Anda di halaman 1dari 30

FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI
PERTUMBUHAN DAN
HASIL TUMBUHAN

TANAH :
SIFAT FIZIKAL
SIFAT FIZIKAL
WARNA TANAH
TEKSTURTANAH
STRUKTUR TANAH
WARNA TANAH
Warna yang wujud pada sesuatu
tanah
Warna tanah dikenalpasti dengan
membandingkan warna tanah dengan
carta warna Munsell
CARTA WARNA MUNSELL
KEPENTINGAN
1) Keadaan fizikal tanah
2) Kandungan bahan organik
3) Saliran tanah
4) Aktiviti mikroorganisma
5) Kesuburan tanah
Warna tanah Ciri-ciri tanah berdasarkan  warna

Merah ·kandungan oksida ferum


·saliran dan pengudaraan baik
·terdapat di lereng bukit
·sesuai tanaman getah dan kelapa sawit
Perang ·Kandungan oksida ferum dan bahan organik
·Saliran baik
·Subur
Kelabu ·Oksida ferum dan oksigen kurang
·Saliran kurang baik dan menakung air
·Kurang beroksida
·Pengudaraan kurang baik
·Sesuai tanaman padi
Kehitam-hitaman ·kandungan mangan oksida atau bahan organik tinggi
·menakung air dan pH rendah
·bahan organik lambat reput kerana kurang oksigen
·tidak mampu memberi sokongan kepada tumbuhan besar.
·Tanaman sesuai – nanas dan sayuran
Putih ·Banyak kandungan liat dikenali sebagai koalinit.

Kuning ·Oksida ferum berpadu dengan air.


·Saliran baik
·Lebih lembap berbanding tanah merah
TEKSTUR TANAH
 Peratus kandungan kumin-kumin pasir, kelodak dan
liat atau sifat kasar dan halusnya sesuatu tanah.
 Ditentukan  dengan :

1) cara merasa (cara medan) dengan tangan

2) kaedah mendapan.
 lapisan kumin yang saiznya ditetapkan mengikut sistem
pengelasan Atterberg atau sistem USDA.
Soil Particles SIZE (mm)

IUSS1 USDA2

Gravel >2 >2

Sand 2 – 0.02 2 – 0.05

Silt 0.02 – 0.002 0-05 - 0.002


PENENTUAN TEKSTUR
TANAH
KEPENTINGAN
 Penyaliran -  bertekstur kasar mempunyai
saliran yang baik
 Pengudaraan – bertekstur kasar mempunyai
liang lebih besar yang dapat memudahkan
pertukaran gas
 Penjerapan nutrien –bertekstur halus seperti
kumin liat bercas negatif dan dapat menjerap
nutrien bercas positif & dapat menakung air
PERBINCANGAN
EKSPERIMEN
PENENTUAN
TEKSTUR TANAH
KAEDAH
MENDAPAN
1 ) Mengapakah bahan organik berada
di lapisan yang paling atas?

2) Mengapakah kumin pasir kasar


berada pada lapisan paling bawah?
3) Apakah jenis tekstur tanah yang
sesuai untuk tanaman?

4) Apakah yang dapat disimpulkan


hasil daripada keputusan dan
pemerhatian yang diperolehi?
KESIMPULAN
 Terbukti daripada eksperimen bahawa
setiap pasir mempunyai saiz kumin yang
paling besar diikuti kelodak dan liat
merupakan saiz kumin yang paling halus.
 Tekstur tanah dapat ditentukan dengan
tepat dan mudah dengan menggunakan
cara mendapan.
STRUKTUR TANAH
Struktur tanah ialah susunan kumin-
kumin tanah (pasir,kelodak dan liat)
dalam bentuk tertentu.
Susunan kumin-Agregat
 Tanah pasir  tidak berstruktur.
 Struktur butir rapuh – terbaik kerana
berongga.
JENIS STRUKTUR TANAH
1) BUTIR RAPUH
2) BERBLOK
3) BERLAPIS
4) PRISMATIK
5) KOLUMNAR

TIDAK BERSTRUKTUR
6) Berbutir Tunggal – pasir
7) Berbongkah - liat
JENIS STRUKTUR TANAH
1) BUTIR RAPUH
2) BERBLOK
3) BERLAPIS
4) KOLUMNAR
5) PRISMATIK
TIDAK BERSTRUKTUR
KEPENTINGAN
1) Pengudaraan tanah
2) Daya tahan tanah
3) Mengurangkan kesan
ketoksikan CO2
 

Anda mungkin juga menyukai