Anda di halaman 1dari 22

FITRAH KEJADIAN

MANUSIA

AHMAD AMSYAR BIN ABDULLAH


MUHAMMAD SYAZRIN BIN ZAINI
PUSPARAJAN A/L THIAGARAJAN
FITRAH MANUSIA
• Perkataan fitrah berasal dari Bahasa Arab yang bererti
sifat, asal kejadian,kesucian, bakat atau tabiat.
• Aa Gym (2005) – fitrah sebagai tabiat yang suci dan asli
yang dibawa manusia sejak lahir, dan belum pernah
disentuh atau diubah.
• Fitrah merupakan:
– sesuatu pemberian atau anugerah yang diberikan oleh Tuhan
kepada manusia sama ada dalam bentuk fizikal atau mental.
– Suatu ketetapan Tuhan sejak manusia itu belum dilahirkan,
yang merangkumi aspek potensi, bakat semula jadi, keupayaan
mental dan fizikal.
Fitrah Kejadian Manusia Mengikut Perspektif
Agama
Islam Hindu

Kristian

Buddha
Fitrah Kejadian Manusia Mengikut Islam

• Manusia diciptakan dengan sebaik-baik ciptaan dan dianugerahkan akal


yang membezakan kejadian manusia dengan kajadian makhluk-makhluk
yang lain.
• Ragib Al Isfahami : fitrah merujuk kepada kekuatan manusia untuk
mengetahui agama yang benar dan Tuhan yang menciptakan.
• Al Ghazali : setiap insan wajib mengenali ALLAH yang merupakan fitrah
manusia dalam usaha mengenali diri untuk menjadi insan yang
bertaqwa. Unsur roh dan jasad amat berkait dengan keperluan manusia.
• Dalam Al-Quran ada menyatakan manusia berasal daripada tanah, iaitu
dalam surah Ar Rahman ayat 14, surah Al Hijr ayat 28 dan 29, surah As
Sajadah ayat 7,surah Ash Shaffaat ayat 11 dan surah Al Imran ayat 59.
Peringkat
S a r i p a ti
Ta n a h
( ‫سـالـلةـ مـن‬
‫) طيـن‬

Peringkat
Peringkat Ta n a h
Peniupan Melakat
Roh
‫) ) طيـنـ الزـب‬

Peringkat
Peringkat
Ta n a h
Ta n a h
Berbau
Keras
‫مءـ‬
‫حـا‬
‫صـل‬
‫لاـصلـ ا‬ ))
‫مـسنوــن‬ )
Fitrah Kejadian Manusia Mengikut
Kristian
• Secara umum proses kejadian makhluk
sebagaimana yang dihuraikan di dalam Kitab
Genesis merangkumi 6 hari.
• Huraian mengenai proses ini terdapat di dalam
Kitab Genesis iaitu di dalam chapter 1 – 2.
• Proses ini dapat dibahagikan kepada dua aspek
iaitu dari segi fizikal dan spiritual. Terdapat dalam
satu ayat iaitu di dalam Genesis (2 : 7).
Makhluk di darat dan di
Siang
laut

Air Makhluk berkepak

Tumbuhan,matahari,bula
n dan bintang manusia
KEJADIAN MANUSIA DARI PERSPEKTIF
AGAMA BUDDHA
bumi ini terdiri dari air dan gelap
gelita. Segala makhluk tidak dapat
Aganna Sutta, Digha Nikaya, jantan betinanya, dibezakan namun,
Sutta Pitaka, Tipitaka semuanya memiliki tubuh yang
bercahaya dan hidup melayang-
layang di angkasa.

