Anda di halaman 1dari 31

DRAMA ASIAH

SAMIAH
KARYA JOHAN
JAAFAR
KONSEP / DEFINSI DRAMA
Asal perkataan drama dan definisi konsep menurut tokoh

• Asal perkataan Greek iaitu “dran” – bermaksud melakukan @


melakonkan & mencapai
• Aristotle- drama sebagai “aksi manusia yang ditiru”
• Pengertian drama – dihubungkan kepada 2 perkara iaitu :
1. Karya sastera yang cuba menggambarkan kehidupan atau satu
aspek kehidupan manusia dengan mengemukakan konflik melalui
aksi dan dialog para watak
2. Berhubung dengan pementasan drama itu sendiri sebagai suatu
hasil seni yang lain
2
MANA
Drama- asal daripada perkataan Yunani yang bererti
SIKANA(ABDUL
RAHMAN NAPIAH) GERAK-GERI SENI YANG MEMBAWA UNSUR-
DALAM UNSUR KEINDAHAN & KESERONOKAN
“BERKENALAN Di Yunani- Gerakan ini dihubungkan dengan tarian &
DENGAN DRAMA” nyanyian

ERTINYA : Drama merujuk kepada


Gerakan yang berisi tarian dan nyanyian,
lakonan dan yang membawa cerita nyata
atau simbolik
3
CIRI-CIRI DRAMA
Sebuah skrip yang tidak didasari
Drama merupakan prosa moden yang dihasilkan sebagai oleh konflik tidak dianggap
naskhah untuk dibaca dan dipentaskan. sebuah drama yang baik.

Naskhah drama boleh berbentuk prosa atau


puisi. Konflik ialah unsur penting dalam drama.
Konflik digerakkan oleh  watak-watak
dalam plot, elemen penting dalam
sesebuah skrip drama.

Drama terdiri daripada dialog yang •Gaya bahasa dalam sesebuah drama juga penting
disusun oleh pengarang dengan kerana ia menunjukkan latar masa dan masyarakat
watak yang diwujudkan. yang diwakilinya, sekali gus drama ini mencerminkan
sosiobudaya masyarakat yang digambarkan oleh
pengarang.
•Pemikiran dan gagasan
pengarang disampaikan
melalui dialog watak-
wataknya.
5
H-
IS BABAK
BABAK
Bahagian daripada drama atau filem yang menunjukkan

TI
perubahan peristiwa. Perubahan peristiwa ditandai dengan
BABA penggantian tokoh atau setting tempat dan waktu.Setiap

L K kali terjadi penggantian adegan tidak selalu diikuti dengan


penggantian setting.

A
H
D Bahagian daripada lakon drama. Sebuah lakonan drama
mungkin terdiri daripada satu,dua,tiga atau
A ADEGAN
berkemungkinan lebih.Dalam pementasan, batas antara
babak satu dengan babak lain ditandai dengan turunnya
L layar atau lampu penerang panggung dimatikan
sebentar.Apabila lampu dinyalakan kembali atau layar
A ditutup kembali, biasanya ada perubahan penataan

M panggung yang menggambarkan setting yang berbeza.

D
H-
IS BABAK
BABAK

TI Prolog adalah kata pendahuluan dalam lakon


drama. Prolog biasanya berisi tentang
L PROLO perkenalan tokoh-tokoh dan pemerannya,
A G konflik yang terjadi dan juga sinopsis lakon.

H
D Epilog adalah kata penutup yang mengakhiri
A EPILOG pementasan. Isinya kadang berupa kesimpulan
L atau ajaran yang bisa diambil dari tontonan
drama yang telah disajikan
A
M
D
SEJARAH PERKEMBANGAN DRAMA
3. TAHUN MENJELANG
KEMERDEKAAN

2. ZAMAN JEPUN PerkembanganPerkemban


gan agak pesat-medium
menentang penjajahan
Perkembangan drama Inggeris di TM.
ahak perlahan Lahirnya drama Tun
1. SEBELUM PD2 Pementasan drama Fatimah(1952), Keris
Lawyer Dahlan & Keris Laksamana Bentan(1954),
Laksamana Bentan 1943- Malam Kemerdekaan, Tun
Berkaitan dengan Sejarah Shaharom Husain Sri Lanang dan Si
Pertumbuhan drama Bongkok
Drama ditapis oleh Jepun
Melayu tradisional- sebelum dipentaskan-
Wayang Kulit, mesti menonjolkan
Makyung,Bangsawan,Seja semangat Asia Timur Raya
rah Purbawara & dan golongan bangsawan
Sandiwara sebagai alat propaganda

