Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN BAHASA MELAYU

TARIKH : KELAS : MASA :


3 SEPT 2019 3K 2:00-3:00ptg

TEMA : 5 HARGAI SENI BUDAYA

TAJUK : MERDUNYA SUARA

STANDARD OBJEKTIF PDP :


HARI KANDUNGAN

4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan dan


 ISNIN kesantunan bahasa dalam bahan sastera Pada akhir proses pengajaran dan
 SELASA pembelajaran, murid dapat :-
 RABU STANDARD
 KHAMIS PEMBELAJARAN Bercerita dengan menggunakan gaya
 JUMAAT bahasa yang indah dan santun:
4.1.1 Bercerita dengan menggunakan gaya (i)simpulan bahasa
bahasa yang indah dan santun:
(i)simpulan bahasa

PAK 21
 PERWATAKAN  KOLABORASI SISTEM BAHASA : SEBUTAN DAN INTONASI
 KOMUNIKASI
 PEMIKIRAN KRITIS  KREATIVITI N  Baik Hati  Tolong-menolong
 Bertanggungjawab
I  Kerjasama  Hemah Tinggi
L  Bertolak Ansur  Hormat-menghormati
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN  Keadilan  Kasih Sayang
A  Keberanian  Kesabaran
1.Murid melihat dan membaca teks dalam buku teks.
I  Kejujuran  Ketekunan
 Bersyukur
2.Murid mendengar penjelasan oleh guru.(komunikasi) E
 Kreatif dan Inovasi  Bahasa
 Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme
3.Murid cuba memahami jalan cerita persembahan. M  Sains dan Teknologi  Keusahawanan
4.Guru bimbing murid mempersembahkan cerita dalam kumpulan. K  Teknologi Maklumat dan Komunkasi
5.Minta murid mengenal pasti dan guru memberikan penjelasan  Peta Bulatan  Peta Titi
P
 Peta Buih
maksud simpulan bahasa. E
T  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
6.Guru menayangkan slaid-slaid yang mengandungi gambar-gambar A  Peta Pelbagai Alir  Peta Dakap
untuk membentuk simpulan bahasa.  Peta Alir
 Buku Teks  Model  Buku Cerita
B  
7.Guru dan murid berbincang tentang jawapan yang betul. Modul Internet  Gambar
B  Powerpoint  Radio/TV  Carta
8.Guru mengaitkannya dengan isi pelajaran hari ini.
B  Projektor  Radas  Graf

 Lembaran Kerja  Lisan


P  Hasil Kerja  Lakonan
B  Pemerhatian  Tugasan
REFLEKSI: S  Kuiz  Projek

Tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi CATATAN :


latihan pengayaan/ pengukuhan kerana Cuti
Cuti Bergilir
Bergilir sempena
sempena PdP hari ini tidak dapat dijalankan kerana
Peperiksaan UPSR 2019  Mesyuarat  Cuti AM
 Program Sekolah  Kursus
 Cuti Sakit  Cuti Rehat Khas
 Aktiviti Luar  Guru Pengiring
PdP akan dibawa ke hari __________
RANCANGAN MENGAJAR HARIAN BAHASA MELAYU

TARIKH : KELAS : MASA :


4 SEPT 2019 3K 2:00-3:00pm

TEMA : 5 HARGAI SENI BUDAYA

TAJUK : MERDUNYA SUARA

STANDARD OBJEKTIF PDP :


HARI KANDUNGAN

4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan dan


 ISNIN kesantunan bahasa dalam bahan sastera Pada akhir proses pengajaran dan
pembelajaran, murid dapat :-
 SELASA
 RABU STANDARD Bercerita dengan menggunakan gaya
 KHAMIS PEMBELAJARAN bahasa yang indah dan santun:
 JUMAAT (i)simpulan bahasa
4.1.1 Bercerita dengan menggunakan gaya bahasa
yang indah dan santun:
(i)simpulan bahasa