Setelah melalui proses dalam jangka waktu yang sangat lama, tanah
dengan sarinya telah muncul dari dalam air dan rasanya seperti
madu. Segala makhluk yang tamak dan serakah mula menduduki bumi,
dan semuanya tergiur kepada sari tersebut.  Akibat kelakuan para
makhluk tersebut, maka cahaya tubuh mereka telah lenyap dan terus
menghilang, dan timbullah matahari, bulan dan bintang. Setelah sekian
masa yang sangat lama, tubuh para makhluk menjadi padat dan
bentuknya ada yang indah dan ada yang hodoh sesuai dengan acuan sari
tanah yang mereka makan.
AJARAN BUDDHA MENGENAI MANUSIA

1. Kehidupan ini adalah suatu penderitaan - Kelahiran, menjadi tua, penyakit, mati, perpisahan, kehadiran yang
dibenci, perpisahan, tidak memperolehi yang dikehendaki dan lain-lain.
2. Penderitaan berpunca kemahuan dan hawa nafsu manusia
3. Memusnahkan penderitaan adalah dengan melenyapkan perasaan dan menghilangkan nafsu serta kemahuan,
melemparkannya jauh-jauh dan mengikisnya dari kita.
4. Hukum Karma: Nasib manusia sekarang ini ditentukan oleh perbuatan-perbuatannya dimasa kehidupan yang lalu.
5. Tujuan hidup adalah berjuang dan beramal untuk mencapai nirwana iaitu musnahnya semua nafsu dan kehendak.
Tidak ada lagi karma yang menyebabkan kelahiran kembali setelah tercapai nirwana.
KEJADIAN MANUSIA DARI PERSPEKTIF
AGAMA HINDU

Menurut paradigma Hindu, alam semesta dicipta dalam


suatu proses yang sangat panjang. Pada mulanya alam ini
kosong, yang ada hanyalah Tuhan, sering disebut sebagai
zaman: “duk tan hana paran-paran an rawang an
ruwung” yang bermaksud: “ketika itu belum ada apa-apa
dan semuanya belum menentu.”

Dengan kuasa Tuhan telah mencipta unsur utama yang


disebut Purusa, iaitu roh sebagai asas yang
menghidupkan segala makhluk, sama ada makhluk yang
maujud mahupun yang mujarad. Lima jasad maujud
atau panca maha bhuta; iaitu akasa – angkasa, bayu –
angin, teja – cahaya, apah - zat cair dan pretiwi - zat
padat .
creator

Kelima-lima unsur alam ini pada mulanya masih dalam bentuk Paramanu
atom. Gabungan kelima-lima unsur ini telah menghasilkan wujud baru
yang disebut Brahmanda, iaitu segala planet dan bintang sebagai
sebahagian dari isi alam semesta. Brahmanda maknanya benda bulat
berbentuk telur ciptaan Brahman.
preserver

Setelah alam semesta tercipta barulah Tuhan mencipta isinya, seperti


haiwan, tumbuhan dan manusia.Proses penciptaan manusia adalah
sari dari panca maha bhuta, iaitu enam jenis rasa, seperti manis,
pahit, masin, masam, pedas dan kelat. Semua unsur ini telah berpadu
dengan unsur lain, iaitu cita, budi, ahangkara, dasendria, panca
destroyer tanmatra dan panca maha bhuta. Sebatian kesemua unsur ini telah
menghasilkan dua unsur benih kehidupan, iaitu sukla - benih lelaki
dan swanita - benih perempuan.  Yang demikian, maka terciptalah
manusia.
AJARAN HINDU MENGENAI
MANUSIA
1. Kelahiran dan penghidupan manusia di dunia dianggap sebagai
malapetaka dan penderitaan.
2. Falsafah Wedata: Manusia akan terlepas dari penderitaan ini apabila
insaf sedalam-dalamnya bahawa jiwanya sebahagian dari Tuhan dan
akhirnya jiwa manusia itu akan mati, rohnya tidak lagi dilahirkan semula
bahkan bersatu dengan Tuhan.
3. Falsafah Sangkya: Manusia akan terlepas dari penderitaan apabila insaf
bahawa jiwanya tidak bersangkut-paut dengan benda. Cita-cita tertinggi
manusia adalah berpisah selama-lamanya dari benda (material).
4. Manusia dibahagikan mengikut kasta (Brahmin, Ksyatria, Vasya dan
Syudra).
5. Kasta adalah berkaitan dengan Hukum Karma dan Kelahiran Semula.
Fitrah Kejadian Manusia Dari
Perspektif Biologi