8
SEJARAH PERKEMBANGAN DRAMA

6. TAHUN 70-
AN

5.TAHUN 60-AN Lahir aliran drama absurd


Pelopornya Noordin Hassan-
Berkembang sebagai Drama Bukan Lalang Ditiup
kesinambungan tahun-tahun Angin
sebelumnya
Lahir Teater Absurd-Jebat -1973
Sandiwara bercorak sejarah
Drama Sejarah- Matinya
& kemasyarakatan,
seorang pahlawan karya Usman
Purbawara dan Realisme
Awang
muncul
Kemunculan drama Sejarah
Cth: Jeragan Budiman- Ishak
Islam
Ismail (1962)
9 Atap Genting Atap Rumbia-
• Asiah Samiah.
BABAK 1
Waktu senja
• Marga Tua duduk di bangku tepi jalan.
Terdengar nyanyian Asiah Samiah
tua.Mereka menyanyi.
• Marga Tua bermonolog sendirian-dia marah
kerana suara nyanyian itu menganggunya.
• Suara Asiah Samiah telah menganggunya
selama 15 tahun. Dalam tempoh itu, dia tidak
tenteram.
• 3 sebab dia tidak boleh menjadi gila iaitu sura
itu merasuknya, ketenteramannya diganggu
dan situasi itu telah berlarutan selama 15
tahun lamanya.
• Setiap petang, Marga Tua akan berada di
tempat itu kerana seakan ada tarikan
untuknye ke sana setiap senja.
10
• Tuan Setiawan mengarahkan Sari supaya
BABAK 2 mencari anaknya manakala Puan Suari meminta
Sari memanggil Siti Bunirah.
Beranda rumah Tuan Setiawan
Tanjung & Puan Suari Alimin • Sari memaklumkan ibunya sakit kerana terkena
polong. Dia juga memberitahu majikannya
• Perbualan antara ibu bapa Asiah Samiah. bahawa dia boleh membaca mantera dan cita-
citanya untuk menjadi seorang bomoh kerana
• Tuan Setiawan Tanjung memanggil Asiah pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang
Samiah tetapi isterinya memaklumkan bahawa popular.Dia boleh menjadi terkenal kerana
anak mereka itu keluar. semua orang akan menggunakan khidmatnya
termasuk suami yang ingin beristeri baharu.Tuan
• Tuan Setiawan Tanjung berasa bimbang akan Setiawan memaklumkan dia tidak akan
keselamatan anaknya. Dia kemudiannya menduakan Puan Suari Alimin
memanggil Sari Saribiru tetapi orang gajinya
Anas Amanda dan Asiah bergurau senda
mengatakan dia tidak mengetahui keberadaan
Tuan Setiawan dan Puan Suari Alimin
Asiah. Akibatnya dia dimarahi Tuan Setiawan
memerhatikan tingkah laku keduanya
dan menghinanya bebal(nama indah tetapi
dengan cemas serta marah
orangnya bebal).
Sari & Siti Bunirah memegang kain
• Sari Saribiru memaklumkan nama sebenar Panjang untuk melindungi Asiah dan
yang diberikan bapanya ialah Sari Seribu Anas daripada pandangan ibu bapa Asiah
tetapi Polis Benggali tersalah menulis
11
namanya.
• Asiah Samiah Tua muncul dan tertawa melihat BABAK 3
kelakuan Anas Samanda dan Asiah Samiah
yang bermain Tarik upih kelapa. Dia • Marga Tua di tepi jalan
mengibaratkan mereka berdua sebagai dia dan • Marga Tua bercakap sendirian betapa dia tidak
suaminya Marga Tua pada masa dahulu mahu mengingati kisah silamnya .
• Marga Tua memberitahu bahawa Asiah • Dia bercita-cita ingin menjadi seperti Pawang
Samiah itu memang wanita itu semasa muda. Ana yang menceritakan kisah Malim
• Asiah Samiah mengingatkan Laila Deman(Malim Dewa) atau Anggun Cik Tunggal
Anurisah(Asiah Samiah) untuk berhati-hati agar kesedihan masa lalu dapat dilupakan.
kerana datuk dan neneknya tidak menyukai • Semasa mudanya Marga Tua merupakan seorang
perbuatan cucunya itu persis dia dan suaminya yang kacak tetapi tidak sekacak dan berbudi
dahulu.Selain itu, dia turut menjelaskan Sari Bahasa seperti Anas Samanda. Marga Tua
an Siti Bunirah dimarahi oleh majikannya. mengakui Anas Samanda merupakan manusia
• Asiah Samiah menjerit mengingatkan anaknya terbaik.Dia miskin tetapi di sebalik
supaya berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam kekurangannya, dia mempunyai kelebihan yang
lubang atau parit diberikan Allah.

