Anda di halaman 1dari 24

m  
 

Kumpulan yang berpegang teguh dgn :-
Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW
Perkara yang dibawa oleh para sahabat
Menentang perkara-perkara bidaah
ujuan istilah Ahli sunnah wal jamaah
digunakan:-
Berlaku fitnah
Berlaku perpecahan dalam masyarakat
Membezakan daripada golongan serpihan
ð þolongan yang menyeleweng dari manhaj yang
telah dibawa oleh Rasulullah SAW yang menjadi
ikutan kepada para sahabat.
ð Antaranya:-

SYIAH QADARIAH
KHAWARIJ RAFIDAH
MU`AZILAH MUSYABIHAH
JAHMIAH MURJIAH
AL SALAFUL SOLEH

AL AI`FAH AL AHLI SUNNAH


MANSURAH

NAMA ±NAMA
LAIN BAþI AHLI
SUNNAH WAL
AL FIRQAH AL
NAJIAH JAMAAH AHLI HADIS

AHLI AL AHAR AHLI JAMAAH


AHLI SUNNAH
ð arqiyah / sirah
ð Orang yg mahir
- kaedah/cara yg dilalui atau
dan pakar dalam
diikuti sama ada baik / buruk
sesuatu bidang
ð Œ 
 
ð Pengikut bagi

 O 

satu kumpulan
 


 
 
 
  
 
 
 
   

 

 
ºHadis riwayat Bukhari)
ð Orang yang mengetahui berhubung dgn ucapan ,
kata-kata Rasulullah saw
ð Org yg dapat membezakan hadis sahih ngan
hadis Dhaif
ð IMAN HADIS - Orang yang paling fahami hadis
sgt kasih kpd orang yang mengamalkan dan benci
pada orang yang tidak melaksanakannya.
ð Al ± ijtima` = Berkumpul
ð Al- Jemaah = Nama kumpulan yg bersatu
ð Para sahabat , abien dan orang yang mengikut
mereka dengan baik dari kalangan mujtahid yang
mengikut manhaj kitab Allah dan sunnah Rasul-
Nya.
ð MANHAJ = Jalan dan cara yang diikuti ole para
sahabat, tabien dan atba` tabien.
ð Para ulama dulu dan kini menamakan al- Firqah
an Najiah salah satu nama al Sunnah

ð Syeikh Abdul al- Jailani berkata:


³ Adapun firqah al najiah itu adalah Ahl al- Sunnah
Wal Jamaah´
ºkitab al ±þhuniah m/s 85)
ð Berasal dari sabda nabi saw sebaimana yang
diriwayatkan oleh Al- Mughirah bin Shu`bah r.a:
³ Sentiasa ada dari kalangan umatku golongan
yang mempertahankan kebenaran sehingga datang
kiamat´

ð Imam Ahmad bin Hambal berkata:


³Mereka ºal tai`fah al mansurah) adalah Ahl al-
Hadith´ º Bukhari dalam fathul Bari)
ð Para ulama yang hidup sebelum kurun ke-3 :-
PARA SAHABA
Orang yang memeluk Islam
pada zaman Rasulullah dan
meninggal dunia dalam
Islam

ABBIEN
Pengikut kepada
para sahabat

ABA¶ ABIEN
Pengikut abien
ð Pengasas ± ABU HASSAN AL ASYAARI &
ABU MANSUR AL MAURIDI
ð Dipelopori oleh para sahabat
ð Berlaku pemberontakan pada akhir zaman
pemerintahan Saidina Ali r.a
ð Saling mempercayai
ð Mementingkan prinsip jemaah
ð aat kpd kebenaran
ð Al-Quran dan sunnah menjadi panduan
ð Bersikap pemaaf, lemah lembut
ð Melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar
ð Iltizam melakukan ketaatan pd Allah.
ð Mendoakan orang lain
ð idak fanatik terdapat nama, lambang, organisasi,
persatuan, dll
ð Berpegang teguh kepada Al- ð idak mencela / mengkafirkan
Quran , As- sunnah dan ijmak org yg tidak sealiran.
ulama ð idak menghukum jika terdapat
ð Komitmen terhadap sunnah bukti yang kukuh
Rasulullah saw ð Apabila terdapat pertelingkahan
ð Meyambung lidah bagi para mereka akan merujuk pada Al-
rasul & nabi Quran dan sunnah
ð Mengetahui akan hal ehwal ð Penyambung warisan nabi
Rasulullah saw mengikut kemampuan
ð Menjadi golongan yang ð Bersikap benar , jujur dan
mengambil jalan tengah dan amanah.
lurus ð Memohon pertolongan dan
ð Mencintai hadis Rasullulah petunjuk ALLAH.
seta patuh mengerjakannya ð Ahli sunnah ± majoriti umat
ð Mengambil sumber hukum yg islam.
kukuh
ð Al-Quran bukan makhluk ð Pelaku dosa besar
±kalamullah , bersifat r Muslim tetapi fasik
qadim ºlama) dan bukan ð Pengakuan karomah
baru kpd para wali dan
ð Melihat Allah kejadian luarbiasa yang
berlaku kpd mereka
ð Beriman dan
mempercayai Rasulullah, ð idak mengkafirkan
para sahabat muslim yang
melakukan maksiat
ð Iman bertambah dan
berkurang ð Qada` dan Qadar
ð Merahsiakan kebenaran & meyokong kebatilan
ð Pertahankan ijtihad yg salah serta sembunyikan
kebodohan sendiri
ð Mencela orang yang tidak sealiran
ð Jahil dan munafiq
ð Pandangan ahli bidaah kepada para mujtahid yang silap
berijtihad.- kesalahan adalah dosa
ð Finatik terhadap ideologi jemaah.
ð Mengeluarkan fatwa berlandaskan hawa nafsu.
ð Mengagungkankan kefahaman dan kepimpinan selain
dari Rasulullah saw.
Mereka yang melampaui batas dan zalim