PAK 21
SISTEM BAHASA : SEBUTAN &
 PERWATAKAN  KOLABORASI INTONASI
 KOMUNIKASI
 PEMIKIRAN KRITIS  KREATIVITI N  Baik Hati  Tolong-menolong
 Bertanggungjawab
I  Kerjasama  Hemah Tinggi
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN L  Bertolak Ansur  Hormat-menghormati
 Keadilan  Kasih Sayang
A  Keberanian  Kesabaran
1.Murid melihat dan membaca teks dalam buku teks.
I  Kejujuran  Ketekunan
2.Murid mendengar penjelasan oleh guru.(komunikasi)  Bersyukur
3.Murid cuba memahami jalan cerita persembahan.
 Kreatif dan Inovasi  Bahasa
E  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme
4.Guru bimbing murid mempersembahkan cerita dalam kumpulan. M  Sains dan Teknologi  Keusahawanan
5.Minta murid mengenal pasti dan guru memberikan penjelasan maksud K  Teknologi Maklumat dan Komunkasi
simpulan bahasa. 
P Peta Bulatan  Peta Titi
6.Guru menayangkan slaid-slaid yang mengandungi gambar-gambar untuk E  Peta Buih
membentuk simpulan bahasa. T  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
A  Peta Pelbagai Alir  Peta Dakap
7.Guru dan murid berbincang tentang jawapan yang betul.
 Peta Alir
8.Guru mengaitkannya dengan isi pelajaran hari ini.  Buku Teks  Model  Buku Cerita
B  
Modul Internet  Gambar
B  Powerpoint  Radio/TV  Carta
B  Projektor  Radas  Graf
TAHAP PENGUASAAN:
 Lembaran Kerja  Lisan
P  Hasil Kerja 
Nyatakan TAHAP 1 Lakonan
TAHAP 3 TAHAP 5 B  Pemerhatian  Tugasan
bilangan S  Kuiz  Projek
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6
CATATAN :
REFLEKSI: PdP hari ini tidak dapat dijalankan kerana
____/ ____ orang murid dapat menguasai objektif  Mesyuarat  Cuti AM
pembelajaran dan diberi latihan pengayaan/pengukuhan.  Program Sekolah  Kursus
________orang murid tidak hadir.  Cuti Sakit  Cuti Rehat Khas
 Aktiviti Luar  Guru Pengiring
PdP akan dibawa ke hari __________
RANCANGAN MENGAJAR HARIAN BAHASA MELAYU

TARIKH : KELAS : MASA :


5 OGOS 2019 3K 1:00-2:00pm

TEMA : 5 HARGAI SENI BUDAYA

TAJUK : MERDUNYA SUARA

STANDARD OBJEKTIF PDP :


HARI KANDUNGAN

4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan dan


 ISNIN kesantunan bahasa dalam bahan sastera Pada akhir proses pengajaran dan
 SELASA pembelajaran, murid dapat :-
 RABU STANDARD
PEMBELAJARAN Bercerita dengan menggunakan gaya
 KHAMIS bahasa yang indah dan santun:
 JUMAAT (i)simpulan bahasa
4.1.1 Bercerita dengan menggunakan gaya
bahasa yang indah dan santun:
(i)simpulan bahasa

PAK 21
 PERWATAKAN  KOLABORASI SISTEM BAHASA : FRASA
 KOMUNIKASI
 PEMIKIRAN KRITIS  KREATIVITI N  Baik Hati  Tolong-menolong
 Bertanggungjawab
I  Kerjasama  Hemah Tinggi
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN L  Bertolak Ansur  Hormat-menghormati
 Keadilan  Kasih Sayang
A  Keberanian  Kesabaran
1.Murid melihat dan membaca teks dalam buku teks. I  Kejujuran  Ketekunan
2.Murid mendengar penjelasan oleh guru.(komunikasi)  Bersyukur
 Kreatif dan Inovasi  Bahasa
3.Murid cuba memahami jalan cerita persembahan. E  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme
M   Keusahawanan
4.Guru bimbing murid mempersembahkan cerita dalam kumpulan. Sains dan Teknologi
K  Teknologi Maklumat dan Komunkasi
5.Minta murid mengenal pasti dan guru memberikan penjelasan maksud
simpulan bahasa. P
 Peta Bulatan  Peta Titi
E  Peta Buih
6.Guru menayangkan slaid-slaid yang mengandungi gambar-gambar untuk
T  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
membentuk simpulan bahasa. A  Peta Pelbagai Alir  Peta Dakap
7.Guru dan murid berbincang tentang jawapan yang betul.  Peta Alir
 Buku Teks  Model  Buku Cerita
8.Guru mengaitkannya dengan isi pelajaran hari ini. B  
Modul Internet  Gambar
B  Powerpoint  Radio/TV  Carta
B  Projektor  Radas  Graf