• Anas Samanda & Asiah Samiah tersungkur • Misa Tua bercerita tentang Misa Sigaraga yang
jatuh. Asiah Samiah tua kemudiannya mempunyai kuasa, kekayaan, kehebatan dan
menyanyi pengaruh. Kelahirannya adalah untuk menguasai
12 dan berada di atas/hadapan orang lain
• Pentas digelapkan.
• Misa Sigaraga ditakuti oleh orang lain
disebabkan kekayaan, kuasa dan pengaruh.
4. Syarikat Naddak-Anggerik Bhd akan dijual
MISA SIGARAGA masuk diikuti dan pengikut Misa Sagaraga akan
pengikutnya. Beberapa orang mencatat menguruskan hal tersebut.
sesuatu manakala yang lain memberi
laluan dan menjaga keselamatannya. 5. Bank Sedili-Japano- Belanda @ Jadam Bank
akan dijual. Pemegang saham tidak mahu
• Misa Sigaraga membeli saham syarikat- menjual sahamnya kepada orang Arab
syarikat ini manakala pemegang saham Belanda berniat
menarik diri disebabkan pengurusan buruk.
1. Mahu Membeli saham Syarikat Sawong PLC
dan akan berunding dengan pemegang 6. Toll Collection Bhd akan dijual kerana pemilik
saham terbesar syarikat itu. konsesi tidak dapat mengutip tol menyebabkan
pungutan tol diswastakan. Syarikat ini baru 2
2. Bercadang membeli saham dua pemegang bulan disenaraikan di BSKL.Pulangan yang
minority Mankulung Power Bhd ( pembekal diterima RM 3 billion setahun. Disebabkan tol
tenaga utk TNB dan salah satu pembekal akan dinaikkan, pembantu 1 Misa Sigaraga
kuasa swasta terbesar) mencadangkan agar syarikat itu dibeli.
3. Membeli saham Syarikat ETL 7. Khinzir Rearing Sdn Bhd, pengeksport
Bhd(pengeluar terbesar keluli selepas terbesar di Malaysia- diternak dalam kendang
PERWAJA & mempunyai kilang waja di berhawa dingin serta dimainkan muzik terbaik
Filipina)
13
composer terhebat dunia-Beethoven.Mozart,
• Dagingnya lebih sedap daripada daging lembu
– binatang ini makan lebih baik dari manusia
& bebas JE • Siti Bunirah mengenang kembali kesusahan yang
mereka hadapi. Mereka bernasib baik kerana
• Misa Sagaraga menyatakan kekhuatirannya diambil bekerja oleh Tuan Setiawan
tetapi disebabkan wang akan diterima, dia Tanjung.Sebelum ini mereka berdua bekerja
akhirnya bersetuju untuk membeli saham dengan orang putih di sebuah Pulau. Siti Bunirah
syarikat itu. bekerja membasuh pakaian dan membersihkan
rumah manakala Pak Leh Lak Lak menjaga
• TUAN SETIAWAN & PUAN SUARI ALIMIN tanaman majikannya.
memerhti Misa Sagaraga
• Marga Tua –Mengakui Misa Sagaraga Berjaya
kerana dia layak, Dia boleh mendapatkan apa
sahaja yang diinginkannya kerana dia kaya.
• Asiah Samiah tua menyanyi.
• Asiah Samiah muda berdiri di tengah pentas –
Siti Bunirah memberikan pesanan kepada
Asiah Samiah supaya menjaga dirinya.
• Siti Bunirah dan Pak Leh Lak Lak
menganggap
14
Asiah Samiah sebagai anak
mereka kerana mereka tiada anak.
BABAK 4
• Marga Muda menjangkakan Misa Sagaraga ada
• Marga muda duduk di bangku. Masuk Misa menawarkan ganti rugi ekoran pengambilan
Sagaraga dengan pembantunya diikuti oleh rumah bapa Anas Samanda.
pengikut-pengikutnya yang lain. Anas
Samanda berselisih dengan mereka.Dia berasa • Anas Samanda tidak berpuas hati dan
benci dengan Misa Sagaraga dan pengikutnya. mengatakan adakah semua orang harus tunduk
kepada Misa Sagaraga.
• Kebencian itu dimaklumkan kepada Marga
muda tetapi Marga Muda berkata dia lebih • Marga Muda membidas apa yang berlaku dalam
suka melihat apa yang dilakukan oleh Misa urusan berjual beli,terdapat urusan tawar
Sagaraga berbanding mahu campur tangan menawar.
dalam urusan pemuda itu.
• Anas Samanda memaklumkan bukan soal wang
• Anas Samanda menempelak Marga Muda ringgit yang menjadi persoalannya tetapi
dengan mengatakan dia penakut. Marga Muda masalah maruah dan soal harga diri kerana