BAKA PERSEKITARAN
Perspektif Biologi

Manusia mempunyai keunikan


tersendiri.
Meliputi seluruh bidang kehidupan.
Asas-asas genetik seperti baka dan
faktor persekitaran.
Membawa kepada pembentukan
personaliti dan tingkah laku seseorang.
Baka
Mempengaruhi perbezaan individu daripada
aspek:
• Tahap kecerdasan seseorang
Mental

• Warna rambut, mata, kulit


Fizikal

• Kawalan emosi
Emosi
Persekitaran

I. Latar belakang keluarga


– Mendidik dan mengasuh anak-anak dengan
betul.
II. Pengaruh rakan sebaya
– Perkembangan intelek dan potensi diri individu.
III. Kebudayaan dan kepercayaan komuniti
– Menyumbang kepada pembentukan falsafah
hidup yang berbeza.
– Perbezaan cara hidup.
IV. Sumber Teknologi
– Menyumbang kepada perbezaan individu.
– Yang diperolehi dari media.
V. Guru dan sekolah
– Melahirkan pelajar yang berilmu,
berketrampilan, berahklak mulia dan
bertanggungjawab.
IMPLIKASI FITRAH KEJADIAN MANUSIA TERHADAP
PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.

1
Pendidikan dilihat sebagai suatu ruang yang menyediakan
pelbagai peluang untuk memperkembang segala potensi yang
ada dalam diri seseorang individu.

2
Persekitaran pembelajaran yang berkesan akan mempengaruhi
keupayaan seseorang untuk memahami dan bertindak balas dendam
proses pengajaran dan pembelajaran.

3
Guru berperanan dalam membantu kanak-kanak menyerlah potensi
yang terpendam. Sifat-sifat yang ada dalam diri kanak-kanak seperti
sifat ingin tahu,keterbukaan,daya cipta dan kebolehan menyelesaikan
masalah perlulah ditingkatkan,supaya dapat membantu kanak-kanak
menyedari kebolehan diri.
Guru juga perlu menyediakan pelbagai aktivit kognitif yang dapat
mengilap potensi intelek kanak-kanak. Contohnya ; dalam
menyelesaikan masalah Matematik Tahun 1,kemahiran mengira
menggunakan objek dapat menggembangkan potensi pelajar untuk
berfikir secara logik.

Pelbagaikan kaedah pengajaran dan aktiviti pembelajaran selaras


dengan gaya pembelajaran pelajar. Guru perlu merangsang
pelajar untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran
dengan mewujudkan iklim bilik darjah yang kondusif dan
menarik

Aktiviti ko-kurikulum di sekolah seperti pasukan berunifom,


menbantu para pelajar menggembangkan potensi dari segi
bakat,sahsiah dan emosi yang baik.
Guru perlu memperkukuhkan kekuatan dalaman murid. Contohnya ;
kesediaan dan kesungguhan murid dalam melaksanakan tugasan atau
menjawab soalan.
Hargai setiap komitmen yang diberi oleh murid kerana ini akan
merangsang mereka untuk terus belajar dan berusaha.

Aspirasi sekolah yang turut menekankan kepada kecemerlangan


sukan, turut membantu murid-murid berpeluang mempamerkan
potensi jasmani. Ini bermakna, murid-murid berpeluang
mempamerkan kemahiran psikomotor yang ada dalam diri mereka.
Misalnya ; murid-murid berupaya mengawal bola di dalam
gelanggang.
TERIMA
KASIH

Anda mungkin juga menyukai