Anda di halaman 1dari 30

PERBANDINGAN AGAMA : BAB 15


  
Agama ialah kepercayaan kepada yang kudus, menyatakan diri pada hubungan dengan dia dalam
bentuk upacara, penyembahan dan permohonan, membentuk sikap hidup, berdasarkan ajaran
tertentu.
Tiap-tiap agama mempunyai ciri-ciri atau hakikat yang disebutkan di atas. Setiap
agama berbeza tentang kepercayaan, hubungannya dengan yang dipercayai,
ajaran dan sikap hidupnya.

TERDAPAT r DALAM PENGERTIAN AGAMA IAITU ;


-manusia
-penghambaan
-Tuhan

TERDAPAT  DALAM BERAGAMA IAITU ;


-tradisonal
-formal
-rasional
- pendahulu (rasul/nabi)
    
   !!   !
  ! 
 " ! r #


 _ _   

_ 


 _ 
A  
 

 
 

Surah Al Imran, ayat 19 $%

Tuhan (ilah) ialah sesuatu yang dipentingkan (dianggap penting) oleh


manusia sedemikian rupa, sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai
(didominasi) olehnya (sesuatu itu).

Perkataan "dipentingkan" hendaklah diertikan secara luas. Tercakup di


dalamnya yang &, '!, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah
memberikan definisi al ilah sebagai berikut:

Al-ilah ialah: yang dipuja dengan penuh kecintaan hati; tunduk kepadanya,
merendahkan diri di hadapannya, takut dan mengharapkannya, kepadanya
tempat berpasrah ketika berada dalam kesulitan, berdo'a dan bertawakkal
kepadanya untuk kemaslahatan diri, meminta perlindungan dari padanya,
dan menimbulkan ketenangan di saat mengingatnya dan terpaut cinta
kepadanya.
Konsep ketuhanan dalam Islam
dalam agama Baha͛i
dalam Hinduisme, Buddha
DALAM ISLAM

* MONOTEISME (tunggal)
Firman Allah 

 di dalam kitab suci Al-Qur͛an, yang lebih kurang
maksudnya:
͞ !( ! ! ) *  X
(Surah Muhammad, ayat 19)

Kalimah +! ! ) * , adalah merupakan kalimah
! ) ! +, ( +,*, kalimah tertinggi yang menjadi
pegangan orang yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalimah tersebut
membawakan pengertian bahawa tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta͛ala;
bahawa tidak mungkin Tuhan itu terbahagi kepada tiga juzuk sepertimana yang
difahami oleh orang-orang Kristian
( 2, (  /* di mana ketiga-tiga peribadi ini disbut
sebagai $!), tidak mungkin Tuhan itu sampai ! ! 
sepertimana banyaknya bilangan berhala di sekitar Ka͛abah pada era Arab Jahiliyah,
dan tidak mungkin Tuhan itu sampai &!"&! sepertimana fahaman
orang Hindu.

)  - .  *


/!# 0  -  1 !! !
 ! )* !  ! 
!  & ! " ) *
Dalam surah itu juga disebut bahawa Allah Subhanahu wa ta͛ala itu adalah merupakan
!! ! dan !! ! !. Sudah tentu hal itu
menggambarkan bahawa Allah itu mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas.

Seterusnya, ayat yang ke-3 dalam surah tersebut menjelaskan lagi hakikat keesaan Allah
Subhanahu wa ta͛ala, dan  !!   /!.
Allah itu Maha Esa, justeru kewujudan Allah itu juga tunggal dan Allah tidak memerlukan
kepada sesiapa atau apapun untuk kewujudanNya. Harus difahami bahawa tingkatan
kewujudan itu ada empat.

l .!, kewujudan yang tiada permulaan dan tiada pengakhiran


l /, kewujudan yang tiada permulaan dan tiada pengakhiran.
l /!, kewujudan yang ada permulaan tetapi tiada pengakhiran. (sesuatu seperti alam
akhirat, syurga dan neraka)
l /!, kewujudan yang ada permulaan dan ada akhirnya.(kewujudan manusia).

lMalah, mana mungkin Allah Subhanahu wa ta͛ala memerlukan anak kerana Allah yang
menjadi Tempat Bergantung segala sesuatu, sudah tentu tidak memerlukan kepada sesiapa
atau apapun
DALAM AGAMA BAHA͛I
* Doa wajib yang mengandungi pernyataan kesaksian monoteistik yang
jelas
* Agama ini menyatakan ͞keesaan AllahX (tauhid) sebagai ajaran utama
mereka
* Mengaggap ajaran Tritunggal dalam agama Kristen sebagai
penyimpangan terhadap ajaran asli Yesus.

