Anda di halaman 1dari 12

PELAPORAN AKTIVITI MODUL PdPR

PdPR 3.0

TEMA : BUAH-BUAHAN
MINGGU : 26
Kaedah PdPR :

√ √

Tandakan / pada item Kaedah PdPC yang digunakan

JADUAL WAKTU PdPR


HARI SUBJEK MASA
ISNIN  BAHASA MELAYU 8.00pg – 12.00 tgh
 AKTIVITI FIZIKAL

SELASA 8.00pg – 12.00 tgh


 KREATIVITI & ESTETIKA
(SENI)

RABU  MATEMATIK AWAL 8.00pg – 12.00 tgh


 BAHASA INGGERIS

KHAMIS  KEMANUSIAAN 8.00pg – 12.00 tgh


 BAHASA MELAYU
 SIVIK/3R

JUMAAT  SAINS AWAL 8.00pg – 12.00 tgh


 KREATIVITI & ESTETIKA
(MUZIK)
 BACAAN (BM/BI)
PdPR 3.0
AKTIVITI HARIAN ( PDPR) PRASEKOLAH
TARIKH 18.10.2021 ISNIN

MASA 8-30pg – 10.30 pg

SUBJEK BAHASA MELAYU

FOKUS BM 1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR


BM 2.0 KEMAHIRAN MEMBACA
BM 3.0 KEMAHIRAN MENULIS
STANDARD KANDUNGAN BM 1.3 Mendengar dan mengecam bunyi bahasa
BM 2.3 Membina dan membaca suku kata dan
perkataan
BM 3.2 Menguasai kemahiran menulis
STANDARD PEMBELAJARAN BM 1.3.4 Mendengar, mengecam dan menyebut
perkataan
BM 1.3.5 Menyebut dan memberi respons terhadap
perkataan yang didengar
BM 1.5.2 Menyampaikan idea secara kritis tentang
sesuatu yang didengar, dilihat atau dialami.
BM2.3.3 Membaca perkataan dengan suku kata
terbuka.
BM 3.2.5 Menyalin ayat mudah
BM 3.2.8 Menulis ayat mudah
KESEPADUAN KD 2.3.4 Bercerita dan memberi pendapat dengan
yakin
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran murid dapat bersoal jawab
menggunakan ayat mudah berdasarkan bahan
rangsangan dengan yakin serta boleh menyalin dan
menulis ayat mudah mengenai buah-buahan.
AKTIVITI 1. PENGENALAN KEPADA BUAH-BUAHAN.
2. MENGENALI JENIS-JENIS BUAH TEMPATAN DAN
IMPORT
3. MENULIS AYAT MUDAH
4. MELENGKAPKAN SUKU KATA
KRITERIA KEJAYAAN Saya boleh : berinteraksi menggunakan ayat mudah
berdasarkan bahan rangsangan dengan yakin serta
boleh menyampaikan idea sendiri dengan baik
mengenai jenis-jenis sayur-sayuran. Menulis ayat
mudah.
REFLEKSI GURU
PdPR 3.0
AKTIVITI HARIAN ( PDPR) PRASEKOLAH
TARIKH 14.10.2021 KHAMIS
MASA 11.00-11.30 PAGI
SUBJEK PKJR
FOKUS BM 1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN
BERTUTUR
KM 2.0 SAYA DAN KOMUNITI
STANDARD KANDUNGAN BM 1.3 Mendengar dan mengecam bunyi bahasa
KM 2.3 Memahami tanggungjawab diri dengan komuniti
STANDARD PEMBELAJARAN BM 1.3.4 Mendengar, mengecam dan menyebut perkataan

BM 1.3.5 Menyebut dan memberi respons terhadap


perkataan yang didengar
BM 1.5.2 Menyampaikan idea secara kritis tentang sesuatu
yang didengar, dilihat atau dialami.
KM 2.3.6 Menyatakan perbuatan yang tidak boleh
dilakukan di tempat awam
KESEPADUAN KD 2.3.4 Bercerita dan memberi pendapat dengan yakin
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran murid dapat bersoal jawab
menggunakan ayat mudah berdasarkan bahan rangsangan
dengan yakin serta boleh menyatakan kepentingan
memakai topi keledar semasa menunggang motosikal.
AKTIVITI 1. PENGENALAN KEPADA TOPIK PKJR
2. MENGETAHUI DISIPLIN SEMASA
MENUNGGANG MOTOSIKAL
3. KEPENTINGAN MEMAKAI TOPI KELEDAR
4. CARA PEMAKAIAN TOPI KELEDAR YANG
BETUL.
KRITERIA KEJAYAAN Saya boleh : berinteraksi menggunakan ayat mudah
berdasarkan bahan rangsangan dengan yakin serta boleh
menamakan symbol dan papan tanda jalanraya dengan
betul.
REFLEKSI - MURID DAPAT MENYATAKAN KEPENTINGAN
MEMAKAI TOPI KELEDAR SEMASA
MENUNGGANG MOTOSIKAL DENGAN BETUL.
PdPR 3.0
AKTIVITI HARIAN ( PDPR) PRASEKOLAH