TAHAP PENGUASAAN:  Lembaran Kerja  Lisan


P  Hasil Kerja  Lakonan
B  Pemerhatian  Tugasan
Nyatakan TAHAP 1 TAHAP 3 TAHAP 5 S  Kuiz  Projek
bilangan
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6 CATATAN :
PdP hari ini tidak dapat dijalankan kerana
REFLEKSI:  Mesyuarat  Cuti AM
 Program Sekolah  Kursus
Tidak dapat diteruskan kerana Cuti Bergilir sempena  Cuti Sakit  Cuti Rehat Khas
Peperiksaan  Aktiviti Luar 
Peperiksaan UPSR
UPSR 2019
2019 Guru Pengiring
PdP akan dibawa ke hari __________
RANCANGAN MENGAJAR HARIAN BAHASA MELAYU

TARIKH : KELAS : MASA :


20 OGOS 2019 3K 1:00-2:00ptg

TEMA : HARGAI SENI BUDAYA

TAJUK : MERDUNYA SUARA

STANDARD OBJEKTIF PDP :


HARI KANDUNGAN

4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan dan


 
 

 ISNIN kesantunan bahasa dalam bahan sastera


 SELASA Pada akhir proses pengajaran dan
 RABU STANDARD pembelajaran, murid dapat :-
 KHAMIS PEMBELAJARAN
Bercerita dengan menggunakan gaya
 JUMAAT 4.1.1 Bercerita dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan santun:
bahasa yang indah dan santun: (i)simpulan bahasa
(i)simpulan bahasa

PAK 21
 PERWATAKAN  KOLABORASI SISTEM BAHASA : sebutan dan intonasi
 KOMUNIKASI
 PEMIKIRAN KRITIS  KREATIVITI N  Baik Hati  Tolong-menolong
 Bertanggungjawab
I  Kerjasama  Hemah Tinggi
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN L  Bertolak Ansur  Hormat-menghormati
 Keadilan  Kasih Sayang
A  Keberanian  Kesabaran
1. Murid melihat dan membaca teks dalam buku teks. I  Kejujuran  Ketekunan
2. Murid mendengar penjelasan oleh guru.(komunikasi)  Bersyukur
 Kreatif dan Inovasi  Bahasa
3. Murid cuba memahami jalan cerita persembahan. E  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme
M  Sains dan Teknologi  Keusahawanan
4. Guru bimbing murid mempersembahkan cerita dalam kumpulan.
K  Teknologi Maklumat dan Komunkasi
5. Minta murid mengenal pasti dan guru memberikan penjelasan maksud
simpulan bahasa. P
 Peta Bulatan  Peta Titi
E  Peta Buih
6. Guru menayangkan slaid-slaid yang mengandungi gambar-gambar untuk
T  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
membentuk simpulan bahasa. A  Peta Pelbagai Alir  Peta Dakap
7. Guru dan murid berbincang tentang jawapan yang betul.  Peta Alir
 Buku Teks  Model  Buku Cerita
8. Guru mengaitkannya dengan isi pelajaran hari ini. B  
Modul Internet  Gambar
B  Powerpoint  Radio/TV  Carta
B  Projektor  Radas  Graf
TAHAP PENGUASAAN:
 Lembaran Kerja  Lisan
P  Hasil Kerja 
Nyatakan Lakonan
TAHAP 1 TAHAP 3 TAHAP 5 B  Pemerhatian  Tugasan
bilangan
S  Kuiz  Projek
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6
CATATAN :
REFLEKSI: PdP hari ini tidak dapat dijalankan kerana
 Mesyuarat  Cuti AM
Tidak dapat diteruskan kerana Cuti
Cuti Bergilir
Bergilir sempena
sempena  Program Sekolah  Kursus
Peperiksaan UPSR 2019
Peperiksaan UPSR 2019  Cuti Sakit  Cuti Rehat Khas
 Aktiviti Luar  Guru Pengiring
PdP akan dibawa ke hari __________
RANCANGAN MENGAJAR HARIAN BAHASA MELAYU