DALAM HINDUISME
* Hindu seringkali dianggap sebagai agama yang beraliran politiesme
kerana memuja banyak Dewa, namun tidaklah semuanya demikian.

* Dalam agama Hindu, Dewa bukanlah Tuhan tersendiri. Menurut umat


Hindu, Tuhan itu Maha Esa tiada duanya.

* Dalam Agama Hindu ada lima keyakinan dan kepercayaan yang disebut
dengan Pancasradha. Pancasradha merupakan keyakinan dasar umat
Hindu. / tersebut, yakni:
ƒ $!! - percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan segala
aspeknya
! $!! - percaya dengan adanya jiwa dalam setiap makhluk
/ $!! - percaya dengan adanya hukum sebab-akibat
dalam setiap perbuatan
.3 $!! - percaya dengan adanya proses kelahiran
kembali (reinkarnasi)
 $!! - percaya bahwa kebahagiaan tertinggi merupakan
tujuan akhir manusia
DALAM AGAMA BUDDHA
*Perlu ditekankan bahawa Buddha bukan Tuhan. Berbeza
dengan konsep ketuhanan dalam agama Samawi di mana alam
semesta diciptakan oleh Tuhan dan tujuan akhir dari hidup
manusia adalah kembali ke syurga
ciptaan Tuhan yang kekal.
*Konsep-konsep agama
Buddha berlainan
dengan agama lain
contohnya konsep-
konsep tentang alam
semesta, terbentuknya
Bumi dan DALAM AGAMA * tujuan akhir hidup manusia
manusia, kehidupan BUDDHA adalah mencapai kebuddhaan
manusia di alam atau pencerahan sejati di
semesta, kiamat dan mana roh manusia tidak perlu
Keselamatan atau lagi mengalami proses kelahiran
Kebebasan. semula.
* Untuk mencapai pertolongan dan bantuan pihak lain
tidak ada pengaruhnya.
Tidak ada dewa - dewi yang dapat membantu, hanya
dengan usaha sendirilah
kebuddhaan dapat dicapai. Buddha hanya
merupakan contoh, juru pandu, dan guru
K  K


1. sebelum adam dicipta, telah berlaku pemberontakan para malaikat.

2. jadi tuhan berasa sedih lalu tuhan mencipta makhluk lain iaitu adam.

3. adam dibenarkan buat apa sahaja melainkan makan buah dari 2 pohon: *
pohon pengetahuan tentang hal baik dan buruk * pohon panjang umur

4. eve diciptakan dari tulang rusuk adam. mereka hidup bersama-sama tanpa
berpakaian.

5. adam terpengaruh dengan eve dan makan buah dari pokok pengetahuan
baik dan buruk.

6. maka dengan serta-merta mereka mendapat pengetahuan tentang hal yang


baik dan buruk termasuk perasaan malu. mereka menyedari bahawa mereka
tidak berpakaian selama ini lalu menyorok di belakang pohon di syurga kerana
malu jika tuhan nampak.
7. tuhan mencari adam dan memanggil-manggilnya. lalu adam pun keluar dari
belakang pohon setelah beberapa ketika kerana tidak sampai hati
membiarkan tuhan.

8. tuhan bertanya kepada adam tentang mengapa makan buah itu lalu adam
memberitahu yang eve mempengaruhinya.

o. adam dan eve diturunkan ke bumi kerana tuhan takut mereka akan makan
buah dari pohon panjang umur.

'And the LORD God said, "The man has now become like one of us, knowing good and
evil. He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life
and eat, and live forever." So the LORD God banished him from the Garden of Eden to
work the ground from which he had been taken. After he drove the man out, he
placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and a flaming aword flashing
back and forth to guard the way to the tree of life.' (Genesis 3:22-24)
10. oleh sebab itu, setiap manusia yang dilahirkan adalah berdosa kerana
mereka mewarisi dosa adam makan buah larangan.

11. ampunan hanya boleh dilakukan dengan korban.

12. korban ini telah dilakukan melalui kematian Jesus yang serta-merta
menebus dosa-dosa seluruh manusia.

K  K
 
    

   
  

* tuhan tidak mencipta adam kerana kecewa dengan malaikat. pada islam,
tuhan ingin menciptakan adam dahulu kemudian barulah menyebabkan
segolongan malaikat memberontak (kini dikenali sebagai iblis).

