai