Anda di halaman 1dari 23

Kesihatan Mental Dari

Perspektif Islam
PERSPEKTIF
PERBINCANGAN :

i) Sifat Semulajadi
Manusia
ii) Dorongan Tingkahlaku
iii) Penyakit Mental
Sifat Semulajadi Manusia
Imam Al-Ghazali :

 Manusia adalah makhluk ciptaan


Allah S.W.T ( al-Insan, al-Ins, an-
Nas, al-ashar).

 Manusia dicipta daripada dua unsur


:
i) Material (jasmani)
ii) Spiritual (roh)
Sifat Semulajadi Manusia
Menurut Imam Al-Ghazali dalam
kitabnya ; Kimia Kebahagian
menerangkan:

“Sebahagian sifat manusia adalah bersifat


kebinatangan, sebahagian pula bersifat
kesyaitanan dan bakinya bersifat kemalaikatan.
Tugas binatang adalah makan, tidur, berkelahi.
Tugas syaitan menyesatkan manusia,
Tugas malaikat pula hanya sujud kepada Allah
S.W.T.”
Sifat Semulajadi Manusia
Imam Al-Ghazali ;

 Unsur Jasmani/fizikal

 Unsur Roh
Mustafa mohamed al-jiasi :
i. roh tabii – kejadian wap /gas
yang keluar dari hati kasar /
jantung yang berisi darah.
ii. nyawa
Sifat Semulajadi Manusia
 Fungsi Roh;

i. Kalbu – menerima hidayah dan


penerangan intuitif.
ii. Nafsu – mengurus dan
mentadbir tubuh; membekal
daya pendorong (id)
iii.Akal – proses persepsi,
pemahaman dan pembinaan
ilmu.
iv.Rohani – entiti abstrak yang
membezakan manusia
Sifat Semulajadi Manusia
Personaliti Manusia

 Imam Al- Ghazali ; manusia


dipengaruhi oleh nafsu, akal, roh,
hati, hidayah, tarbiah dan ibadat.

 Carl Rogers ; manusia bersifat


rasional, berinteraksi, bebas
menuju matlamat hidupnya.
dipergaruhi oleh konsep kendiri.
Dorongan Tingkahlaku
Faktor-faktor yang
mempergaruhi

 Imam Al-Ghazali dalam kitabnya;


Bimbingan Mukmin :
i) Hati (al-qalb).
ii) Nafsu (an-nafs).
iii) Akal (an-naql)
Dorongan Tingkahlaku
Faktor-faktor yang
mempergaruhi
 Imam Al-Ghazali dalam bukunya;
Bimbingan Mukmin mentakrifkan
hati :
i) segumpal daging yang
berbentuk bulat dan panjang
yang terletak di bahagian dada
sebelah kiri .
ii) sesuatu yang halus dan suci
bersifat ketuhanan dan
Dorongan Tingkahlaku
Faktor-faktor yang
mempergaruhi

 Imam Al-Ghazali dalam bukunya;


Bimbingan Mukmin mentakrifkan
hati :
i) segumpal daging yang erbentuk
bulat dan panjang yang terletak di
bahagian dada sebelah kiri .
ii) sesuatu yang halus dan suci
Penyakit Mental
Wan Hussain (1995) ; “jiwa manusia
tidak terlepas dari penyakit dan ia lebih
merbahaya penyakit jasad.”
 Antara penyakit jiwa yang biasa dialami;
 Kebimbingan atau takut .
 Takut miskin
 Takut mati
 Dukacita
 Takut akan manusia
 Takut akan bencana alam
 Pergolakan jiwa
Penyakit Mental Dari Perspektif Barat

 Carl Rogers ; manusia/organisma yang


sihat adalah organisma yang menuju ke
arah penyempurnaan kendiri .
 Sejak lahir lagi manusia telah cuba
memenuhi dan bergerak kehadapan jika
suasana positif disediakan.
 Manusia yang dapat berfungsi
sepenuhnya dan ia merupakan lambang
kesempurnaan organisma manusia.
Penyakit Mental Dari Perspektif Islam

 Menurut Imam Al-Ghazali ;


Kesempurnaan Kendiri ialah manusia
yang mengutamakan iman dari nafsunya.
 Jiwa sentiasa melanggar perintah dan
ingkar untuk menjadi hamba Allah SWT
yang taat.
“Maka ingatkanlah (orang yang lalai), kerana
Sesungguhnya peringatan itu mendatangkan
faedah kepada orang-orang Yang beriman.”
(Al-Dzariat : 55)
Penyakit Mental Dari Perspektif Islam

 Manusia yang sempurna ialah


manusia yang boleh mengawal
anggotanya :

1. mata 2. telinga
3. lidah 4. perut
5. kemaluan 6. tangan
7. kaki
Penyakit Mental Dari Perspektif Islam

 Imam Al-Ghazali menyatakan Martabat


Insan Kamil bergantung kepada ;

1. Berdukacita kerana Allah - tidak dapat


menyempurnakan hak Allah.

