Anda di halaman 1dari 17

Mantera

Mantera dalam
Kalangan
Masyarakat Melayu
Tradisional
definisi mantera

Kata atau ayat yang apabila


diucapkan dapat menimbulkan kuasa
ghaib (untuk menyembuhkan penyakit
dan lain-lain), jampi.
kepentingan mantera
 Memberi kesan kepada sesuatu perkara yang dihajati secara langsung
kepada unsur-unsur magis
 Tujuan perbomohan
 Memudahkan urusan harian
 Memberi pertolongan atau kemudahan kepada si pengguna
Menyembuh penyakit
Perlindungan
dan menghalau
diri daripada musuh.
makhluk halus yang
(Mantera pendinding
mendiami sesuatu
tubuh)
tempat atau
menganggu sesuatu
kehidupan

Fungsi Mantera

Sebagai sumber
Pemanis wajah
pendapatan
untuk menarik Terdapat dalam
(Menyeru unsur alam
perhatian seseorang adat istiadat.
seperti hantu raya
atau masyarakat Mantera dijampi
menyelesaikan
supaya lebih dalam adat istiadat
pekerjaan
dihormati dan tertentu seperti
seharian). Contoh:
disayangi upacara puja pantai
sawah padi.
pindah rumah,
menuai dan lain-lain.
Konsep

 Mantera merupakan puisi tua yang wujud


pada zaman pengaruh Hindu hingga ke
zaman pengaruh Islam di nusantara.
Mantera dikenali sebagai jampi, serapah,
tawar, sembur, cuca, puja, seru, dan
tangkal. mantera dituturkan oleh orang
tertentu sahaja seperti pawang dan
bomoh. Mantera dipercayai dapat
menimbulkan kuasa ghaib atau konotasi
magis untuk tujuan perubatan (Harun mat
Piah, 1989). Keseluruhan Mantera Melayu
adalah dalam bentuk puisi sekurang-
kurangnyamengandungi unsur-unsur puisi
dan puisi ini agak unik bentuk dan isinya
daripada yang lain.
Ciri-Ciri Mantera
 Mantera adalah sejenis puisi bebas dari segi jumlah
baris dalam rangkap, jumlah perkataan dalam sebaris,
jumlah suku kata dalam sebaris dan rima akhirnya.
 Isi mantera menyentuh persoalan tentang magis,
perubatan dan perbomohan
 Isi dan konsep yang dikandungi dan dipancarkan oleh
sesebuah mantera menunjukkan hubungan yang amat
erat dengan sistem kepercayaan masyarakat khususnya
dalam zaman dan konteks dimana mantera itu dicipta
dan diamalkan secara total oleh masyarakat yang
berkenaan.
 Pengabadian sesebuah mantera dalam perlakuan yang
berkenaan hanya dilakukan oleh seseorang pawang atau
bomoh yang memperoleh tauliah untuk menjalankan
perlakuan tersebut.
Mantera Ulit Mayang

TEMA
Kepercayaan masyarakat lama kepada unsur-
unsur ghaib yang dianggap magis. Dalam
kehidupan seharian, masyarakat Melayu
tradisional mempercayai setiap objek ada roh.
Oleh itu, tidak hairanlah sebahagian besar
kehidupan mereka terikat dengan unsur-unsur
mistik. Kepercayaan itulah maka apabila mereka
sakit pasti akan kembali kepada unsur mistik,
contohnya dalam mantera tersebut mereka
menggunakan pawang untuk menyeru kuasa
ghaib dengan menggunakan mayang pinang.
Tema

 Pertarungan antara seorang


puteri laut dan bomoh yang
ingin menyelamatkan seorang
nelayan yang telah dipukau
oleh tuan puteri tersebut.
Kepentingan Mantera ini
kepada masyarakat Melayu
Persoalan
1. Kasih sayang – Seorang Tuan Puteri yang cinta akan seorang nelayan.

2. Tanggungjawab – Tanggungjawab seorang kakak terhadap adik-adiknya.

3. Baik Hati – Bomoh dan Tuan Puteri ke 7 menolong nelayan yang


dipukau untuk keluar dari alam bunian

4. Keberanian - Bomoh berani berlawan dengan puteri yang mempunyai


unsur magis.

5. Bekerjasama - Kerjasama antara bomoh dengan Tuan Puteri ke 7 dalam


menentang puteri-puteri yang lain.
Bentuk dan Teknik Penulisan

 Bentuk- Bebas

 Teknik Penulisan;
a) Jumlah rangkap:7
b) 4-8 serngkap
c) Jumlah perkataan: 3-4 sebaris
d) Jumlah suku kata: 9-10 suku kata.
Nada
 Seram – Unsur-unsur mistik, alam bunian
dan ghaib.

 Saspen – Kemunculan puteri ke 7 pada


kemuncak pertarungan antara
bomoh dengan puteri-puteri lain.

 Melankolik – Cara penyampaian lagu


mantera mendayu-dayu
Gaya bahasa

1. Anafora, pengulangan pada awal baris;


Seri Bersila nama asalmu
Seri Berdiri nama batangmu

2. Responsi, pengulangan ditengah baris;


Puteri dua berbaju serong
Puteri dua bersanggul sendeng
3. Inversi, pembalikan kata;
Nasi berarna hamba sembahkan

4. Asonansi, pengulangan vokal;


Puteri empat berselendang kuning (vokal e)

5.Aliterasi, pengulangan konsonan;


Umbuk mayang diumbuk (konsanan m)
Pengajaran
 Kita tidak seharusnya menyalahgunakan kuasa mistik
terhadap orang lain.

 Kita haruslah tidak mementingkan diri sendiri

 Kita hendaklah bertanggungjawab terhadap amanah


yang diberi

 Kita haruslah bantu-membantu bagi yang memerlukan

 Kita hendaklah menghormati orang yang lebih tua.


Glosari

 Ulit – Dodoi

 Umbut – Bahagian pangkal pucuk batang


pokok palma spt kelapa,enau
yang lembut dan boleh dimakan.
 Umbok – Merayu, memujuk

 Mayang – Sejenis tumbuhan