Anda di halaman 1dari 12

Peringkat kemahiran

membaca
Here is where your presentation begins
Peringkat kemahiran membaca
Peringkat 1 Peringkat 2 Peringkat 3 Peringkat 4

Pada peringkat kesediaan Pada peringkat prabaca Pada peringkat bacaan Pada peringkat bacaan
mekanis dan kesefahaman
Peringkat kesediaan
1. Murid perlu dinilai oleh guru untuk mengenal pasti murid berupaya membaca dan tahap kemahiran
membaca setiap murid.
2. Faktor mempengaruhi kemahiran membaca
- Sosiaekonomi murid
- Kecerdasan fizikal
- Emosi dan motivasi
- Kecerdasan dan perkembangan kognitif
1. Kita boleh menentukan sama ada seseorang bersedia membaca melalui:
- Bolehkah mengecam gambar atau warna
- Boleh murid itu faham atau dapat mengikuti percakapan orang lain terutama gurunya
- Dapatkan dia dapat bercakap perasaan atau fikirannya
Peringkat prabacaan
1. Minat wujud sejak bayi
2. Perlu menpunyai kemahiran
- Pengamatan pendengaran
- Pengamatan penglihatan
- Aktiviti koordinasi dan psikomotor
- Latihan untuk menajamkan daya ingatan
- Latihan bahasa pertuturan
1. Contoh aktiviti perlu dilaksanakan
2. Mengenal perkataan mudah melalui gambar yang berlainan
3. Mengenal bentuk berlainan
- Cth Segi empat
Segi tiga
Peringkat mekanis
1. Pada peringkat ini, murid sudah boleh menyebut huruf,
suku kata, perkataan , frasa dan ayat -ayat mudah
2. Boleh membantangkan perkataan yang mengandungi
suku kata terbuka iaitu kata yang berakhir vokol seperti
mata dan suku kata tertutup yang bermula dengan
konsonan.
3. Kaedah bacaan yang sesuai: pandangan sebut, kaedah
terus, bunyi kata dan abjad atau mengeja.
Bacaan Dan kefahaman

1. Pada peringkat ini murid telah menguasai


keupayaan untuk mengumpul maklumat dan
maknandaripada bahan yang dibaca
2. Mentafsir dan menilai sesuatu dengan
sepenuhnya tentang bahan yang dibaca .Y
Pada peringkat kemahiran
menulis
Peringkat kemahiran menulis
03
Peringkat pelahiran

Peringkat paramenulis
.

01 02

Peringkat mekanis
Peringkat pramenulis
1. Murid disediakan dengan aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf
dengan kemas dan betul
2. Latihan otot, tangan dan jari serta koordinasi tangan dan mata diberikan kepada
murid
3. Contoh aktiviti pramenulis
- Menulis dari kiri ke kanan
- Latihan mewarnakan dari kiri ke kanan
- Latihan membentuk bulatan di udara , di atas meja, pasir lantai tanpa
menggunakan alat tulis
- Menyambung titik
Peringkat mekanis
1. Murid perlu menguasai kemahiran membentuk huruf-huruf besar dan kecil
2. Murid juga dapat menulis huruf, suku kata perkataan dan ayat
3. Contoh aktiviti
- Latihan menulis bentuk kepada huruf mengikuti teknik menulis
- Latihan menulis huruf berdasarkan gambar yang mirip kepada bentuk-
bentuk huruf tertentu
- Latihan menekap huruf mengikut acuan huruf tertentu
- Latihan menekap huruf yang ditulis dalam keadaan bentuk garis putus-putus
- Latihan menulis suku kata
- Latihan melengkapkan huruf pada peringkat gambar
- Latihan menamakan gambar-gambar
- Latihan menyalin frasa atau ayat
Peringkat pelahiran
1. Pelajar dapat menguasai pelbagai kemahiran dan dapat menulis
pelbagai karangan
2. Dapat mengajarkan menulis pada peringkat ini dengan jenis
penulisan terkawal, berpandu,separa terkawal dan separa
berpandu.
3. Mereka boleh didedahkan dengan penulisan bebas dan kreatif
4. Pelajar juga bentuk -bentuk grafik yang sudah dipelajari
5. contoh
- Menulis jawapan pemahaman
- Menulis
- Karangan
- Menulis ayat berdasarkan gambar rajah
- Membina ayat
- Mengisi silang kata
- Menlengkapkan ayat
- Menulis rencana yang ringkas dan mudah
Thanks!Do you have any questions?
youremail@freepik.com
+91 620 421 838
yourcompany.com

CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by


Flaticon and infographics & images by Freepik
Please keep this slide for attribution