TARIKH : KELAS : MASA :


19 OGOS 2019 3K 3.00-4.00ptg

TEMA : HARGAI SENI BUDAYA

TAJUK : TEH UNTUK TETAMU

STANDARD OBJEKTIF PDP :


HARI KANDUNGAN

 ISNIN
2.1 Asas membaca dan memahami Pada akhir proses pengajaran dan
 SELASA pembelajaran, murid dapat :-
 RABU STANDARD
 KHAMIS PEMBELAJARAN Membaca dengan sebutan yang
 JUMAAT betul, intonasi yang sesuai, dan
2.1.2
2.1.2 Membaca
Membaca dengan
dengan sebutan
sebutan yang
yang betul,
betul, memahami.
intonasi yang sesuai, dan memahami.
intonasi yang sesuai, dan memahami. (iii) teks
(iii) teks

PAK 21
SISTEM BAHASA : TATABAHASA
 PERWATAKAN  KOLABORASI (KATA ADJEKTIF BENTUK)
 KOMUNIKASI
 PEMIKIRAN KRITIS  KREATIVITI N  Baik Hati  Tolong-menolong
 Bertanggungjawab
I  Kerjasama  Hemah Tinggi
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN L  Bertolak Ansur  Hormat-menghormati
 Keadilan  Kasih Sayang
A  Keberanian  Kesabaran
1.Murid-murid meneliti dan membaca teks yang diberi.
I  Kejujuran  Ketekunan
 Bersyukur
2.Murid mendengar penjelasan oleh guru.(komunikasi)  Kreatif dan Inovasi  Bahasa
E  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme
3.Murid membina dan menulis jawapan pemahaman secara individu. M  Sains dan Teknologi  Keusahawanan
4.Guru bimbing murid membaca teks dengan sebutan dan intonasi K  Teknologi Maklumat dan Komunkasi
yang betul.  Peta Bulatan  Peta Titi
P
5.Guru dan murid bersoal jawab dan tugasan diberikan oleh guru. E  Peta Buih
T  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
A  Peta Pelbagai Alir  Peta Dakap
 Peta Alir
 Buku Teks  Model  Buku Cerita
B  
Modul Internet  Gambar
B  Powerpoint  Radio/TV  Carta
B  Projektor  Radas  Graf

 Lembaran Kerja  Lisan


TAHAP PENGUASAAN: P  Hasil Kerja  Lakonan
B  Pemerhatian  Tugasan
Nyatakan TAHAP 1 TAHAP 3 TAHAP 5 S  Kuiz  Projek
bilangan
murid : TAHAP 2 CATATAN :
TAHAP 4 TAHAP 6
PdP hari ini tidak dapat dijalankan kerana
 Mesyuarat  Cuti AM
REFLEKSI:  Program Sekolah  Kursus
____/ ____ orang murid dapat menguasai objektif  Cuti Sakit  Cuti Rehat Khas
pembelajaran dan diberi latihan pengayaan/  Aktiviti Luar  Guru Pengiring
pengukuhan.________orang murid tidak hadir. PdP akan dibawa ke hari __________
RANCANGAN MENGAJAR HARIAN BAHASA MELAYU

TARIKH : KELAS : MASA :


17 JUN 2019 2 VALLUVAR 2:00-3:00ptg

TEMA : 5 BIJAK SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI

UNIT : 14 HEBAT DAN BERGUNA

TAJUK : BUKU DIGITAL

STANDARD OBJEKTIF PDP :


HARI KANDUNGAN

1.1 Mendengar dan memberikan Pada akhir proses pengajaran dan


 ISNIN respons pembelajaran, murid dapat :-
mendengar, mengecam, memahami dan
 SELASA menyebut; 
 RABU STANDARD (iii) 3 ayat majmuk dengan betul dan tepat
 KHAMIS PEMBELAJARAN
 JUMAAT 1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami
dan menyebut;
 