hanya tidak mahu terlibat. tanah itu merupakan nyawa dan harga diri
mereka sekeluarga.
• Menurut Anas Samanda –mereka berjumpa
dengan bapa Anas Samanda dan mahu • Marga Muda mengusulkan dua pilihan kepada
menghalau bapanya dari rumah yang sudah Anas Samanda iaitu pindah atau kekal di sana
didiami lebih 50 tahun. melawan tindakan Misa Sagaraga
15
BABAK 4 • Marga Muda tidak kecewa dengan apa yang telah
berlaku tetapi dia bersyukur kerana dia dapat melihat
dan merasakan sendiri akibat daripada
• Tujuan Misa Sagaraga mengambil tanah ayah kesetiannya.Dia dibayar gaji untuk setia dan
Anas Samanda adalah untuk membina majikannya tidak perlu mengucapkan terima kasih
kondominium
• Marga Muda tidak mahu Bersama dengan Anas
• Marga Muda menceritakan kisahnya semasa Samanda untuk menentang Misa Sagaraga.
muda, semasa dia diarahkan oleh ayahnya
mengikat kekabung bumbung tetapi dia tidak • Marga Muda pernah melihat ayahnya diusir dari
dapat melakukanya sehingga dia dimarahi tanahnya sendiri kerana menduduki tanah
ayahnya. Akhirnya Marga Muda sedar haram.Ayahnya diberikan sebuah rumah murah,
kesalahannya yang tidak bertanyakan pada tetapi kerana ayahnya enggan, ayahnya dituduh
ayahnya apa yang perlu dibaiki. pengkhianat, pengacau dan perosak. Ayahnya
diseksa dan dihina disebabkan mahu
• Apabila Anas Samanda mengejek Marga Muda dia mempertahankan haknya.Kesannya- Marga Muda
sepatutnya menjadi pengajar Falsafah dan terpaksa hidup dalam masyarakat yang percaya
bukannya penganggur, Marga Muda membidas, ayahnya seorang pengkhianat. Ibunya meninggalkan
semasa mudanya( 20 tahun dahulu), dia menjadi ayahnya serta mereka adik beradik sehingga
hamba pekerjaan. Dia akan tetap melaksanakan ayahnya meninggal di penjara. Kematian ayahnya
arahan yang diberikan oleh majikannya walaupun hanya dimaklumkan sebulan selepas kematiannya.
mencederakan, menyakiti dan menyusahkan orang Kali terakhir Marga menermui ayahnya,
lain.
16
• Kali terakhir Marga Muda menemui ayahnya, • Orang kaya yang menyiksa adiknya masih berada di
ayahnya masih mengharapkan Marga Muda untuk situ hasil perjuangan ayahnya.Tanahnya tiak
memperjuangkan tanah mereka dirampas, dia masih menikmati kemewahan.
• Peristiwa yang menimpa Marga Muda tidak akan • Anas Samanda meninggalkan Marga Muda
melemahkan semangat Anas Samanda
• Marga Muda memaklumkan dia tidak berniat BABAK 5
untuk melemahkan semangat Anas Samanda tetapi
hanya menceritakan apa yang diketahuinya
• Asiah Samiah muda mengekori Sari Saribiru . Dia
saja.Kerana kedegilan ayahnya mempertahankan
tanah tersebut, nasib mereka adik beradik musnah. meminta Sari supaya membantunya tetapi Sari
Adiknya yang paling kecil iaitu Anas seringkali Saribiru menolak kerana takut dengan Tuan
memanggil nama ibunya.Mereka pernah kehabisan Setiawan suami isteri.
makanan apabila jiran kaya di sebelah rumah • Tuan Setiawan suami isteri melihat tingkahlaku
mereka enggan memberi bantuan menyebabkan Asiah dan Sari Saribiru. Puan Suari Alimin
dia mencari pekerjaan.sementara adiknya kerana membidasa tingdakan suaminya yang tidak
terlalu lapar, mencuri nasi di rumah orang kaya membenarkan Asiah berlajar di dalam dan luar
dan ditangkap. Adiknya diikat di pokok kelapa, negeri serta menghalang dia daripada bergaul
sarang kerengga dipecahkan di tubuh adiknya. dengan masyarakat luar. Akibatnya Asiah hanya
bersahabat dengan Sari Saribiru,Siti Bunirah dan
Pak Leh Lak Lak
17
• Tuan Setiawan Tanjung bimbang pemikiran Asiah
tidak akan berkembang kerana bersahabat dengan • Pak Leh Lak Lak menyatakan hati Asiah Samanda
Sari Saribiru. akan lembut juga dan dapat menerima Misa
Sagaraga. Dia juga memaklumkan tidak semua