$pada islam, adam dan hawa (eve) sememangnya berpakaian sehingga


mereka makan buah (buah khuldi) yang dilarang. lalu mereka malu dan
menutup tubuh mereka dengan daun-daun dari pohon syurga.
* pada islam, tuhan tidak mencari dan memanggil adam kerana tuhan
sememangnya tahu adam dan hawa telah makan buah itu

$pada islam, adam tidak menyalahkan hawa kerana kedua-duanya telah


makan buah itu. adam tahu kedua-duanya salah.

* pada islam, adam dan hawa diturunkan untuk menjadi khalifah (pentadbir)
di muka bumi, bukan kerana tuhan takut; pada islam takut bukanlah sifat
tuhan. Pohon itu tidak mampu menggugat kuasa tuhan.

* pada islam, dosa adam tidak diwarisi oleh manusia lain kerana dosa tidak
boleh diwarisi. Di dalam kitab Bible juga tertulis:

'Fathers shall not be put to death for their children, nor children put to death
for their fathers; each is to die for his own sin.' (Deuteronomy 24:16)
2    
 
   

  
      
   


 
 

1. adakah bayi yang mati ketika dilahirkan dimasukkan ke dalam neraka


oleh disebabkan semua manusia dilahirkan berdosa?

2. dosa adam diwarisi melalui jasad atau roh manusia? diketahui, korban
yang dilakukan oleh setiap manusia yang dilahirkan akan menghapuskan
dosa warisan adam. jika dosa diwarisi melalui jasad, mengapa bayi yang
dilahirkan masih berdosa sedangkan dosa ibu bapanya telah terhapus
setelah melakukan korban? jika dosa diwarisi melalui roh, bukankah roh
datang dari tuhan dan apa kaitannya dengan adam? dari mana sebenarnya
dosa adam diwarisi?
AGAMA YAHUDI
Terdapat dua pendapat asalnya nama
Yahudi
Berasal daripada perkataan 
  yang bererti 
 iaitu orang yang
bertaubat.
Berasal dari nama salah seorang putera
Nabi Yaakub iaitu Yahuda.
Agama Yahudi dan Israel adalah agama yang
berbeza.
$ Agama Israel ialah agama lama yang masih
murni yang berasal daripada nabi Musa dan
belum mengalami perubahan.
$ Agama Yahudi ialah agama Israel yang telah
diperbaharui setelah timbulnya kitab Talmud,
di samping kitab Taurat.
Kitab Talmud
$ Hukum-hakam yang mereka tambahkan ke
dalam ini mempunyai dua bahagian iaitu
Halakah (perjanjian) dan Hagadah (kisah-
kisah). Halakah dan Hagadah ini menjadi kitab
Talmud, iaitu kitab baru yang dianggap suci
oleh bangsa Yahudi yang menjadi sumber
pengetahuan tentang tugas manusia. Mereka
masih percaya kepada kitab suci Taurat, tetapi
kitab Talmud dianggap sebagai penjelasan
hukum Taurat.
Baitulmaqdis
$ Dianggap suci kerana menyimpan batu bertulis yang memuatkan
Amar Sepuluh yang diterima Musa di Gunung Sinai.
$ Nabi Daud telah merencanakan hendak membangunkan sebuah
tempat sembahyang dan kiblat yang tetap bagi agama Israel, tetapi
belum dipersetujui Allah. Ketika zaman pemerintahan Sulaiman,
baginda mendirikan Baitulmaqdis di suatu bukit yang terletak di
bahagian utara Jerusalam. Tetapi ketika Jerusalam diduduki
Nebukadnezar, Baitulmaqdis dibakar. Selepas dibina semula oleh
Zerubabil dan dibesarkan Raja Herodes (untuk mengambil hati
bangsa Yahudi), 90 tahun kemudian, askar Romawi membakar dan
memusnahkan Baitulmaqdis. Sejak itu Baitulmaqdis tidak
dibangunkan semula, hanya runtuhannya yang tetapi dimuliakan
oleh bangsa Israel dan Nasrani. Ketika Islam menguasai Jerusalem,
di tempat runtuhan itu didirikan sebuah masjid bernama Masjid
Umar.
Seperti pengaruh-pengaruh Yahudi pada hari
ini, pengaruh-pengaruh keagamaan Yahudi
terhadap syariat Musa semakin lama semakin
dipengaruhi dengan unsur-unsur kekafiran dan
makin dikotori dengan tambahan-tambahan
daripada para ulama Yahudi sendiri.
Kerosakan yang paling hebat dideritai oleh
agama Yahudi ialah ketika orang Yahudi
menjadi pelarian. Sekembalinya daripada
pembuangan, penyelewangan agama Yahudi
semakin ketara.
Nabi Musa dan segenap pengikutnya (bangsa Israel)
pernah menerima Sepuluh Amar Tuhan yang
merupakan perjanjian Allah dengan bangsa Israel, iaitu.
1. Tiada Tuhan melainkan Allah.
2. Jangan menyembah berhala.
3. Jangan menyebut Allah dengan sia-sia.
4. Mensucikan hari Sabtu.
5. Menghormati ibu bapa.
6. Jangan membunuh.
7. Jangan berzina.
8. Jangan mencuri.
9. Jangan bersaksi palsu.
10. Jangan mengingini isteri orang lain.
 2 K 