DATE 20.10.2021 RABU

TIME 9.20-10.00PG

SUBJECT ENGLISH

FOCUS BI 1.0 LISTENING AND SPEAKING SKILLS


BI 2.0 READING SKILLS
BI 3.0 WRITING SKILLS
CONTENT STANDARD BI 1.3 Listen to, understand and respond in a variety
of contexts
BI Demonstrate understanding of a variety texts in
the form of print and non print materials.
BI 3.2 Develop writing skills
LEARNING STANDARD BI 1.3.5 Talk about stories heard
BI 2.3.4 Read simple phrases
BI 3.2.8 Write words and phrases in legible print
INTERGRATED KD 2.3.4 Bercerita dan memberi pendapat dengan
yakin
LEARNING OBJECTIVE At the end of the lesson, the pupils will be able to
1. recognise and sound out initial sounds in a word.
2. identify the words about fruits
3. can talk and discuss about local and import fruits
4. can write simple phrases about fruits.
ACTIVITIES 1. RECOGNISE AND LABEL FRUITS
2. RECOGNISE AND WRITE SIMPLE WORDS
3. READ SIMPLE SENTENCES
SUCCESS CRITERIA I can able : recognise and sound out initial sounds in
a word. Identify the words
about fruits. Write simple phrases about fruits

TEACHER REFLECTIONS - PUPILS CAN WRITE THE SIMPLE PHRASES AND READ
THE SIMPLE SENTENCES.
PdPR 3.0

AKTIVITI HARIAN ( PDPR) PRASEKOLAH

TARIKH 15.10.2021 JUMAAT

MASA 11-00pg – 12.00 tengahari

SUBJEK KREATIVITI DAN ESTETIKA

FOKUS KE 3.0 SENI VISUAL

STANDARD KANDUNGAN KE 3.3 Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya


seni.

STANDARD PEMBELAJARAN KE 3.3.1 Mengeksplorasi media


KE 3.3.3 Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti
sendiri.

KESEPADUAN FK 1.1.2 Menunjukkan koordinasi mata dan tangan dan


kemahiran motor halus melalui pelbagai aktiviti.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir sesi pembelajaran murid dapat menzahirkan idea


kreatif dalam penghasilan karya seni serta membuat corak
mengikut kreativiti sendiri.

AKTIVITI 1. MEMBINA KRAF ( NANAS 3D)


2. KOLAJ BUAH (MANGGA)

KRITERIA KEJAYAAN Saya boleh : menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan


karya seni serta membuat corak mengikut kreativiti
sendiri. Saya dapat menghasilkan buah nanas 3D dan
kolaj buah mangga dengan kemas dan kreatif.

REFLEKSI GURU
PdPR 3.0
AKTIVITI HARIAN ( PDPR) PRASEKOLAH
TARIKH RABU

MASA 8-30pg – 9.30pg

SUBJEK PENDIDIKAN ISLAM

FOKUS PI 6.0 JAWI

STANDARD KANDUNGAN PI 6.1 Mengetahui huruf jawi


PI6.2 Membaca perkataan yang mengandungi dua
suku kata terbuka
STANDARD PEMBELAJARAN PI 6.1.2 Mengenal pasti bentuk huruf
PI 6.2.1 Membatang huruf-huruf jawi yang bertemu
dengan huruf vokal alif.
KESEPADUAN BM 2.5 Membaca dan memahami bahan bacaan.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Diakhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


1. Mengetahui dan mengecam huruf jawi yang
mewakili nama buah-buahan.
2. Membatangkan huruf-huruf jawi yang bertemu
dengan huruf vokal alif.
AKTIVITI 1.MENULIS DAN MENGECAM HURUF JAWI YANG
MEWAKILI GAMBAR BUAH
KRITERIA KEJAYAAN Saya boleh :
1. Mengetahui dan mengecam huruf jawi yang
mewakili nama buah-buahan dengan betul.
2. Membatangkan huruf-huruf jawi yang bertemu
dengan huruf vokal alif dengan betul.

REFLEKSI GURU
PdPR 3.0
AKTIVITI HARIAN ( PDPR) PRASEKOLAH
TARIKH 20.10.2021 RABU

MASA 8.30pg – 9.30tgh

SUBJEK MATEMATIK AWAL

FOKUS MA 4.0 NILAI WANG

STANDARD KANDUNGAN MA4.1 Mengecam dan menggunakan wang yang berlainan


nilai

STANDARD PEMBELAJARAN MA 4.1.1 Mengecam mata wang Malaysia dalam bentuk


syiling dan wang kertas.
MA 4.1.2 Menyusun nilai wang mengikut urutan.