• Misa Sagaraga muncul Bersama dengan orang berpeluang untuk kaya seperti Misa Sagarara
pembantunya dan yang lain.
• Misa Sagaraga meminta pembantunya bertanya BABAK 6
kepada Sari Saribiru, siapa gadis di sebelahnya.
• Sari Saribu dan Misa Sagaraga betelagah. • Misa Sagaraga dan pembantu 1 dikelilingi oleh
orang kampung
• Marga Tua – memaklumkan kediaman Tuan
Setiawan Tanjung dan Puan Suari Alimin • Misa Sagaraga menghimpukan orang kampung
didatangi oleh Misa Sagaraga. kerana ingin memaklumkan bahawa dia akan
membawa pembangunan dan kekayaan kepada
• Pak Leh Lak Lak menegah isteriya, Siti Bunirah penduduk kampung itu.
daripada masuk campur urusan majikan mereka.
• Pembantu 1 meminta semua penduduk kampung
• Siti Bunirah bimbang akan keadaan Asiah Samiah untuk mengingati Misa Sagaraga sepanjang masa.
kerana Asiah Samiah mencintai Anas Samanda Tuannya itu bersedia membantu orang kampung.
sedangkan ibu bapanya tidak menyukai lelaki itu.
• Bantuan yang akan diberikan dan dijanjikan oleh
Misa Sagaraga
18
• Bantuan yang akan diberikan dan dijanjikan
oleh Misa Sagaraga : BABAK 6
1. Membantu orang kampung 1: Memberikan jalan 5. Membantu orang kampung 5 untuk melangsaikan
raya yang baharu –menggantikan jalan yang pinjamannya kepada Jemah, cucu Mat Lip Kecapi.
rosak teruk Pinjaman itu diberikan apabila dia hendak
membuka warung menjual lotong tetapi terpaksa
2. Bantu orang kampung 2: Membuat cakruk di ditutup kerana tidak maju. Jemah menguggut
depan rumah orang kampung bagi sekiranya tidak dibayar, suaminya Seman Koboi
menggantikan jambatan batang kelapa yang akan memukul Org Kampung 5.
berbahaya
6. Membantu orang kampung 6 memninta
3. Membantu anak orang Kampung 3: yang diselesaikan masalah isterinya yang ingin
menganggur dan tidak mendapat sebarang dibelikan kerusi dan peti ais baharu.Akibatnya dia
pekerjaan selama 6 bulan walaupun mempunyai menggunakan duit tabungan Khairat Kematian
ijazah sains computer dari luar negara.Sebelum sehingga habis menyebabkan barangan seperti
itu anaknya pernah bekerja sementara di sebuah kain kafan dan kapur barus tidak dapat dibeli.Misa
syarikat tetapi disebabkan kegawatan ekonomi, Sagaraga berjanji akan menyelesaikan
anaknya dibuang kerja masalahnya.
4. Membantu orang kampung 4 yang hendak 7. Orang Kampung 7 menceroboh tanah Rizab
berdikari berniaga dan mendapatkan lessen Jabatan Perparitan dan Saliran.Tindakannya
kontraktor kelas C.Sebelum itu dia berkongsia dilaporkan kepada JPS dan Pejabat Tanah oleh
berniaga Bersama dengan Ah Leng Ketua Kampungnya. Ketua Kampungnya turut
19
memaklumkan perkara itu kepada wakil rakyat.
• Misa Sagaraga kemudiannya menyampaikan
• Asiah Samiah muda sedih/ bermain-main sendirian,
ucapan perpisahan.
tidak menghiraukan Sari Saribiru serta Pak Leh Lak
• Dia memaklumkan setiap orang akan mendapat Lak yang memujuknya supaya mandi, pulang dan
duit tambang, duit kocek dan kain pelikat @ kain makan.
sarung.
• Asiah Samiah Tua –bersuara menyatakan
• Pembangunan yang dilakukan di kampung kekesalannya –ibu bapanya menerima lamaran Misa
tersebut akan memberikan pekerjaan kepada setiap Sagaraga tanpa persetujuannya. Dia tidak membenci
penduduk kampung yang ada di situ. Dia Misa Sagaraga, sebaliknya mengagumi pemuda itu
mempunyai syarikat yang sangat besar di Kuala tetapi hatinya sudah diberikan kepada Anas
Lumpur. Samanda.
• Sepanduk bertulis Sagaraga Hero Kami, Ini baru • Asiah Samanda enggan makan, mandi dan pulang ke
pemimpin, Pergi Jahanam dengan yang lain, Gua rumah membuatkan Siti Bunirah, Pak Leh Lak Lak
Caya sama Lu, Lu Relevan dan Sagaraga or dan Sari Saribiru cemas
Bigger Things diangkat