Perbezaan antara kedua-dua agama ini luas untuk kita diskusikan, banyak
sudut-sudut perbezaan yang ada. Oleh kerana anda tidak spesifikkan
¶perbezaan· tersebut, saya sentuh secara agak luas tetapi ringkas.

 2  
Agama Kristian sudah berusia lebih 2 000 tahun manakala Islam lebih daripada
1 400 tahun.

 2  2 


Kristian dibawa oleh Nabi Isa a.s, yang dikenali juga sebagai Jesus. Dia
dinamakan ¶Jesus· kerana dialah penyelamat kaum Bani Israil sebagaimana
yang diterangkan dalam Bible:

´  
 

 

 

  
 

  
 
 
 
 
 2
  
   µ (Bible Matius 1:21)
Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang juga dikenali sebagai Ahmad. Di
dalam Bible, Nabi Muhammad juga dikenali sebagai ¶Seumpama Musa·, ¶Nabi
Itu·, ¶Pahlawan·, ¶Yang Tidak Dapat Membaca·, ¶Paracletos·, ¶Penghibur·, ¶Roh
Kebenaran·, ¶Himada·, ¶Dia Yang Datang Kemudian Daripadaku·, ¶Dia Yang
Digerakkan Dari Timur· dan lain-lain.

  


Agama Kristian menolak pembawa agama Islam iaitu Nabi Muhammad dan
melabelnya sebagai syaitan. Agama Islam pula menerima dan mengimani
Jesus sebagai salah seorang Rasul. Mana-mana orang Islam yang tidak
mengimani Jesus sebagai Rasul, maka imannya dikira rosak.
´Muhammad ialah kepala perompak, pemuas hawa nafsu, penderita penyakit
ayan, mempunyai sifat-sifat syaitan.µ
(Martin Luther dalam bukunya Verlegung Alcaras Bruder Ricaldi)
Bahkan ibu kepada Jesus iaitu Maryam sangat dimuliakan dalam al-Quran
hinggakan salah satu daripada surah dalam al-Quran dinamakan surah
Maryam/ Mariam. Tidak ada surah bernama Aminah- ibu Nabi Muhammad
tetapi ada surah sempena nama ibu kepada Jesus. Tidak ada nama surah
sempena ama isteri-isteri Muhammad seperti Khadijah, Aisyah, Zainab dan
tidak ada juga surah sempena nama Fatimah, anaknya. Hal ini menunjukkan
Nabi Muhammad memang tidak ada pilihan untuk berbuat sesuka hati dengan
isi kandungan al-Quran. Kerana apa? Kerana isi kandungan al-Quran itu
sepenuhnya datang daripada Bapa/ Allah.

 
   
 
 
   
  
   
 

 

 
 

(Al-Quran al-Maidah: 75)

 
  

  
 
 
(Al-Quran Aali Imran: 45)

 2  2 
Ajaran Kristian bersumberkan kitab Bible yang terdiri daripada The Old
Testament (Perjanjian Lama) dan The New Testament (Perjanjian Baru)
manakala agama Islam bersumberkan kitab suci al-Quran, yang juga dikenali
sebagai The Last Testament (Perjanjian Terakhir).
 2 K  2 
Isi kandungan Bible bercampur-aduk antara firman Tuhan, sabda Jesus dengan
tulisan para sejarahwan. Perjanjian Akhir pula berisi firman Tuhan semata-
mata. Sabda Nabi Muhammad dinamakan ¶hadis· dan tidak bercampur dengan
al-Quran. Nukilan para sejarahwan Islam pula dinamakan ¶tarikh· dan tidak
bercampur dengan al-Quran ataupun hadis. Dengan itu, al-Quran ¶solid· 100%
firman Tuhan.

