Anda di halaman 1dari 11

Mantera

Menduduki
Rumah Baru
Menduduki Rumah Baru
Bismi'llahi 'l-Rahmani'I-Rahim
Tepung tawar tepung jati
Ketiga dengan tepung kedangsa
Jika boleh kehendak hati
Jangan sakit jangan mati
Jangan cela jangan binasa
Jangan punah jangan ranah
Tepung tawar tepung jati
Ketiga dengan tepung kedangsa
Naik emas berkati-kati
Naik orang beribu laksa
Tepung tawar semula jadi
Barangku citaku perolehi
Berkat di pengajaran guruku
Allah menawar, Muhammad menjampi
Dengan berkat doa
La ilaha 'illallah, Muhammad Rasulullah.
Tema

• Kepercayaan masyarakat
Melayu terhadap semangat
ghaib.
Persoalan
• Kesungguhan masyarakat Melayu dalam
melindungi rumah baru mereka.

• Memberi amaran kepada sesiapasahaja


yang ingin menganggu rumh tersebut.

• Penggunaan bahan tradisional dalam


upacara tersebut.
• Analisis Bentuk

   -   1 rangkap
• -   17 baris 1 tangkap
• -   4-5 patah perkataan 1 baris
• -   6-14 suku kata 1 baris
• -   Tidak terikat
• -   Rima akhir tidak tetap
Bentuk dan Teknik Penulisan
• Bentuk - Bebas

• Teknik penulisan;
a) Jumlah rangkap :_____________
b) Jumlah baris :_____________
c) Jumlah perkataan:_____________
d) Jumlah suku kata:_____________
Gaya Bahasa
• -   Personafikasi: naik emas
• -   Kata ganda separa: berhati-hati
• -   Hiperbola: naik orang beribu laksa
• -   Inversi: berkat di pengajaran guru
• -   Anafora: jangan-jangan: naik-naik: tepung-tepung: ketiga-
ketiga
• -   Epifora: jati-jati
• -   Asonansi: Pengulangan vocal ‘a’ 7 kali:Allah menawar
Muhammad menjampi
• -   Aliterasi: Pengulangan konsonen ‘n’ 6 kali: jangan punah
jangan ranah
Latar Masyarakat
• Masyarakt yang mementingkan adat
• Masyarakat yang mempercayai
agama
• Masyarakat yang menyimpan harapan
yang positif

Nada

Tegas - Menegaskan hak sebagai tuan


rumah

• Merayu - Merayu dan berdoa kepada yang


Esa untuk memelihara rumah
tersebut
Pengajaran
• Kita haruslah berwaspada akan perkara
yang bakal terjadi terutama di tempat baru

• Kita janganlah mengambil hak orang lain

• Kita hendaklah memohon hajat kepada


yang Maha Esa.
Latihan
• Baca mantera "Mantera Menduduki Rumah Baru",
kemudian jawab soalan yang mengikutinya.

a) Galurkan upacara khas pembacaan mantera sebelum


menduduki rumah baru. (4 Markah)

b) Huraikan tiga hasrat yang dikemukakan dalam mantera


tersebut. (9 Markah)

c) Dengan memberikan contoh, huraikan empat unsur gaya


bahasa dan kesannya yang memperlihatkan kesan
estetik dalam mantera tersebut. (12 Markah)