KESEPADUAN FK 1.1 Meneroka pelbagai aktiviti yang melibatkan motor


halus.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Diakhir pembelajaran murid dapat mengecam mata wang


Malaysia dalam bentuk syiling dan wang kertas

AKTIVITI AKTIVITI :
1.MENGECAM DUIT SYILING
• Guru menerangkan jenis-jenis dan nilai mata wang
syiling
• Menggores duit syiling
2.MENGECAM DUIT WANG KERTAS
Guru menerangkan jenis-jenis dan nilai mata wang kertas.
3. LATIHAN LIVEWORKSHEET

KRITERIA KEJAYAAN Saya boleh : mengecam mata wang Malaysia dalam


bentuk syiling dan wang kertas dengan betul.

REFLEKSI GURU - MURID DAPAT MENGECAM DUIT SYILING DAN


NILAI MATAWANG DENGAN BETUL.
- MURID DAPAT MENGECAM NILAI MATA WANG
KERTAS DENGAN BETUL.
PdPR 3.0
AKTIVITI HARIAN ( PDPR) PRASEKOLAH
TARIKH 14.10.2021 KHAMIS
MASA 8-30pg – 9.30pg
SUBJEK FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN (PEERS)
FOKUS FK 6.0 PEMAKANAN
STANDARD KANDUNGAN FK6.1 Mengamalkan pemakanan yang sihat
dan selamat.
STANDARD PEMBELAJARAN FK 6.1.1 Mengenal pasti makanan dan
minuman yang selamat.
FK 6.1.3 Menyatakan makanan yang
berkhasiat dan tidak berkhasiat.
FK 6.14 Mengamalkan pemakanan yang
seimbang.
KESEPADUAN KD 1.1.5 Mengurus emosi dengan memilih
tindakan yang sesuai.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Diakhir pengajaran dan pembelajaran murid
dapat :
1. Mengenal pasti makanan dan minuman
yang selamat.
2. Menyatakan makanan yang berkhasiat dan
tidak berkhasiat.
3.Mengamalkan pemakanan yang seimbang.

AKTIVITI 1.MENGHASILKAN BENTO MAKANAN YANG


BERASASKAN BUAH-BUAHAN.
KRITERIA KEJAYAAN Saya boleh : Menyatakan makanan yang
berkhasiat dan tidak berkhasiat. Saya dapat
mengamalkan pemakanan yang seimbang
dengan menghasilkan bento makanan buah-
buahan berkhasiat.
REFLEKSI GURU - MURID DAPAT MENYATAKAN MAKAN YANG
BERKHASIAT DAN TIDAK BERKHASIAT.
- MURID DAPAT MENGHASILKAN BENTO
MAKANAN BUAH-BUAHAN.
PdPR 3.0
AKTIVITI HARIAN ( PDPR) PRASEKOLAH
TARIKH KHAMIS

MASA 10-30pg – 12.30tgh

SUBJEK SIVIK ( SAYANG KEPADA ALAM SEKITAR)

FOKUS KM 5.0 SAYA DAN ALAM SEKITAR


KD 3.0 MEMBINA KEMAHIRAN SOSIAL
STANDARD KANDUNGAN KM 5.3 Memelihara dan memulihara alam sekitar.
KD 3.1 Memahami keperluan, perasaan dan
pandangan orang lain.
STANDARD PEMBELAJARAN KM 5.3.4 Mengamalkan pemeliharaan dan
pemuliharaan alam sekitar.
KD 3.1.3 Menunjukkan sikap menghormati perasaan
dan pandangan orang lain.
KESEPADUAN SA 3.4.3 Memerhati dan menamakan sayur-sayuran
dan buah-buahan yang biasa dijumpai.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Diakhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
1. Memahami kepentingan menjaga keindahan alam
sekitar
2. Memahami keperluan, perasaan dan pandangan
orang lain.
AKTIVITI 1.MEWARNA POSTER – SAYANGI KEINDAHAN ALAM
SEKITAR.
2. BERSOALJAWAB MENGENAI NILAI MURNI SEMASA
AKTIVITI BERKEBUN
KRITERIA KEJAYAAN Saya boleh :
1. Memahami kepentingan menjaga keindahan alam
sekitar dengan baik.
2. Mengamalkan cara pemeliharaan dan
pemuliharaan alam sekitar dengan betul dan
bertanggungjawab.