 2  
 
Agama Kristian bermatlamat untuk menyelamatkan kaum Bani Israil sahaja
manakala agama Islam bermatlamat untuk menyelamatkan seluruh umat
manusia.
  
 

 

 

  
 

  
 
 
 
 
 2
  
   (Bible Matius 1:21)

 2 K
Umumnya Kristian menyembah tiga Tuhan dalam satu yang dikenali sebagai
triniti ataupun trinitas. Triniti ini ada beberapa versi dan yang paling popular
ialah kesatuan antara Bapa, Anak dan Roh Kudus..
Ketiga-tiganya dianggap setara dan satu peribadi. Islam pula menyembah
Tuhan Yang Esa iaitu Bapa sahaja. Umat Islam menyembah Bapa seorang.
Bagi Islam, Anak, Roh Kudus, Mariam ataupun yang lain-lain bukanlah Tuhan
tetapi makhluk

      !K 2 K K 2 

 2 
 
 
 

 
   
 
 
  
 "
(Bible Matius 11: 25)

Namun begitu, ada sebilangan kecil umat Kristian yang berfahaman Unitari-
yang menyembah Bapa sebagai satu-satunya Tuhan sebenar.

 2  
Kristian bermula di Baitul Laham (Bettlehem) ataupun sekitarnya manakala
Islam bermula di Makkah. Kini Kristian lebih berkembang di Amerika,
Eropah dan Australia yang biasa kita sebut sebagai Barat. Islam pula lebih
berkembang di Tanah Arab, Afrika, Nusantara, China, Khurasan dan lain-lain
yang biasanya disebut sebagai Timur.
 2  
Sebaik-baik sahaja Nabi Jesus tiada, agama Kristian meneruskan
kehidupannya secara sulit-sulit, ditolak, diperintah, ketakutan, ditindas,
pembawanya tidak ramai, banyak pembawanya yang dibunuh ataupun
ditangkap, kitab sucinya tidak dihafaz dan lain-lain yang memungkinkan
ajaran asalnya tidak sampai 100% kepada kita hari ini.

Selepas kewafatan Nabi Muhammad, agama Islam tersebar secara terang-


terangan, meluas, memerintah, tersusun dan sistematik, pembawanya ramai
bertebaran ke Timur dan ke Barat, diterima orang, kitab sucinya dihafaz
perkataan demi perkataan oleh ratusan (secara terpisah-pisah oleh ribuan
orang) dan sebagainya yang memungkinkan ajaran asalnya masih kekal 100%
hingga ke hari ini. Kini penghafaz keseluruhan al-Quran ada puluhan ribu
orang. Berapa orang yang menghafaz keseluruhan Bible yang asal?
PERBEZAAN DARI SEGI QIBLAT
Qiblat Kristian ialah ke Baitul Maqdis manakala Qiblat umat Islam ke Masjidil
Haram di Makkah. Asalnya qiblat umat Islam juga ke Baitul Maqdis tetapi Bapa
memerintahkannya ditukar ke Qiblat pertama umat-umat terdahulu iaitu ke
Makkah kembali.

PERBEZAAN DARI SEGI PERLAKUAN PARA PEJUANG


Ketika Tentera Salib menakluki Jerusalem, ribuan umat Islam yang menyerah,
kebanyakannya bukan tentera tetapi kanak-kanak, wanita dan golongan tua
dibunuh. Ketika Sultan Salahuddin al-Ayyubi mendapat semula kota tersebut
daripada tentera Kristian, semua penganut agama Kristian termasuklah para
tentera yang menyerah kalah dibebaskan. Malah perjalanan mereka berpindah
keluar daripada Jerusalem diawasi oleh tentera Islam agar keselamatan
mereka terjamin.
$ Sebagaimana firman Allah;
$ ˜™š › œ_ _ ž_ Ÿ _™_  
 ž_ ¡   
¢ š 
_ £ _   ¤ _ ¥ ¦

_ _ £
   ¨_  œ © › _ ª š_ © «¨ _ © _ 

__

 _ ¤_ š
_  ¨ §
_  _ ¤_š ¨_  ¨   _™_¤  _ Ÿ ¬_­
(®¯)
$ ͞Apakah kamu mengharapkan sangat mereka percaya
akan kamu sedangkan di antara mereka ada
segolongan yang mendengar firman Allah kemudian
diubah-ubahkannya setelah dapat difahaminya dan
mereka mengetahui.X

$ Surah Al Baqarah, ayat 75