2. Kasih hanya kerana Allah – tiada lain yang


disanjung melaiankan Allah SWT.

3. Jaganya hanya untuk urusan yang diredai.

4. Tidurnya kerana Allah – bukan keletihan


membuat kemungkaran / kemaksiatan.
Penyakit Mental Dari Perspektif Islam

5. Kerja hanya mencari keredaan Allah.

6. Pertuturannaya tidak lekang menyebut


kebesaran Allah SWT.

7. Fikirannya hanya tertumpu mencari kerdaan


Allah SWT.
Penyakit Mental Dari Perspektif Islam

Manusia yang berfungsi Sepenuhnya;


 Ada tiga perkara pokok yang perlu di hayati ;

1. Akidah – kepercayaan kepada Allah.


a) Tauhid rububiah
- yakin Allah sahaja yang mentadbir,
menguasai, memiliki, menentukan segalanya.
b) Tauhid sifat wal Asma
Hassan Langulung(1990) manusia yang tidak
berfungsi ialah gagal menghayati sifat-sifat
Allah.

.
Penyakit Mental Dari Perspektif Islam

c) Tauhid Uluhiyyah
- Hanya Allah sahaja yang layak disembah.

“Dan sesiapa Yang mencari ugama selain


ugama Islam, maka tidak akan diterima
daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak
dari orang-orang Yang rugi.”

( Al-Imran : 85 )
Penyakit Mental Dari Perspektif Islam

Manusia yang berfungsi Sepenuhnya;


2. Syariah – Aturan Allah SWT untuk menyatukan
hubungan antara manusia dengan manusia, manusia
dengan dirinya dan manusia dengan alam.

Wan Halim (1992) ketiga-tiga hubungan ini penting


bagi melahirkan insan yang berfungsi sepenuhnya.

-Ketiga-tiga hubungan ini tidak akan terlaksana


kecuali melalui hubungan ibadat dan muamalat.
Penyakit Mental Dari Perspektif Islam

Manusia yang berfungsi Sepenuhnya;

3. Akhlak – dasar pokok terhadap pembentukan


hati nurani manusia.

a) akhlak manusia terhadap penciptanya.

b) akhlah manusia terhadap makhluk.


- makhluk bukan manusia (jin, malaikat,
haiwan dan tumbuhan)
- makhluk manusia ( keluarga, jiran tetangga)
Penyakit Mental Dari Perspektif Islam

“orang-orang Yang beriman dan tidak


mencampur adukkan iman mereka Dengan
kezaliman (syirik), mereka itulah orang-orang
Yang mendapat keamanan dan merekalah orang-
orang Yang mendapat hidayah petunjuk.”.
(Surah Al-An’am 6:82)

"(Iaitu) orang-orang Yang beriman dan tenang


tenteram hati mereka Dengan zikrullah".
ketahuilah Dengan "zikrullah" itu, tenang
tenteramlah hati manusia.”.
 (Surah Al-Ra’d 13:28)
Penyakit Mental Dari Perspektif Islam

A.A Brill, tokoh psiko-analisis;

“ Sebenarnya orang beragama itu tidak sekali-kali


menderita akibat penyakit jiwa”.

A. Toynbee menyatakan;

“ Krisis yang dialami oleh bangsa Eropah pada


zaman moden ini adalah kembali kepada asasnya ,
kepada kemiskinan rohani, dan ubat yang tunggal
bagi penderitaan ialah kembali kepada agama”.
Rumusan
Wan Hussain (1995) ; “jiwa manusia
tidak terlepas dari penyakit dan ia lebih
merbahaya penyakit jasad.”
 Antara penyakit jiwa yang biasa dialami;
 Kebimbingan atau takut .
 Takut miskin
 Takut mati
 Dukacita
 Takut akan manusia
 Takut akan bencana alam
 Pergolakan jiwa