• Ketiga-tiga mereka tidak berani memberitahu ibu
• Tuan Setiawan Tanjung dan Puan Suari Alimin bapa Asiah Samiah.Sari mencadangkan supaya
bangga melihat bakal calon menantu mereka. memanggil Pawang Satam tetapi dihalang oleh Pak
Leh Lak Lak
• Dialog antara Asiah Samiah Tua dengan Tuan
Setiawan serta Puan Suari Alimin
20
• Tuan Setiawan Tanjung menerima lamaran Misa
Sagaraga kerana mereka inginkan Asiah Samiah BABAK 7
hidup selesa dan kaya.
• Marga tua duduk dibangku.Dia bermonolog
• Siti Bunirah dan Pak Leh Lak Lak bimbang akan sendirian dan tertanya-tanya mengapa dia harus
keadaan Asiah Samiah. Menurut Siti Bunirah, menyaksikan peristiwa-persitiwa itu. Dia
hidup Asiah Samiah hanya berkisarkan tentang kemudiannya teringat akan rakannya yang bekerja
Anas Samada tetapi apabila dia berkahwin dengan sebagai wartawan. Wartawan itu meninggalkan
Misa Sagaraga, dia akan mengetahui keadaan jawatannya walaupun pada saat kegemilangannya
sebenar dunia ini. kerana nasihat hatinya. Disebabkan hal itu, dia
dianggap gila.
• Pak Leh Lak Lak memaklumkan Misa Sagaraga
pernah berkahwin sebanyak 20 kali, dan pernah • Marga tua semasa mudanya pernah menyukai Asiah
mempunyai 4 isteri sekaligus. Misa Sagaraga Samiah tetapi Asiah menyukai Anas Samanda
merupakan seorang lelaki yang pantang melihat
gadis cantik.Dia turut mempersoalkan istilah • Misa Sagaraga tidaka menyukai nama Asiah Samiah
kebahagiaan menurut pandangan tuannya dan menukar panggilannya kepada Lizzie.Miss
Langan diarahkan oleh Misa Sagaraga untuk
• Asiah Samiah tua tercari-cari dan menanti Anas menguruskan perkahwinannya – Perkahwinannya
Samanda yang tidak dilihatnya selama beberapa menggunakan khidmat chef terbaik dari Perancis,
hari. Dia mendengar khabar Gerakan/ penentangan Interior Decorator terbaik yang direkomenkan oleh
Anas Samanda dikalahkan dan dia akan ditangkap. Majalah Vogue dan Elle,Penyanyi Filem Kuch Kuch
Hota Hai @ Lata Mangeshkar. Misa Sagaraga
21 meminati filem P.Ramlee dan Namanya diambil
sempena watak Sigaraga.
BABAK 8
• Jeritan Sari Saribiru kedengaran menyebabkan
• Asiah Samiah diusung keluar oelh sekumpulan
Pak Leh Lak Lak dan Siti Bunirah bergegas
keluar. manusia.Pembantu 1 membuat pengumuman tentang
perkahwinan Asiah Samanda dengan Misa Sagaraga.
• Sari memaklumkan buah yang ditanamnya dicuri Sesiapa yang mempersoalkan atau mempunyai niat
orang.Siti Bunirah turut memaklumkan perkara khianat@ Sekiranya ada pihak yang berusaha
tang sama. menggagalkan perkahwinan tersebut akan dikenakan
hukuman yang relevan dan setimpal dengan
• Pak Leh Lak Lak memaklumkan bahawa kini kesalahan yang dilakukan.
terdapat peraturan baru iaitu apa yang mereka
miliki bukan milik mereka lagi @ mereka tidak • Asiah Samiah tua- masih menanti kepulangan Anas
mempunyai hak ke atas apa-apa barang yang Samanda dan menangisi keadaannya. Dia pernah
mereka ada. berniat untuk membunuh diri tetapi dibatalkan
kerana mengingati agama dan nasihat Siti
• Sari Saribiru ingin mengadu kepada Tuan Bunirah,Pak Leh Lak Lak dan Marga.
Setiawan tetapi Pak Leh Lak Lak memberitahu
majikan mereka tiada kuasa untuk berbuat apa-apa • Hasratnya untuk membunuh Misa Sagaraga juga
kerana mereka telah mempunyai tuan yang baru terbatal kerana sekiranya dia membunuh Misa
iaitu Misa Sagaraga.Mereka juga telah menjadi Sagaraga- ibu bapanya, Pak Leh Lak Lak, Siti
hamba Misa Sagaraga. Bunirah,Sari Saribiru akan dibunuh
• Sekiranya
22
mereka melawan, mereka akan
berkesudahan sama seperti Anas Samada yang
• Laila Anurisah kecil yang berusia 5@6 tahun
• Anak itu mengingatkannya kepada Asiah Samiah
sedang bermain patung mainan milik Asiah
Samiah muda. yang telah memalukannya.