(iii) ayat majmuk dengan betul dan tepat

PAK 21
 PERWATAKAN  KOLABORASI SISTEM BAHASA : Sebutan dan intonasi
 KOMUNIKASI
 PEMIKIRAN KRITIS  KREATIVITI N  Baik Hati  Tolong-menolong
 Bertanggungjawab
I  Kerjasama  Hemah Tinggi
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN L  Bertolak Ansur  Hormat-menghormati
 Keadilan  Kasih Sayang
A  Keberanian  Kesabaran
1.Murid-murid meneliti gambarajah yang diberi.
I  Kejujuran  Ketekunan
2.Murid-murid membaca dialog di antara 2 sahabat mengikut situasi dan  Bersyukur
respon yang diberi.  Kreatif dan Inovasi  Bahasa
E  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme
3.Murid-murid mendengar penerangan guru tentang kata hubung. M  Sains dan Teknologi  Keusahawanan
4.Murid-murid mendengar, mengecam ayat majmuk. K  Teknologi Maklumat dan Komunkasi
5.murid-murid berbincang dalam kumpulan untuk memahami lebih mendalam
P
 Peta Bulatan  Peta Titi
ayat majmuk dan menyebut ayat majmuk dengan betul dan tepat. E  Peta Buih
6.Murid-murid menghubungkait situasi dalam gambar dengan kehidupan T  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
A  Peta Pelbagai Alir  Peta Dakap
harian mereka. (I see, I think, I wonder)
 Peta Alir
7.Guru dan murid bersoal jawab tentang buku digital.  Buku Teks  Model  Buku Cerita
B  
Modul Internet  Gambar
B  Powerpoint  Radio/TV  Carta
B  Projektor  Radas  Graf

 Lembaran Kerja  Lisan


TAHAP PENGUASAAN: P  Hasil Kerja  Lakonan
B  Pemerhatian  Tugasan
Nyatakan TAHAP 1 TAHAP 3 TAHAP 5 S  Kuiz  Projek
bilangan
murid : TAHAP 2 CATATAN :
TAHAP 4 TAHAP 6
PdP hari ini tidak dapat dijalankan kerana
 Mesyuarat  Cuti AM
REFLEKSI:  Program Sekolah  Kursus
____/ ____ orang murid dapat menguasai objektif  Cuti Sakit  Cuti Rehat Khas
pembelajaran dan diberi latihan pengayaan/  Aktiviti Luar  Guru Pengiring
pengukuhan.________orang murid tidak hadir. PdP akan dibawa ke hari __________
RANCANGAN MENGAJAR HARIAN BAHASA MELAYU

TARIKH : KELAS : MASA :


18 JUN 2019 2 VALLUVAR 2:00-3:00ptg

TEMA : 5 BIJAK SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI


14 HEBAT DAN BERGUNA

UNIT :

TAJUK : GUNAKAN DENGAN BIJAK

STANDARD OBJEKTIF PDP :


HARI KANDUNGAN

2.3 Membaca dan mengapresiasi karya


  
Pada akhir proses pengajaran dan
pembelajaran, murid dapat :-
 ISNIN sastera dan bukan sastera Membaca, mengenal pasti dan
 SELASA menyatakan nilai daripada bahan sastera
 RABU STANDARD dan bahan bukan sastera;
PEMBELAJARAN iv) petikan
 KHAMIS
 JUMAAT 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan
menyatakan nilai daripada bahan
sastera dan bahan bukan sastera;
iv) petikan