REFLEKSI GURU
PdPR 3.0
AKTIVITI HARIAN ( PDPR) PRASEKOLAH
TARIKH JUMAAT
MASA 8.30pg – 10.30pg
SUBJEK SAINS AWAL
FOKUS SA 3.0 MENYIASAT ALAM HIDUPAN
STANDARD KANDUNGAN SA 3.4 Membuat penerokaan ke atas tumbuh-
tumbuhan.
STANDARD PEMBELAJARAN SA3.4.3 Memerhati dan menamakan sayur-sayuran
dan buah-buahan yang biasa dijumpai.
SA 3.4.5 Memerhati dan mengumpulkan bahagian
tumbuhan berdasarkan ciri berikut :
-warna,saiz,bentuk dan tekstur
SA3.4.6 Mengelaskan tumbuhan berdasarkan ciri
tertentu.
KESEPADUAN BM 1.5.2 Menyampaikan idea secara kritis tentang
sesuatu yang didengar, dilihat atau dialami.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir sesi pembelajaran murid dapat membuat
penerokaan dan melabelkan jenis-jenis buah mengikut
ciri-ciri tertentu.
AKTIVITI 1. MENAMAKAN TUMBUHAN BUAH-
BUAHAN
2. MENGENALI BAHAGIAN UTAMA POKOK
SAYUR
3. MENGELASKAN BUAH-BUAHAN
MENGIKUT JENIS KATEGORI TERTENTU.
4. MEREKOD DAN MEMBUAT
PEMERHATIAN TERHADAP RASA BUAH
(MANIS ATAU MASAM)
KRITERIA KEJAYAAN Saya boleh :membuat penerokaan dan melabelkan
jenis-jenis buah mengikut ciri-ciri tertentu.

REFLEKSI GURU
PdPR 3.0

AKTIVITI HARIAN ( PDPR) PRASEKOLAH

TARIKH JUMAAT
MASA 10-30pg – 12.30TGH
SUBJEK KREATIVITI DAN ESTETIKA (MUZIK & DRAMA)
FOKUS KE 1.0 MUZIK
KE 2.0 DRAMA
STANDARD KANDUNGAN KE 1.1 Menyanyikan lagu daripada pelbagai repertoir.
KE2.1 Melakonkan pelbagai watak
STANDARD PEMBELAJARAN KE 1.1.3 Menyanyikan lagu mengikut melodi
KE 1.1.4 Menyanyikan lagu dengan :
(i) Sebutan yang betul dan jelas
(ii) Pic yang betul.
KE 2.1.2 Melakonkan watak berdasarkan cerita.
KESEPADUAN SA3.4.6 Mengelaskan tumbuhan berdasarkan ciri tertentu
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir sesi pembelajaran murid dapat menyanyikan lagu
mengikut melodi dan sebutan yang betul serta melakonkan
watak berdasarkan cerita yang ditonton.
AKTIVITI 1. MENYANYIKAN LAGU “BUAH-BUAHAN”
https://youtu.be/UWeOcq3sOyo

2. MENCERITAKAN NAMA-NAMA BUAH YANG


TERDAPAT DALAM VIDEO
3. MENGECAM BUAH DAN TEKSTUR WARNA
BUAH
KRITERIA KEJAYAAN Saya boleh : menyanyikan lagu “ BUAH-BUAHAN”
dengan betul. Melakukan pergerakan bebas mengikut
muzik.
REFLEKSI GURU
SENARAI SEMAK TUGASAN
HARI SUBJEK MASA CATATAN (√ )
ISNIN  BAHASA 8.00pg –  TUGASAN SELESAI
MELAYU 12.00 tgh  TUGASAN TIDAK
 PKJR SELESAI

SELASA  BAHASA 8.00pg –  TUGASAN SELESAI


INGGERIS 12.00 tgh  TUGASAN TIDAK
 KREATIVITI & SELESAI
ESTETIKA
(SENI)

RABU  PENDIDIKAN 8.00pg –  TUGASAN SELESAI


ISLAM 12.00 tgh  TUGASAN TIDAK
 MATEMATIK SELESAI
AWAL

KHAMIS  KEMANUSIAAN 8.00pg –  TUGASAN SELESAI


 PEERS/ FIZIKAL 12.00 tgh  TUGASAN TIDAK
KESIHATAN SELESAI
 SIVIK/3R

JUMAAT  SAINS AWAL 8.00pg –  TUGASAN SELESAI


 KREATIVITI & 12.00 tgh  TUGASAN TIDAK
ESTETIKA SELESAI
(MUZIK)

Ulasan keseluruhan guru : Secara keseluruhan, semua murid dapat memberi respons dan
kerjasama yang baik daripada ibubapa. Murid dapat menyiapakan modul pembelajaran yang
dibekalkan oleh guru.

Disediakan oleh :
Teacher Reena
……………………………………………..