• Asiah Samiah tua membenci anak itu kerana Misa • Anak itu dipelihara oleh Marga Tua kerana itu anak
Sagaraga. orang yang dicintainya.
• Bersama-sama dengan Laila Anurisah- Marga
BABAK 9 mencari Asiah Samiah tetapi tidak berjumpa.
• Anas Samanda- menjadi seorang pejuang yang
• Laila Anurisah merupakan anak Asiah Samiah meneruskan ideologinya.
dengan Misa Sagaraga dibenci oleh ibunya sendiri
• Marga dan Laila Anurisah bertemu dengan Anas
• Asiah Samiah akhirnya menjadi gila dan Samanda yang sedang memberi pidato.
menganggap Laila Anurisah anaknya dengan Anas
• Anas merupakan seorang yang idealis- dia mahu
Samanda.
mengubah masyarakatnya dan memerangi
• Asiah Samiah menghilangkan diri, Misa Sagaraga ketidakadilan
semakin kejam dan kasar. Dia malu kerana
• Anas Samanda meminta Marga membawa dan
mempunyai isteri yang kurang siuman.
menjaga Laila Anurisah dari situ kerana Anas
• Laila Anurisah dihalau dari rumah oleh Misa Samanda kini lebih mementikan ideologinya
23
Sagaraga
• Sedang Anas Samanda berucap-sekumpulan
• 2 tahun kemudian, dia dibebaskan
manusia mula muncul dan memukul Anas
Samanda dan penyokong-penyokongnya. • Marga tua duduk di bangku dan mendengar suara
• Marga Muda yang membantu turut dibesalah Asiah Samiah. Suara Asiah Samiah
sama. Melihat Laila Anurisah menangis, mengingatkannya tentang peristiwa yang ingin
sekumpulan manusia itu menyeretnya pergi. dilupakannya dahulu.
• Marga Tua yang tidak tahan mendengar celotehan
Asiah Samiah menghalau Asiah Samiah kerana
BABAK 10 mengganggu ketenteramannya.
• Perarakan besar mengiringi mayat Anas • Marga Tua bertemu dengan Laila Anurisah yang
Samanda.Anas Samanda diikat pada dua batang berusia 24 tahun.Dia tidak dibunuh sebaliknya
kayu menyebabkan tubuhnya berayun. dibuang dan dipelihara oleh Pak Leh Lak Lak dan
Siti Bunirah.Dia dilarikan ke luar negara
• Asiah Samiah Tua yang tidak mengetahui Anas
Samanda berasa kasihan setelah mengetahui yang • Laila Anurisah bertanyakan tentang ibunya kerana
dibunuh itu pemberontak. hanya Marga tua yang tahu di mana ibunya
sekarang.Marga memberitahu Asiah Samiah sudah
• Marga tua turut dihumban ke dalam penjara. meninggal dunia
• Kematian Anas membangkitkan kesedaran luar • Laila Anurisah akhirnya beredar dari situ
24
biasa dalam diri Marga Tua
Insert
Insert Image
Image