Orang-orang musyrik dan sesat

þolongan Munafiq Zindik


ð þolongan yang melanggar sunnah melakukan
perbuatan keji dan saling bermusuhan.
ð Ijtihad yang mengelirukan dan boleh ditakwil.
ð Pelaku maksiat yang mendapat dosa besar.
ð MUSYRIK = Orang yang menyekutukan Allah
dengan sesuatu dari segi sifat ,
zat dan perbuatan ±Nya.
ð Menghalalkan apa yang diharamkan Allah.
ð idak mengakui rukun iman seperti puasa, zakat ,
haji.
ð Secara lahiriah mengucapkan syahadah tetapi
bukan dari golongan muslimin , yahudi dan
Nasrani.
ð MUNAFIK = Orang yang menzahirkan
keimanan dan menyembunyikan
kekufuran dalam hati.
ð Sebahagian yang menentang sunnah disebabkan
oleh:-
r Ijtihad yang keliru
r Kurang pengetahuan dalam ilmu agama

ð Mereka yang mengikut secara taqlid buta


r Percaya 100% pendapat guru-guru mereka tanpa
mengambil akibat dan ibrah
r idak mampu membaca Al-Quran dan As-sunnah
ð þolongan yang berpura-pura membela sunnah tetapi
adalah sebaliknya_menyalahi sunnah_

ð idakkah engkau memerhati org-org yang dikatakan


mereka ³ ahanlah tanganmuºdari berperang)
laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat´ Ketika
mereka diwajibkan berperang , tiba-tiba sebahagian
merekaºmunafik)takut kepada musuh, seperti takut
kepada Allah bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata
³ Ya tuhan kami kenapa engkau mewajibkan perang
terhadap kami ? Mengapa tidak engkau tunda kepada
kami beberapa hari lagi? Katakanlah ³ kesenangan
dunia ini hanya sedikit dan akhirat itu lebih baik dari
orang-orang yang bertakwa dan kamu tidak akan
dizalimi sedikitpun´
Surah An-Nisaº :77)
K Belajar daripada guru-guru yang diiktiraf
keilmuannya dalam bidang akidah
K Menunaikan perintah Allah dan meninggalkan
larangan-Nya.
K Mempelajari asas akidah berdasarkan kitab-kitab
ahli sunnah yang muktabarºdiiktiraf)
K Menjauhi diri dari golongan yang mengamalkan
ajaran sesat.
K Membina ketahanan diri dengan BERDOA.
ð ÿ  

   
  
    

     


   
 
   
 

    
 
 
   

  
 
 
   


! 
""

 
"
 !  

  

 
 
 #
 
 
  
   

 $
   " 

 
  %
&'(
Modul Pendidikan Islam ingkatan 5, Panitia PAI,
Sekolah Menengah Sains Seremban º SASER)
Siri Pentunjuk Akidah- ³ Beriman kepada ALLAH, Beriman
kepada Rasul dan Kitab,Beriman kepada Malaikat,
Beriman kepada Hari Akhirat & Qada`dan Qadar´, Prof.
Ahmad Izzuddin al- Bayunni, 1913-1975, Al ± Fatih
Enterprise.
³ Aqidahtul Mukmin- Pengangan Hidup Mukmin´, jilid 2,
Abu Bakar Jaabir Al-Jazaairi,1986.
³ Manhaj Aqidah AhLI Sunnah Wal Jamaah dalam
memahami Qada` dan Qadar´, Dr. Basri Bin Ibrahim Al-
Hassani Al- Azhari, Al- Hidayah Publishers, 200 .
³ Salaf Faham erdah Konsep Wali, Keramah, dan
Kasyaf´, Basri Bin Ibrahim Al- Hassani Al- Azhari, Al-
Hidayah Publishers, 2003.