PAK 21
SISTEM BAHASA : SEBUTAN &
 PERWATAKAN  KOLABORASI INTONASI
 KOMUNIKASI
 PEMIKIRAN KRITIS  KREATIVITI N  Baik Hati  Tolong-menolong
 Bertanggungjawab
I  Kerjasama  Hemah Tinggi
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN L  Bertolak Ansur  Hormat-menghormati
 Keadilan  Kasih Sayang
A  Keberanian  Kesabaran
1. Murid meneliti gambar.(i see, i think, i wonder)
I  Kejujuran  Ketekunan
 Bersyukur
2. Murid dibimbing untuk membaca ayat demi ayat .  Kreatif dan Inovasi  Bahasa
E  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme
3. Murid mendengar apa yang dibacakan atau soalan yang M  Sains dan Teknologi  Keusahawanan
dikemukakan oleh rakan sekelas. (question builder) K  Teknologi Maklumat dan Komunkasi
4. Murid cuba membaca petikan secara individu, pasang dan  Peta Bulatan  Peta Titi
P
kumpulan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. E  Peta Buih
T  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
5. Murid-murid memahami dan mengenal pasti kosa kata lalu A  Peta Pelbagai Alir  Peta Dakap
menyebutnya dengan betul.  Peta Alir
 Buku Teks  Model  Buku Cerita
B
5. Guru dan murid bersoal jawab (komunikasi).  Modul  Internet  Gambar
B  Powerpoint  Radio/TV  Carta
6. Murid-murid menceritakan pengalaman mereka berdasarkan
B  Projektor  Radas  Graf
gambar.
 Lembaran Kerja  Lisan
TAHAP PENGUASAAN: P  Hasil Kerja  Lakonan
B  Pemerhatian  Tugasan
Nyatakan TAHAP 1 TAHAP 3 TAHAP 5 S  Kuiz  Projek
bilangan
murid : TAHAP 2 CATATAN :
TAHAP 4 TAHAP 6
PdP hari ini tidak dapat dijalankan kerana
 Mesyuarat  Cuti AM
REFLEKSI:  Program Sekolah  Kursus
____/ ____ orang murid dapat menguasai objektif  Cuti Sakit  Cuti Rehat Khas
pembelajaran dan diberi latihan pengayaan/  Aktiviti Luar  Guru Pengiring
pengukuhan.________orang murid tidak hadir. PdP akan dibawa ke hari __________
RANCANGAN MENGAJAR HARIAN BAHASA MELAYU

TARIKH : KELAS : MASA :


19 JUN 2019 2 VALLUVAR 1:30-2:30ptg

TEMA : 5 BIJAK SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI


14 HEBAT DAN BERGUNA

UNIT :

TAJUK : TONG SAMPAH PINTAR

STANDARD OBJEKTIF PDP :


HARI KANDUNGAN

3.3 Menghasilkan penulisan


    
 ISNIN Pada akhir proses pengajaran dan
 SELASA pembelajaran, murid dapat :-
 RABU STANDARD Menghasilkan kerangka dan penulisan
 KHAMIS PEMBELAJARAN karangan naratif dan bukan naratif secara;
 JUMAAT 3.3.1 Menghasilkan kerangka dan (i)berpandu
penulisan karangan naratif dan bukan
naratif secara;
(ii) berpandu

PAK 21
SISTEM BAHASA : sintaksis ( jenis-jenis
 PERWATAKAN  KOLABORASI ayat)
 KOMUNIKASI
 PEMIKIRAN KRITIS  KREATIVITI N  Baik Hati  Tolong-menolong
 Bertanggungjawab
I  Kerjasama  Hemah Tinggi
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN L  Bertolak Ansur  Hormat-menghormati
 Keadilan  Kasih Sayang
A  Keberanian  Kesabaran
1. Murid meneliti gambar.(i see, i think, i wonder)
I  Kejujuran  Ketekunan
 Bersyukur
2. Murid dibimbing untuk membaca teks yang telah dipaparkan .  Kreatif dan Inovasi  Bahasa
E  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme
3. Murid mendengar apa yang dibacakan atau soalan yang M  Sains dan Teknologi  Keusahawanan
dikemukakan oleh rakan sekelas. (question builder) K  Teknologi Maklumat dan Komunkasi
4. Murid cuba menulis karangan secara separa terkawal .  Peta Bulatan  Peta Titi
P
5. Murid-murid melengkapkan karangan dengan kosa kata yang E  Peta Buih
T  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
sesuai. A  Peta Pelbagai Alir  Peta Dakap
6. Guru dan murid bersoal jawab (komunikasi).  Peta Alir
 Buku Teks  Model  Buku Cerita
B
7. Murid-murid menceritakan pengalaman mereka berdasarkan  Modul  Internet  Gambar
B  Powerpoint  Radio/TV  Carta
gambar.
B  Projektor  Radas  Graf