KELAS PDPR
ONLINE PADA 6
SEPTEMBER
11.00- 1.00 PAGI
2021
LO DAN SC
DRAMA ASIAH SAMIAH

LO Memahami jalan cerita drama Asiah Samiah yang termuat


dalam Permata Sastera Melayu
SC a) Menjelaskan teknik pementasan dalam drama Asiah Samiah
b) Menghuraikan teknik penceritaan yang terdapat dalam drama
Asiah Samiah

26
TEKNIK PEMENTASAN

1. SKRIP
• Panduan lakonan yang disusun dalam babak, mengandungi dialog dan arahan yang
disediakan oleh penulis skrip. Ia merupakan perkara yang paling penting dalam
pementasan.Setiap lakonan berpandukan skrip yang telah disediakan namun terdapat
pengubahsuaian bergantung kepada kehendak pengarah. Drama Asiah Samiah
mempunyai 10 babak
2. LAKONAN
• Merupakan aksi, dialog dan monolog yang dilakukan oleh sekumpulan pelakon
mengikut skrip yang disediakan. Keberkesanan sesebuah pementasan drama
bergantung kepada penghayatan lakonan pelakon-pelakonnya. Dalam drama Asiah
Samiah, watak Asiah Samiah dan Marga digambarkan mempunyai dua watak, iaitu
semasa muda dan tua.Dalam lakonan pentas ia memerlukan dua orang pelakon untuk
melakukan 2 watak yang berbeza pada masa yang sama
27
TEKNIK PEMENTASAN
3. LATAR/ SETTING
• Latar belakang yang menghiasi pentas sama ada ia kekal @ boleh dipindah mengikut
suasana penceritaan. Latar belakang @ setting yang baik dapat memberi kesan kepada
audien.Walaupun drama Asiah bukan drama Realisme tetapi latar belakang masih
diperlukan untuk memberi mood kepada penceritaan
• Dalam babak 1- Marga tua sedang bermonolog sendirian. Dia duduk di kerusi kosong
tepi jalan semasa senja.
• Babak 2- Latar di beranda rumah Tuan Setiawan Tanjung dan Puan Suari Alimin-
4. KOSTUM/PAKAIAN
mereka bual tentang Asiah Samiah
• Tanpa pakaian yang sesuai drama pementasan kelihatan janggal kerana pakaian
menggambarkan perilaku seseorang watak di pentas. Gambaran kesombongan Misa
Sigaraga akan terserlah jika penampilannya Bersama pakaian sut lengkap sebagai
seorang bangsawan.
• Dalam babak 1- Asiah Samiah Tua berpakaian comot,lusuh .
• Misa Sagaraga-
28
TEKNIK PEMENTASAN

5. PROP/ALATAN
• Barang @ objek yang digunakan sepanjang pementasan. Prop memainkan peranan
yang penting kerana dapat mewujudkan gambaran sebenar, contohnya set sofa di
rumah Tuan Setiawan Tanjung menggambarkan dirinya dari kelas bangsawan.

6. SOLEKAN
• Solekan juga mempengaruhi keberkesanan pementasan drama. Solekan yang baik
dapat memberi impak kepada pelakon untuk lebih menjiwai watak dan meninggalkan
kesan kepada audien. Watak Asiah Samiah Ketika tua pastinya digambarkan dengan
solekan yang menyerupai orang kurang siuman, tidak seperti solekan Ketika zaman
mudanya.

29
TEKNIK PEMENTASAN
7. TEKNIK PENCAHAYAAN
• Penataan cahaya sangat penting dalam pementasan drama mengikut adegan pentas
kerana ia menggambarkan suasana atau mood sebenar pelakon pada masa itu. Teknik
pencahayaan yang baik dapat meninggalkan kesan kepada penonton, contohnya
cahaya merah jingga waktu senja Ketika Marga mengenangkan penderitaan hidup
Asiah Samiah

8. MUZIK LATAR/ KESAN BUNYI


• Pementasan drama bergantung kepada kesan bunyi dan muzik latar untuk
menimbulkan mood mengikut susunan perasaan seperti riang, cemas, takut, sedih dan
sebagainya. Unsur suspen Ketika babak Anas Samanda dibelasah oleh orang- orang
Misa Sagaraga. Pelbagai kesan muzik dan lagu boleh memberi impak yang mendalam
kepada drama dan oa menimbulkan kekaguman terhadap audien.
30
Insert Image

TEKNIK PENCERITAAN
DIALOG
MONOLOG
IMBAS KEMBALI
UNSUR SUSPEN
PENYELITAN LAGU DAN PUISI
2 PELAKON BERLAINAN MELAKONKAN WATAK YANG SAMA
PEMERIAN/PENCERITAAN SECARA LANGSUNG
PERULANGAN(jika ada)
DIDAKTIK
31

Anda mungkin juga menyukai