 Lembaran Kerja  Lisan


TAHAP PENGUASAAN: P  Hasil Kerja  Lakonan
B  Pemerhatian  Tugasan
Nyatakan TAHAP 1 TAHAP 3 TAHAP 5 S  Kuiz  Projek
bilangan
murid : TAHAP 2 CATATAN :
TAHAP 4 TAHAP 6
PdP hari ini tidak dapat dijalankan kerana
 Mesyuarat  Cuti AM
REFLEKSI:  Program Sekolah  Kursus
____/ ____ orang murid dapat menguasai objektif  Cuti Sakit  Cuti Rehat Khas
pembelajaran dan diberi latihan pengayaan/  Aktiviti Luar  Guru Pengiring
pengukuhan.________orang murid tidak hadir. PdP akan dibawa ke hari __________
RANCANGAN MENGAJAR HARIAN BAHASA MELAYU

TARIKH : KELAS : MASA :


20 JUN 2019 2VALLUVAR 4:20-5:20ptg

TEMA : 5 BIJAK SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI

UNIT : 14 HEBAT DAN BERGUNA

TAJUK : TEKNOLOGI UNTUK KITA

STANDARD OBJEKTIF PDP :


HARI KANDUNGAN
  
Pada akhir proses pengajaran dan
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan
pembelajaran, murid dapat :-
menyerapkan keindahan dan kesantunan bahasa
 ISNIN Mencipta secara separa terkawal dan
serta mempersembahkannya secara kreatif
mempersembahkan: 
 SELASA (i) 3 pantun 4 kerat
 RABU STANDARD
 KHAMIS PEMBELAJARAN
 JUMAAT
4.3.1 Mencipta secara separa terkawal
dan mempersembahkan: 
(i) pantun 4 kerat

PAK 21
SISTEM BAHASA : SEBUTAN DAN
 PERWATAKAN  KOLABORASI INTONASI
 KOMUNIKASI
 PEMIKIRAN KRITIS  KREATIVITI N  Baik Hati  Tolong-menolong
 Bertanggungjawab
I  Kerjasama  Hemah Tinggi
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN L  Bertolak Ansur  Hormat-menghormati
 Keadilan  Kasih Sayang
A  Keberanian  Kesabaran
1.Murid membaca baris pantun yang diberi.
I  Kejujuran  Ketekunan
 Bersyukur
2.Murid berbincang tentang ciri-ciri pantun 4 kerat . (I see, I  Kreatif dan Inovasi  Bahasa
E  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme
think, I wonder) M  Sains dan Teknologi  Keusahawanan
3.Murid dibimbing membaca dan menyebut baris pantun . K  Teknologi Maklumat dan Komunkasi
4.Murid-murid mendengar dan melafazkan pantun mengikut jeda  Peta Bulatan  Peta Titi
P
yang betul. E  Peta Buih
T  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
5.Murid mengenalpasti format penulisan pantun. A  Peta Pelbagai Alir  Peta Dakap
6.Murid melengkapkan pantun 4 kerat berdasarkan gambar dan  Peta Alir
 Buku Teks  Model  Buku Cerita
B
frasa.  Modul  Internet  Gambar
B  Powerpoint  Radio/TV  Carta
7.Murid menulis pantun semula mengikut format penulisan.
B  Projektor  Radas  Graf
8.Guru dan murid bersoal jawab.
 Lembaran Kerja  Lisan
TAHAP PENGUASAAN: P  Hasil Kerja  Lakonan
B  Pemerhatian  Tugasan
Nyatakan TAHAP 1 TAHAP 3 TAHAP 5 S  Kuiz  Projek
bilangan
murid : TAHAP 2 CATATAN :
TAHAP 4 TAHAP 6
PdP hari ini tidak dapat dijalankan kerana
 Mesyuarat  Cuti AM
REFLEKSI:  Program Sekolah  Kursus
____/ ____ orang murid dapat menguasai objektif  Cuti Sakit  Cuti Rehat Khas
pembelajaran dan diberi latihan pengayaan/  Aktiviti Luar  Guru Pengiring
pengukuhan.________orang murid tidak hadir. PdP akan dibawa ke hari __________

Anda mungkin juga menyukai